Ersättning vid olycksfall

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, June 20, 2024 2:13:00 PM Categories: Försäkringar

 

Försäkringskommittén informerar:

Om man skadar sig på arbetet och får inkomstförlust mm så ska AFA ersätta. Enligt Teknikavtalet IF Metall ( § 11 mom 3) gäller att arbetsgivaren ska ersätta vård- och resekostnader som uppstått i samband med arbetsskada i de fall kostnaderna inte ersätts av någon annan. För att få rätt till ersättning från AFA måste vård- eller resekostnaderna uppgå till en summa om minst 600 kr. Om den anställde inte blir beviljad ersättning från AFA så ska arbetsgivaren stå för de uppkomna vård- och resekostnader. Om den anställde blir beviljad ersättning från AFA så utgår en självrisk (500 kr, år 2021). Kostnaden för självrisken ska då ersättas av arbetsgivaren.
 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt