Ordförande har ordet

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, September 28, 2021 2:34:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er!
 

Vi har fortfarande en svår situation att hantera på företaget pga. materialbristen. Vi har under den gångna perioden använt oss av avtalet stoppdag produktion Nu är timmarna förbrukade och återbetalningen tar lång tid och det gör att vi ej kan använda oss av stoppdagar i Oskarshamn i nuläget, detta för att återbetalningstakten är för låg i Oskarshamn för tvåskiftarna, där det mesta av arbetstidsförkortningen är schemalagd, och det gör att vi ej kan betala tillbaka i en takt som gör att vi kan nyttja avtalet som övriga orter inom Scania.


Därför har Scania i Oskarshamn fått i uppdrag av PoL att förändra våra befintliga arbetstider för framförallt 2 skiftarna, detta för att frigöra tid så att betalningstakten går snabbare.
Företaget har inlett en förhandling i ärendet med IF Metall. Vi vet att denna fråga är viktig och har en stor påverkan för er medlemmar!

Men för att vara extra tydlig så har vi enbart startat upp förhandlingen med företaget.

Vi kommer att vara öppna med denna fråga och uppdatera er hur vi kommer att gå vidare när vi har något att ta ställning till.


// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt