Karensdag blir karensavdrag

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, February 13, 2019 9:23:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Den 1 januari 2019 ändrades lagen om sjuklön så att karensdagen avskaffas och ersätts av ett karensavdrag. Lagen är tvingande och parterna har att ändra beräkningen i avtalen så att de överensstämmer med lagstiftningens intention.

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Avdrag får dock inte göras för fler timmar än den anställde faktiskt har varit frånvarande! Vid det fall någon arbetat exempelvis 4 timmar och sedan sjukskrivit sig men kommer tillbaka i arbete nästa dag, då skall avdrag ske enbart för de fyra timmarna.

 

Så här räknar man
Det nya karensavdraget blir 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön.

Genomsnittlig veckolön = [månadslön] ∗ 12 (månader på ett år) / 52 (veckor på ett år).

Genomsnittlig sjuklön per vecka = 0,8 * [genomsnittlig veckolön]

Karensavdrag = 0,2 * [genomsnittlig sjuklön per vecka]

 

Räkneexempel

 

Dagtidaren Georg tjänar 28000 kronor per månad och är sjuk två dagar.


Georg arbetar fyrtio timmar i veckan och har en arbetsdag på åtta timmar. Det maximala karensavdraget som han kan få är tjugo procent av sjuklönen per vecka.


Sjuklönen räknas ut genom att ta åttio procent av den genomsnittliga veckolönen:

(28000 ∗ 12) / 52 = 6461,54 kr (genomsnittlig veckolön).


0,8 * 6461,54 = 5169,23 kr (genomsnittlig sjuklön per vecka).


Karensavdraget beräknas genom att ta tjugo procent från den genomsnittliga sjuklönen per vecka:

0,2 ∗ 5169,23 = 1033,85 kr (karensavdrag).


6461,54 (genomsnittlig veckolön) / 40 (veckoarbetstid h) = 161,54 kr (timlön).

Två dagars frånvaro (16 timmar) ger en förlust i lön på:

161,54 ∗ 16 = 2584,64 kr.

Eftersom det ligger långt över det maximala karensavdraget dras 1033,85 kronor i karensavdrag.

För de två sjukdagarna får individen ut:

(5169,23 / 5) ∗ 2 - 1033,85 = 1033,85 kr.

 

*Karens innebär att du avstår från någonting under en tid, som en slags självrisk.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt