Justerad avgift

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, February 13, 2019 9:21:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Lägsta respektive högsta medlemsavgiften för 2019 har fastställts av förbundsstyrelsen. Den lägsta avgiften i procentavgiftssystemet är 219 kronor per medlem och månad och den högsta 602 kronor per medlem och månad.
Pensionärsavgiften är 264 kronor per år under 2019, vilket är oförändrat jämfört med 2018 års avgift.

Faktaruta – Medlemsavgiften

Din medlemsavgift till IF Metall är en procentavgift på din lön. Av medlemsavgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en del till avdelningen.
I vår avdelning är den totala avgiften för medlemskap och a-kassa 1,5% av din lön.
(Exempel: Den som tjänar 25000:-/mån betalar 375 kr i avgift.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt