Försäkringskommittén informerar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, July 2, 2019 10:56:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vi påminner om vikten av att anmäla olycksfall

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

- Viktigt att anmäla!
Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.
Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

Fritidsförsäkring under semestern
I medlemsavgiften ingår försäkringen Medlemsolycksfall Fritid ifall du skulle skada dig när du är ledig. I försäkringen ingår olycksfallsersättning, sjukhusvistelse och korttidsboende, rehabilitering, kristerapi, medicinsk invaliditet, kropsskada, akutersättning, tandskadekostnader och en del övriga kostnader. Naturligtvis gäller olycksfallsförsäkringen även på semestern!

För mer information om dina försäkringar, se www.folksam.se/forbund/if-metall,
eller ring 0771–950 950 för att teckna eller få hjälp.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt