Semesterdagar vid föräldraledighet

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, July 2, 2019 10:54:00 AM Categories: Arbetstider Löner

 

Att vara föräldraledig ger effekt på dina betalda semesterdagar. Per barn får du 120 dagar totalt  som är semesterlönegrundande (180 dagar för ensamstående). Även om du är ledig får du alltså betalda semesterdagar. Enligt lag ska de betalda dagarna som understiger 20 dagar betalas ut eller ges möjlighet att ta ledigt. Bara betalda dagar som överstiger 20 får sparas. Det är viktigt att komma ihåg detta då många felbedömt hur mycket betald semester man har efter föräldraledigheten.

Exempel:


Intjänandeåret April 2017 – Mars 2018: 
Föräldraledig från 27/5-17 t.o.m. 31/3-18. 120 av dessa dagar var semesterlönegrundande.
Det blir 13 betalda semesterdagar eftersom individen arbetade lite innan föräldraledigheten.

 

Intjänandeåret April 2018 - Mars 2019:
Föräldraledig f.r.om. 1/4-18 t.o.m. 31/10-18, dessa dagar var inte semesterlönegrundande eftersom dem (120 dagar) togs ut året innan.
För perioden 1/11-31/3 fick hen 10 betalda semesterdagar.
Det som återstår är egen komp eller om det finns möjlighet att jobba under de dagar som inte är betalda. Vilket går att efterfråga hos närmsta chef.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt