EU-valet

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, May 22, 2019 9:45:00 AM Categories: Från Förbundet

 

På söndag, 26 Maj, är det dags för val till europaparlamentet. Ett val som betyder mer för oss i Sverige än vad många tror. EU kan kännas krångligt och långt borta, men är mer tydligt och nära än du ofta märker. När vi är på jobbet har EU inflytande över vår arbetsmiljö och när vi köper mat i affären beslutar EU om vilka tillsatser som får eller inte får finnas i vår mat.

En vanlig missuppfattning är att vi i Sverige har en så hög nivå på vår arbetsrätt, vår arbetsmiljö och våra kollektivavtal att vi inte påverkas av EU:s minimiregler. Men flera av EU:s direktiv har tvingat Sverige att förstärka arbetstagarnas rättigheter. Även när svenska regler inte behöver ändras påverkas vi ändå indirekt, för när arbetare i andra länder får bättre villkor så minskar risken för dumpning av löner och arbetsvillkor i Sverige.

 

IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö och våra fackliga rättigheter.

De här frågorna är viktiga för industriarbetarna i Europaparlamentsvalet i maj 2019:

 

Våra jobb behöver EU
Tack vare EU-samarbetet stärks vår exportindustri. Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Därför behöver vi politiker som står upp för frihandel och öppenhet.

 

Ett EU för oss
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas.

 

Ett demokratiskt Europa

Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter skadar industriarbetarna och våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa. Europa behöver mer demokrati – inte mindre.

 

Ingen ska dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa. Vi behöver politiker som står upp mot de arbetsgivare som vill öka vinster på bekostnad av arbetsmiljön och säkerheten på jobbet.

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt