Förskottssemester

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, May 22, 2019 9:44:00 AM Categories: Arbetstider

 

Förskottssemester erbjuds till nyanställda medarbetare, som inte har tillräckligt många intjänade betalda semesterdagar, för att de ska ges möjlighet till betald ledighet under företagets huvudsemester.

Antal betalda semesterdagar framgår av lönespecifikationen för maj månad. Man kan få låna upp till totalt 20 semesterdagar inkl intjänade dagar. Förskottssemester ersätts endast med månadslön.

Förskottssemesterdagarna skrivs av med 20% per anställningsår de första fem anställningsåren. Vid egen uppsägning alternativt uppsägning på grund av personliga skäl t.ex. misskötsamhet, blir man återbetalningsskyldig av resterande belopp.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt