Bonusen för 2019 klar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Monday, March 23, 2020 9:25:00 AM Categories: SRB

 

Utfallet för SRB år 2019 blev 51 443 kronor vilket är nytt rekord!

 

-Vi gjorde åter igen ett bra resultat föregående år och med vårt avtal om vinstdelning säkerställer vi att vi får del av detta.

 

För att få del av en hela bonusen gäller att medarbetare haft över 60 procents närvarotid under året. Anställda som har mellan 30 och 60 procents närvarotid får halva andelsbeloppet. För att du ska vara berättigad till bonusen krävs det att du har varit anställd under hela eller del av kvalifikationsåret och fortfarande är anställd den 31 december på kvalifikationsåret. Man är berättigad till SRB vid såväl ålderspensionering som vid förtidspensionering under kvalifikationsåret. För anställda som går i pension gäller inte kravet att anställningen ska pågå den 31 december på kvalifikationsåret.

 

Varje års bonus går först in i Resultatbonusstiftelsen. Uttag ur fonden kan göras tidigast efter tre hela kalenderårs förvaltning i fonden. Det betyder att 2019 års SRB kan börja tas ut från 2023.

 

Klicka på bilden nedan för att läsa mer:

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt