Avtal med reallöneökningar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 12, 2016 10:03:00 AM Categories: Centrala avtal Från Förbundet Förhandlingar Löner

 

 

 

 

Bara timmar innan de första avtalen löpte ut vid månadsskiftet blev IF Metall efter hårda förhandlingar överens med arbetsgivarna om ett nytt ettårsavtal. – Det är ett bra avtal på 2,2 procent som ger medlemmarna reallöneökningar och avsätt­ningar till deltidspension, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande.

 

De nya kollektivavtalen , som gäller fram till den 31 mars 2017, innehåller inte några av de försäm­ringar som arbetsgivarna krävde. Deras hårda krav på försämringar lyckades facken avvärja, tack vare medlemmarnas engagemang.

 

– Det främsta skälet till att vi kunnat teckna så här bra avtal är det fantastiska lokala engage­manget i avtalsrörelsen från medlemmar och för­troendevalda. Dessa röster är ovärderliga i för­handlingslokalerna för att sätta tryck på motpar­ten, säger Anders Ferbe. Förutom avtalsvärdet på 2,2 procent och utökad deltidspension innehåller avtalen även andra för­bättringar.

 

– Det är glädjande att vi även lyckades få till bra förutsättningar för våra medlemmar när det gäl­ler arbetsmiljö- och jämställdhetsarbetet, säger Anders Ferbe.

– De här avtalen har mycket goda förutsättningar att normera. Jag utgår från att många parter på den svenska arbetsmarknaden nu kan teckna kollektivavtal med det här avtalet som norm för löneökningarna, säger Anders Ferbe.

 

 

 

 

Ett avtalsvärde på 2,2 procent, inklusive en utbyggd deltidspension. Dessutom överenskommelser om ökat fokus på jämställdhet och arbetsmiljö.

 

(Texten är hämtad från www.ifmetall.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt