Semester vid sjukskrivning

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, June 4, 2019 10:49:00 AM Categories: Försäkringar Löner

 

Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället kan du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Under de första 14 dagarna kan du få sjuklön av din arbetsgivare. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Man kan ta ut semester samtidigt som man har sjukpenning. Det är bara lön som tjänas in under samma tid som sjukpenningen som påverkar utbetalningen av sjukpenning. Semesterlön ses som en lön som man redan har tjänat in sen tidigare och påverkar därför inte sjukpenningen. Alltså behöver du inte meddela Försäkringskassan om du tar semester i samband med din sjukskrivning.

 

Tänk bara på att om du ska resa under din semester och reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. (Källa: www.forsakringskassan.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt