• RSS
  • Subscribe

Archives

Påminnelse om fullmakt 

Wednesday, April 27, 2022 10:51:00 AM Categories: Medlemskap

 

De visstidsanställda som fått sluta och nu kommer tillbaka till företaget behöver fylla i en ny fullmakt så att medlemsavgiften kan dras på lönen, och så att avdelningen vet var man är anställd.
Numera kan fullmakten fyllas i direkt på medlemssidorna på www.ifmetall.se. (Man behöver ha BankID.)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lyckad lönerörelse nu avslutad! 

Monday, April 11, 2022 2:05:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Årets förhandling med företaget har utifrån vårt perspektiv bedrivits i god anda och varit konstruktivt och där båda parterna har fått ge och ta. Vårt första bud var en fördubbling av det centrala avtalet, alltså 1,7% + 1,7%.

Företaget har kommit med motbud och vi har svarat, för att till slut landa på den gemensamma överenskommelsen 1,7% + 1,1% med det totala värdet 2,8%. Den nya lönen kommer redan på löneutbetalningen i april.

 

Vi träffade företaget för en första sittning den 23 februari, där vi parter gjorde en analys av marknadsläget och gick igenom företagets ekonomiska läge. Den 10 mars hade vi det första förhandlingstillfället som sedan har följts av flera partsgemensamma möten.
Parallellt har vi MSS-förhandlare träffats för att diskutera den fortsatta strategin samt tillsammans med Verkstadsklubben löneansvarig och förhandlare. Utgångspunkten i våra argument har bland annat varit företagets ekonomi och lönerörelserna på likande arbetsplatser.


Vi är överens med företaget att fortsätta arbetet med att ta ikapp med jämförbara företag inom vår bransch. Vi har även fått med i årets protokoll att vi från IF Metalls vill diskutera en lokal ökning av ersättningarna för obekväm arbetstid (OB) och övertid vid nästa löneöversyn.
Nu fortsätter det långsiktigt strategiska arbetet för att säkra en god löneutveckling för IF Metalls medlemmar. Vi ser hoppfullt på det kommande året!

Detta avtal löper från 1 April 2022 till 31 mars 2023 (12 månader)
Centrala 1,7 + lokala 1,1 = 2,8%


Räkna ut den nya lönen genom att ta din månadslön x 1,028


Exempel:

28 000 x 1,028 =28 784
en ökning med 784 kr!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Hyr stuga på Öland genom jubileumsfonden 

Tuesday, April 5, 2022 8:19:00 AM Categories: Medlemskap

 

Genom Jubileumsfonden kan man som anställd på Scania boka billiga lägenheter i Köpingsvik på Öland. Samtliga lägenheter är ca 52 kvm och beräknade för fyra personer, men kan rymma upp till sex personer vid behov. En lägenhet består av tre rum, varav två är sovrum med två bäddar i varje. Allrum med TV och bäddsoffa (två bäddar) samt ett pentry utrustat med spis, kyl, frys, mikrovågsugn och kaffebryggare.

Det finns även lägenheter i Sälen som kan hyras året runt.
För priser och övrig information se Jubileumsfondens hemsida: www.jubileumsfonden.se

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Nedrivna kallelser 

Tuesday, April 5, 2022 8:02:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Förra veckan blev kallelser till gruppernas årsmöten nedrivna vid upprepade tillfällen. Vi vet inte vem som gjort det men detta är en kränkning av föreningsrätten och om det upprepas kommer detta att anmälas!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Tobias ny försäkringsansvarig 

Tuesday, April 5, 2022 7:47:00 AM

 

Eftersom Ulf Aldebert går i pension den här veckan har försäkringskommittén valt en ny försäkringsansvarig.
Den som tar över efter Ulf blir Tobias Engström (kaross, logistik) och han har telefonnr 63 780.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

SIMs gruppstyrelse återuppstår! 

Tuesday, April 5, 2022 7:47:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Det är med stor glädje klubbstyrelsen kan informera om att SIMs gruppstyrelse nyligen startades upp igen efter att ha varit nedlagd sedan 2016. Anledningen till att gruppstyrelsen lades ner var bristande intresse bland medlemmarna att ta på sig uppdrag. Därför är det extra roligt att se hur många som ställer upp nu!

En gruppstyrelse har utsetts och årsmöte kommer att hållas 13 April.

 

SIMs nya grupporganisation

Ordförande                           Caroline Lingersjö
Ledamot, gruppstyrelsen       Amel Hadzic
Ledamot, gruppstyrelsen       Jimmy Karlsson
Ledamot, gruppstyrelsen       Sebastian Melander
Ledamot, gruppstyrelsen       Mensur Serifovic
Ersättare, gruppstyrelsen       Mathias Gustafsson
Ersättare, gruppstyrelsen       Felix Wilmert
Ersättare, gruppstyrelsen       Daniel Hag Bisak
Kontaktombud                      Ulf Brandt
Kontaktombud                      Jesper Holmqvist
Kontaktombud                      Jens Wiuff
Försäkringsinformatör           Emanuel Theodoridis

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Tuesday, April 5, 2022 7:46:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 25/3 valdes Dag Bernhardsson MBBPB2 och Amanda Alfredsson MCABW till nya skyddsombud och Anders Eklund MCLFC valdes till kontaktombud.
Dessutom valdes Joakim Johansson till nytt lokalt huvudskyddsombud på OLO, efter Ulf Aldebert som går i pension.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Se återbetalning av AFK på lönespec:en 

Tuesday, April 5, 2022 6:55:00 AM Categories: Lokala avtal

 

Vi har fått frågor om var man kan se hur återbetalningen till stoppdagsbanken sker.
Detta står numera på lönespecifikationen. (Se exempel nedan.)

 

 

 

 

 

I exemplet ovan var det en stoppdag den 4 Februari då det drogs 8 timmar ur individens stoppdagsbank.
3,39 timmar av intjänad arbetstidsförkortning under februari månad har satts in i stoppdagsbanken och företaget har lagt till lika mycket. (Totalt 6,78 timmar till stoppdagsbanken.)
Vid månadsskiftet var aktuellt saldo i stoppdagsbanken -58,44 timmar.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, April 5, 2022 6:54:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar hoppas att allt är bra med er, annars kontaktar ni den fackliga organisationen. Vi är nöjda fackliga representanter att lyckats komma överens med företagsledningen om att i bonusberäkningen bortse från de kostnader som är kopplade till EU-domstolens beslut och som påverkade årets resultat negativt, i och med detta blev 2021 års utbetalning 50 695 kr per anställd. Vi sitter nu som ni vet och förhandlar om sista året i vår centrala avtalsuppgörelse, vi har skickat ut vårt koncerngemensamma informationsblad för att hålla er uppdaterade. Vi har haft ett antal sittningar, vi kommer givetvis att hålla er informerade och vi kommer att skicka ut information så fort vi har något nytt att informera eller om vi lyckas komma överens.

 

// Mvh IF Metalls klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

MSS-förhandlarna angående löneförhandlingen 

Tuesday, March 29, 2022 2:53:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Som ni vet så håller löneförhandlingen på just nu för det sista året i den centrala löneuppgörelsen.
 

Vad har hänt och vad händer

2022-02-08
MSS förhandlarna hade sitt första möte för att planera arbetet med löneförhandlingen.2022-02-16
Första förhandlingstillfället blir inställt, på grund av att företaget var ej i fas.
2022-02-23
MSS förhandlarna och företaget träffas och presenterar vilka som ingår i förhandlingarna och går även igenom hur vi skall lägga upp förhandlingstillfällena.
2022-03-10 (förmiddagen)
MSS förhandlarna och företaget träffas och företaget ger oss ett bud som vi svarar på med ett motbud.
2022-03-10 (eftermiddagen)
MSS förhandlarna och företaget träffas igen och företaget svarar på vårt motbud från förmiddagen. Vi svarar med ett motbud.
2022-03-15
MSS förhandlarna och företaget träffas och företaget svarar på vårt motbud. Detta är deras slutbud. Vi svarar med ett motbud.
2022-03-22
MSS förhandlarna och företaget träffas och företaget svarar oss med att dom står fast vid sitt slutbud från den 15 mars. Vi svarar att vi också står kvar från vårt slutbud från den 15 mars. Vi ajournerar* oss. 

Nu väntar vi på att företaget kallar oss MSS förhandlare till ett nytt möte.
*Ajournera: Beslut att bryta mötet för att återsamlas senare.

 

Varför kommunicerar vi inte kronor eller procent?

Vi kom överens tillsammans med företaget 2022-03-10 att inte gå ut med några kronor eller procent eftersom vi alla tycker att förhandlingarna flyter på bra. Men skulle vi känna att vi kör fast och behöver gå ut med kronor eller procent så kommer vi göra det.

 

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 79 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt