• RSS
  • Subscribe

Archives

Fem frågor 

Tuesday, November 6, 2018 11:11:00 AM Categories: Medlemskap

 

Verkstadsklubben har facklig introduktion för alla nyanställda/inhyrda. Där går vi bland annat igenom vilka försäkringar vi har eller kan teckna till, hur vår organisation är uppbyggd och vilka avtal som styr våra rättigheter och skyldigheter.
Här kan du testa dig själv på några av de ämnen vi tar upp:

 

1 - Hur hög är den lagstadgade minimilönen i Sverige?

2 - Vem har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen?

3 - Vad är MSS?

4 - Vad kostar det att vara medlem i IF Metall?

5 – Vad är AGS?

 

Klicka här för svar

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Datum för nomineringsmöten 

Tuesday, November 6, 2018 11:09:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Datumen för våra nomineringsmöten är nu beslutade. Grupperna har sina nomineringsmöten Torsdag 29/11 och verkstadsklubben har sitt nomineringsmöte Tisdag 4/12. Kallelser till mötena kommer att gå ut som vanligt.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Tuesday, November 6, 2018 11:08:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnatsvalt nedanstående förtroendevalda:
Joakim Bertzell (instrumentbrädan) och Melvin Petersson (MCLFL1) har valts till kontaktombud. Filippa Karlsson och Amanda Olsson har valts till skyddsombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nolltolerans mot dödsolyckor på jobbet 

Tuesday, November 6, 2018 11:05:00 AM Categories: Arbetsmiljö Från Förbundet LO

 

I fredags avled en man efter att ha fallit vid ett husbygge.
I lördags dog en person vid en klämolycka på ett företag som tillverkar golv.
Vi får aldrig vänja oss vid att människor dör på jobbet!

Många av dessa olyckor går att förebygga, men då måste vi satsa på förebyggande arbetsmiljöarbete och forskning. Sedan många år arbetar LO och de utsatta förbunden IF Metall och Byggnads för en nolltolerans mot dödsolyckor.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Samverkan på paus 

Tuesday, November 6, 2018 11:04:00 AM Categories: Försäkringar Verkstadsklubben

 

”Samverkan för medlemsnytta” där det funnits möjlighet att träffa en försäkringsrådgivare från Folksam läggs på is på grund av minskande intresse. Vill man ha en genomgång av sina försäkringar får man hädanefter kontakta Folksam själv via telefon 0771-950 950, eller surfa in på www.folksam.se/forbund/if-metall
Naturligtvis kan man även fortsättningsvis få hjälp av våra försäkringsinformatörer.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avdragsgill avgift 

Tuesday, November 6, 2018 11:03:00 AM Categories: Lagar/Regeringsbeslut Medlemskap

 

1 Juli började den nya lagen om avdragsgill fackavgift att gälla. En del har undrat vad man behöver göra för att få detta avdrag. Nedan kan du läsa vad skatteverket skriver om detta:

Får jag göra avdrag för avgiften till min fackförening?

 

Ja, du kan få skattereduktion för fackföreningsavgift. Lagstiftningen om detta trädde i kraft den 1 juli 2018. Du kan få skattereduktion för fackföreningsavgifter som du har betalat från och med den 1 juli 2018.

 

Skattereduktion medges med 25 procent av den sammanlagda fackföreningsavgiften under året om den sammanlagda avgiften har varit minst 400 kronor.

 

Skatteverket medger skattereduktionen automatiskt om arbetstagarorganisationen (fackföreningen) har lämnat kontrolluppgift till Skatteverket för betalda medlemsavgifter. Du behöver alltså inte begära skattereduktionen i din inkomstdeklaration.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ett förtydligande kring frågan rörande kontrakt 

Tuesday, November 6, 2018 11:01:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Det finns inget i Oskarshamns lönesystem för verkstadsanställda som medger tillfälliga överenskommelser för prövotider. När en medarbetare tillträder en tilläggsbefattning ska medarbetaren vara tränad och klar för tjänsten samt flyttas till rätt nivålön. Det är också viktigt att flytta ned en medarbetare när medarbetaren inte längre innehar en tilläggsbefattning.

 

// Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Östra Småland + Kalmarsund = Dackebygden 

Wednesday, October 24, 2018 8:01:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Verkstadsklubben

 

Vid årsskiftet kommer avd 38 Östra Småland att slås ihop med avd 41 Kalmarsund. Den nya avdelningen kommer att heta IF Metall avd 38 Dackebygden och kommer även fortsättningsvis att ha sin expedition i Forum (där nuvarande avd 38 finns).

 

Sammanslagningen beror på att Kalmarsundsavdelningen minskat i storlek och har planerats under en längre tid. Inför sammanslagningen bildade man en sk Interimsstyrelse med ledamöter och ombudsmän från båda avdelningarna. Där har bland annat Jenny Ilke Hjelm från vår verkstadsklubb varit med, och vår klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson har varit ersättare.

 

På representantskapsmötet 22 november kommer styrelsen för den nya avdelningen att väljas.

(Ombuden från Scania träffas 14 november 14:00 i Auktionen för att gå igenom handlingarna inför representantskapsmötet. Naturligtvis är även avdelningsombud från Lernia med placering på Scania välkomna på detta möte.)

 

Scanias representantskapsombud:

Abdo Sarajlija, Anders Svensson, Carolina Söderberg, Daniel Lazic, Elvir Prelic, Erica Almström. Eva Davidsdottir, Fredrik Jonasson, Glenn Jonsson, Jeff Sabel, Jenny Ilke-Hjelm, Jessica Jacobsson, Joakim Rylin, Karl-Henry Andersson, Leine Johansson, Leonardo Canas, Linus Skyllborg, Malin Hultin, Martin Nilsson, Mattias Pettersson, Mikael Johansson (MBHV), Mikael Johansson (MCAAI2), Per Knutsson, Rasmus Johansson, Ronnie Appelkvist, Saga Lundberg, Sami Durmishi, Simon Karlsson, Simon Nilsson och Ulf Aldebert.

Ersättare:

Fredrick Carlsson, Joakim Johansson, Karen Victor, Kimmy Nejdenlo, Marcus Hägg, Semirana Karamani och Tomas Nilsson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddombuden allt viktigare 

Wednesday, October 24, 2018 7:58:00 AM Categories: LO

 

Förra veckan släppte LO en ny rapport om arbetsmiljö. I den kan man bla utläsa att kvinnor i arbetaryrken drabbas hårdast av arbetsmiljöproblem, medan män i högre tjänstemannayrken har den bästa arbetsmiljön, och att otrygga anställningsformer är en bidragande orsak till att det ser ut på det här sättet.

Rapporten visar också att kvinnor i arbetaryrken är den grupp vars utsatthet för hot och våld är i särklass störst. Och när det gäller den ökade stressen i arbetslivet är arbetarkvinnor särskilt drabbade.

Onsdag 24 Oktober anordnas skyddsombudens dag. Skyddsombudens dag instiftades av LO, TCO och Saco 2012, i samband med 100-årsjubileet av att arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Dagen uppmärksammas varje år under EUs arbetsmiljövecka.

Förutom denna dag behöver ditt skyddsombud din hjälp även resten av året. Ser du något som kan innebära en hälso- eller olycksrisk så prata med ditt skyddsombud. Anmäl alltid tillbud och olycksfall. Och stötta ditt skyddsombud när hen behöver gå på ett möte eller arbetsmiljörond. Det är ju för din och min skull de gör det. -Tänk på att vi är varandras arbetsmiljö!

Fakta ur LOs arbetsmiljörapport:

·         Stressen i arbetet ökar och särskilt utsatta är kvinnor i arbetaryrken.

·         Sexuella trakasserier (från andra än kollegor eller chefer) har ökat inom samtliga grupper mellan 1995 och 2015. Andelen arbetarkvinnor som utsatts, minst en gång det senaste året, har stigit från sju till 15 procent.

·         Att vara uttröttad i kroppen efter arbetet är ett fenomen som ökar för alla sysselsatta, även om arbetarkvinnor är mest utsatta.

·         Mer än var femte arbetarkvinna och knappt var femte arbetarman uppger år 2016 att de, på grund av arbetet, någon gång det senaste året haft sådana fysiska besvär att det varit svårt att sköta arbete eller hemarbete.

·         Tillgången till företagshälsovård har minskat inom alla grupper mellan 1995 och 2015. Störst minskning av tillgången till företagshälsovård har skett för arbetarkvinnor.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Enkäten bra verktyg 

Wednesday, October 24, 2018 7:57:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Verkstadsklubben uppmanar alla att svara på företagets enkät för medarbetare. Enkäten genomförs i hela Volkswagen-koncernen och är ett bra verktyg för att se hur folk mår och var riktade åtgärder behövs. Eftersom svaren är helt anonyma behöver ingen känna sig utpekad och ju fler som svarar desto bättre bild får vi av hur arbetsklimatet är. Verkstadsklubben får även ta del av resultatet, liksom skyddsorganisationen, och detta kan även vi använda i vårt arbete med arbetsklimatet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 60 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt