• RSS
 • Subscribe

Archives

Dags att begära utskiftning 

Wednesday, January 20, 2021 9:46:00 AM Categories: SRB

 

Resultatbonusstiftelsen informerar:

 

Nu kan du som har andelar i bonusstiftelsen begära utbetalning. Enklast är att göra det via webbtjänsten. Vill du göra ett uttag i år behöver du registrera din begäran om utbetalning senast den 2021-02-15.

Webbtjänsten nås via: www.pri.se

 

Svarar du via svarsblankett, som skickas ut i mitten av januari till de som inte anslutit sig till webbtjänsten, ska ditt svar vara stiftelsen tillhanda senast 2021-02-15.

 

Så gör du:

 • Gå till www.pri.se. Klicka på ”Vinstandelsstiftelse” under ”Logga in”.
 • Logga in med ditt BankID.
 • Klicka på ”Mitt innehav” på menyraden.
 • Klicka på ”Begär utbetalning”.
 • Nu ser du hur många andelar som kan utskiftas i år samt aktuellt värde. Notera att värdet är det senast kända och kan komma att ändras uppåt eller nedåt fram till utskiftningsdagen.
 • I rutan ”Andelar att betala ut” anges hur stor del av dina utskiftningsbara andelar du vill utskifta, i procent. När du skriver in en procentsats visas en sammanfattning med preliminärt värde.
 • Klicka på ”Signera” och signera med ditt BankID.

För att kunna begära utskiftning måste du ha angett ditt kontonummer. Det gör du under ”Mina uppgifter” i menyraden.

 

 

Tre skäl till varför du ska ansluta dig till webbtjänsten:

 1. Det minskar stiftelsens kostnader vilket gynnar alla andelsägare
 2. Det är säkrare att svara digitalt än att skicka svarsblanketten per post
 3. Det är positivt för vår miljö

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lokala löneförhandlingar fortsätter 

Wednesday, January 20, 2021 9:43:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlingarna återupptagna 

Thursday, January 14, 2021 2:29:00 AM

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlingarna med företaget fortsätter efter Jul 

Friday, December 18, 2020 12:03:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, December 8, 2020 8:25:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er! Nu kan vi snart återigen lägga ett år till handlingarna. Tiden bara rinner i väg och snart är det jul. Det har varit ett tungt och mörkt år. Ett år som har varit svårt och oroligt för många. Ett år som inneburit att vi har fått kämpa mot ett virus som lamslagit oss och vår värld. Ett år som inneburit att många blivit sjuka och många mist sina nära och kära. Ett år som inneburit att många har blivit av med sina arbeten. Inför julen sänder jag en tanke till er alla. Mitt i allt måste vi se framåt och följa alla rekommendationer, och använda det sunda förnuftet så ska vi nog få ordning på detta också. Jag får med detta passa på att önska er alla medlemmar med familjer en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 

Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nomineringsanmodan 

Tuesday, December 8, 2020 8:19:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

Som vi tidigare informerat har våra nomineringsmöten ställts in med anledning av rådande omständigheter. Nomineringar görs till respektive valberedning. De nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja. Uppdrag som ska nomineras till framgår nedan.
Sista dag för nominering är 30/12 för både klubben och grupperna.

 

Valbara poster i klubben:

 • Ordförande på två år (Idag: Mikael Johansson)
 • 2 styrelseledamöter på två år (Idag: Daniel Lazic, Fredrik Jonasson)
 • 7 styrelseersättare på ett år (Idag: Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson,  Tomas Nilsson)
 • 2 revisorer på två år (Idag: Poul-Erik Nielsen, Sven-Olof Adolfsson)
 • 2 revisorsersättare på ett år (Idag: Roger Eriksson, Jessica Jacobsson)

Valberedning verkstadsklubben
Mikael Johansson MCAC6B
Niklas Forsman OLOBE2
Carolina Söderberg MCAA3B
Joakim Johansson OLOCL2
Abdo Sarajlija MBBLF1
Emmelie Helgesson MBCTI1

 

Valbara poster MB:

 • Fyllnadsval gruppordförande på ett år
 • Fyra ledamöter på två år (Idag: Lis Erixon, Jens Franzén, Sami Durmishi, Karl-Henry Andersson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Mikael Klason, Ida Spångberg)

Valberedning MB
Abdo Sarajlija MBBLF1

 

Valbara poster MC:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Joakim Rylin)
 • En ledamot, MCA på två år (Idag: Karen Victor)
 • En ersättare, MCA på ett år (Idag: Åsa Fredriksson)
 • En ledamot, MCL på två år (Idag: Jessica Jacobsson)
 • En ersättare, MCL på ett år (Idag: Lina Månsol)

Valberedning MC
Per Knutsson MCQAB
Malin Hultin MCLLA2
Linda Jonsson MCABW
Roger Eriksson MCLFL1

 

Valbara poster OLO:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Anders Svensson)
 • Två ledamöter på två år (Idag: Ulf Aldebert, Joakim Johansson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Martin Nilsson, Semirana Karamani)
Valberedning OLO
Martin Adolfsson OLOCL1
Mathias Lannerfalk OLOBE1

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Jämställdhetskommittén informerar 

Tuesday, December 8, 2020 8:18:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

I våras valdes en jämställdhetskommitté som ska hjälpa klubbens jämställdhetsansvariga med det löpande arbetet. Kommittén består av Karen Victor, Fredrik Jonasson, Anders Svensson, Saga Lundberg och Fredrik Sjöbäck.

Inom kort kommer en enkät att skickas ut till klubbens medlemmar som Jämställdhetskommittén gärna ser att så många som möjligt fyller i då den delvis kommer att ligga till grund för kommitténs fortsatta arbete.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, December 8, 2020 8:13:00 AM Categories: Försäkringar

 

Samverkan för medlemsnytta digitalt
Försäkringssamtalen återupptas, men i digital form. Folksam erbjuder nu personlig försäkringsrådgivning på distans. Rådgivningen tar ca en timme och man behöver BankID. För att boka rådgivning klicka här.

 

Premiebefrielse
Vid anmälan till AFA försäkring när man anmäler sjukdom över 15 dagar eller vid olycksfall/arbetssjukdom så betalas automatiskt din förlorade pensionsdel in till din pensionsförvaltning och ditt pensionskonto.
Vid föräldraledighet måste man själv anmäla detta till AFA. Gå in på AFAs hemsida (www.afa.se), gå till ”privatperson” och logga in på ”mina sidor”, sedan vidare till ”ny anmälan”. När du gör en anmälan av föräldraledighet där så får du föräldrapenningtillägg (FPT) och premiebefrielse (dina pensiondelar) när du är föräldraledig.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Löneförhandlingar 2020 

Wednesday, November 25, 2020 1:47:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Här nedan kan ni läsa ett informationsblad från MSS (Metall Scania Sverige) om våra lokala löneförhandlingar som snart drar igång.

(Klicka på bilden för att öppna i ett eget fönster.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Resultatbonusstiftelsen informerar 

Friday, November 20, 2020 8:09:00 AM Categories: SRB


Förändrad tidpunkt för val av utskiftning

 

Tidigare år har en utskiftningsförfrågan skickats ut i november. Men i samband med att administrationen av dina resultatbonusandelar flyttade till PRI Stiftelsetjänst så har det förändrats. Nu kommer du istället kunna göra valet, om du vill ta ut dina disponibla resultatbonusandelar eller inte, i januari 2021.


Vi rekommenderar att du gör valet digitalt via PRI:s webbtjänst www.pri.se. Klicka på Logga in, välj Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID.

Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten (sker första gången man loggar in) så kommer en utskiftningsförfrågan med svarsblankett skickas ut per post i mitten av januari.

När du har anslutit dig till tjänsten kommer all information skickas digitalt.

 

Sista svarsdag är 15 februari 2021.

Väljer du att ta ut resultatbonusandelar så kommer utbetalningen ske senast i maj 2021.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Scania Resultatbonusstiftelse

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 72 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt