• RSS
  • Subscribe

Archives

Övertidsinformation 

Tuesday, June 19, 2018 9:37:00 AM Categories: Arbetstider

 

Eftersom det är, och har varit en period med mycket övertid kan det vara på sin plats att påminna om vad som gäller.

Företaget kan berordra övertid när de anser att det behövs. Det är alltså inget som förhandlas med facken! När företaget beslutat att övertid behöver köras är det närmaste chef, eller högre som varslar respektive individ. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill. Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid. Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!

 

Skäl att inte arbeta övertid?
När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig. Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:

• Företaget beordrar övertid av den anställde.
• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.
• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.
• Den anställde kontaktar gruppstyrelse/verkstadsklubb som gör en bedömning av skälen.
• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.
• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med förbundet, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

Ovanstående förhandlingsordning är enda sättet för verkstadsklubben att driva enskilda personers rätt att slippa arbeta vid ett övertidstillfälle. Förutom detta regleras mängden övertid en individ kan arbeta i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar). Enligt vårt lokala flexibilitetsavtal Vårt lokala flexibilitetsavtal säger att övertid och +SFA tillsammans inte får överstiga 225 timmar per år.

Dessutom verkar klubben i alla forum där vi sitter med för att mängden övertid ska minska. Både skyddsorganisationen och den allmänfackliga organisationen påpekar ständigt de negativa effekterna av mycket övertid. I slutänden är det dock företagets rätt att beordra övertid när det krävs.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Veckovila 

Tuesday, June 19, 2018 9:36:00 AM Categories: Arbetstider

 

Enligt Teknikavtalet ska man ha minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Det är detta som brukar kallas veckovila. I ett lokalt avtal har Scania och MSS (koncernfacket) kommit överens om att brytpunkten för varje sjudagarsperiod är lika med tidpunkten för förmiddagsskiftets start måndag morgon. På Scania i Oskarshamn är det 06:24 måndag morgon som gäller.

MC900072685[1]Mellan 06:24 måndag och 06:24 nästkommande måndag ska man alltså ha fått åtminstone en period med 35 timmars sammanhängande ledighet. Om man pga till exempel övertid behöver förlägga veckovilan på ordinarie arbetstid är Scania och MSS överens om att ersättning ska utgå som om han/hon hade arbetat, dvs månadslön plus eventuella tillägg.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information till feriearbetare 

Tuesday, June 19, 2018 9:33:00 AM Categories: Löner

 

Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller för feriearbetare. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben.

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare

Yngre än 18 år 84,27 kr/tim
18 år och äldre 108,20 kr/tim
Minst 2 års högskolestudier 115,48 kr/tim
Minst 3 års högskolestudier 118,61 kr/tim

 

Företaget gör numera en tydligare skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde.

Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, June 19, 2018 9:32:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar, idag skriver jag om övertidssituationen. Vi är nu inne i en stark högkonjunktur inte bara i Sverige, utan även i stora delar av världen, industrin går för högtryck, många företag har ett enormt behov av nyrekrytering för att klara efterfrågan. Vi befinner oss i ett mycket ansträngt läge på Scania, dels har vi dom yttre omständigheterna med sena leveranser som ställer till det. Sedan har vi även våran upprampning av NTG och alla våra tekniska störningar. Detta är givetvis ingen bra situation, det är en hög och tärande belastning på medlemskåren med all den övertid som varit. Vi får återkommande frågan vad gör verkstadsklubben så att vi kan slippa övertiden? denna fråga är givetvis befogad. Företaget och verkstadsklubben sitter i ständiga möten kring detta för att försöka få till en lösning. Det vi ifrån klubbens sida har gjort är att ta upp frågeställningar med företaget. Vi sitter med ifrån skyddsorganisationen och den allmänfackliga organisationen i alla led. Vi har påpekat och framfört till företaget om andra skift former, och även balansera upp dom befintliga vi redan har idag, anställa där det behövs. Vi sitter med på produktionsuppföljningsmöten som vi har haft på daglig basis, och som vi nu har ett par gånger i veckan. Vi har representation i våra lokala forum på verkstadschefsnivå. Jag själv sitter med i centrala forum bl.a. Scanairådet där alla Scanias verkstadsklubbar är representerade, vi för även en dialog med Scanias ledning kring situationen. Givetvis förstår vi att denna situation blir en stor belastning för medlemskåren, när vi är här på övertid istället för att vara hemma.

 

Mvh klubbordförande  Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fackavgiften åter avdragsgill! 

Tuesday, May 22, 2018 1:49:00 PM Categories: Lagar/Regeringsbeslut Medlemskap

 

Förra veckan röstades förslaget om att man åter ska kunna göra skatteavdrag på fackföreningsavgiften igenom i riksdagen, något som IF Metall länge har krävt. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade ja till att kunna dra av fackavgiften. Sverigedemokraterna röstade nej och övriga högerpartier la ner sina röster.

Rätten till avdrag införs 1 Juli och avdraget sker i form av en skattereduktion om 25 procent, och beräknas på den årliga medlemsavgiften. Samtliga fackmedlemmar är berättigade till avdraget förutsatt att man betalar 400 kr eller mer i årliga fackavgifter. Det innebär att de allra flesta medlemmarna får tillbaka 25% av medlemsavgifterna som ett skatteavdrag som automatiskt förs in i deklarationen.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, May 22, 2018 1:47:00 PM Categories: Försäkringar

 

IF Metall har förhandlat fram ett antal olika försäkringspaket för medlemmarna. 2017 fick 20 000 berörda medlemmar 241 miljoner kronor.
Över 12 000 medlemmar fick ersättning från olycksfallsförsäkringen och ca 5 700 medlemmar fick tillsammans över 152 miljoner kronor från sjuk- och efterlevandeförsäkringen. 73 miljoner kronor utbetalades från förbundets olycksfallsförsäkring.
Den fackliga idénhar från början inkluderat att skapa försäkringsskydd för medlemmarna. Det är tanken om självhjälp och att solidariskt hjälpa varandra. Vartefter samhällets försäkringsskydd har utvecklats, har också facken behövt utveckla försäkringsskyddet.
I samarbete med Folksam har IF Metall skapat såväl obligatoriska som frivilliga försäkringar. Obligatoriska försäkringar (som ingår i fackavgiften) är medlemsolycksfallsförsäkring, barngruppliv, grupplivförsäkring. De frivilliga försäkringar som förbundet erbjuder är hemförsäkring, sjuk- och efterlevandeförsäkring, medlemsbarn.

 

Obs! Numera behöver man BankID för att kunna anmäla AGS, alternativt får man skriva ut en pappersblankett och skicka in. Ta kontakt med någon av våra försäkringsinformatörer om du behöver hjälp att anmäla.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet: Var är ni? 

Tuesday, May 22, 2018 1:46:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er kamrater! Var var ni under 1 maj? Kanske att det var lite mer folk än vanligt i tåget, men vi borde ha varit tusen som tågade och stod upp för våra rättigheter.

Jag har ställt mig frågan själv många gånger, varför det är så svalt intresse hos oss när det gäller att visa vad vi tycker, när vi hör det i vardagen. Vi har ju ett unikt tillfälle att visa högern att vi är ett enat kollektiv. Nu kommer säkert en del av er att reagera och det är meningen! Många säger att detta löser ni politiker och förtroendevalda, andra lever i villfarelsen att vi har fel, högern kommer minsann inte att försämra för vårt kollektiv.

Jag sticker ut hakan lite och skriver har vi det för bra? Är det därför man har fått in det egoistiska tänket: det drabbar inte mig. Och att vi måste ha någon att se ner på, alltid den svagaste länken i ett samhälle. Då har man lyckats så ett frö och tagit död på solidariteten. Detta är en klassfråga. För tro inte att högern sitter still i båten, man gör och försöker försämra lite i taget. Det är livsfarligt för då kanske vi reagerar när det är försent. Det går fort att rasera men tar lång tid att bygga upp.

Vi måste värna om den svenska modellen. Den är unik och vi vill inte att staten lägger sig i den. Borgarna har en intention av att förstatliga och att inte låta arbetsmarknadens parter sköta detta. Vinner borgarna valet har man lovat att göra detta och samtidigt få till inskränkningar i våra lagar och avtal. Det här mina damer och herrar skulle bli slutet för den svenska modellen. Tänk er själva vad som kan hända, vi kommer att få färre semesterdagar, sämre anställningstrygghet, inga anställningsavtal, inga studier på betald arbetstid, försämrad förtroendemannalag mm. Detta är bara några exempel på vad som kan komma att försämras vid ett maktskifte.

 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fyra krav 

Tuesday, May 22, 2018 1:43:00 PM Categories: Från Förbundet

 

IF Metall har fyra prioriterade krav i kommande valrörelse:

 

  • Ökad trygghet i och mellan jobben!
  • Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska!
  • Ingen ska behöva dö av jobbet!
  • Nej till osäkra anställningar och lägre löner!            

Året är 2018 – men vi behöver ändå protestera för att ingen ska dö av jobbet och för att vi ska få vara sjuka tills vi blir friska. IF Metalls fyra krav i valet är något som borde vara självklart!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Första Maj 

Tuesday, May 8, 2018 1:10:00 PM

 

Årets första maj firades sedvanligt gemensamt med LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi bjöds på fint väder och programpunkter för både stora och små i form av tal, musik, ansiktsmålning, ponnyridning m.m.
Talade gjorde Andreas Erlandsson (S), Laila Naraghi (S), Lena Granath (V) och Sara Malek (SSU).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fyllnadsval 

Tuesday, May 8, 2018 1:06:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

På verkstadsklubbens styrelsemöte 20 April valdes Mikael Davidsson MCAAW1, Robert Johansson MCLLC1 och Eva Spångberg MCLLB1 till kontaktombud, samt Rasmus Johansson (L7) till skyddsombud.
På styrelsemötet 4 Maj valdes Niklas Ingström MCLFL2 till nytt skyddsombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 58 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt