• RSS
  • Subscribe

Olycka utredd 

Wednesday, January 17, 2018 8:48:00 AM Categories: Arbetsmiljö

 

 

Olyckan där en person blev påkörd av en truck under skärmtaket har utretts och Arbetsmiljöverket har nu återkommit med ett utlåtande om att de är nöjda med åtgärderna.

 

Målet är naturligtvis att olyckor inte ska ske över huvud taget. Därför är det viktigt att vi alltid rapporterar risker och tillbud vid händelser som kunde ha slutat illa. Tillbudet är en signal om att något allvarligt skulle kunna hända nästa gång och att man behöver göra något för att det inte ska ske.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Bonus för 2017 

Wednesday, January 17, 2018 8:44:00 AM Categories: SRB

 

Vi får som vanligt så här års en hel del frågor kring hur stor förra årets bonus blir, men än så länge har vi inget exakt svar på den frågan.

Hur stor resultatbonusen blir för 2017 regleras som bekant numera av hur stor nettovinst Scania gör. Vinsten fastställs i bokslutet och utdelningen till resultatbonusen beslutas formellt i bolagsstyrelsen.

I tabellen till höger kan du se exempel på hur mycket företagets vinst genererar i bonus.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, December 19, 2017 1:36:00 PM Categories: Försäkringar

 

 

Du vet väl att du som är medlem i IF Metall kan teckna till följande tilläggsförsäkringar:

 

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

-          Vid arbetsoförmåga (långvarig sjukskrivning)

-          Vissa diagnoser (Allvarliga sjukdomar/skador)

-          Dödsfall

 

Medförsäkrad

-          Försäkra sin partner med samma villkor som en själv fast partnern inte har samma förbund

 

Utökad Medlemsolycksfall

-          Utökad medlemsolycksfall ökar ersättning för medicinsk invaliditet med 800 000kr.

 

Medlemsbarn

-          Ersättningar vid sjukdom och olycksfall tom. 25 år

-          Skyddar ekonomiskt vid sjukdom och olycksfall.

-          Gäller för dina make/makas, sambo/partners barn

-          Gäller för exempelvis kritisk sjukdom, akutersättning, sjukhusvård, fritidsaktivitet, vård i hemmet mm.

 

Hemförsäkring

-          Hemförsäkringens pris baseras på postnummer men också hur många som finns i bostaden.

 

För mer information se www.folksam.se/ifmetall.

 

Vill du ha hjälp att gå igenom dina försäkringar, kontakta någon av våra försäkringsinformatörer:

Joakim Johansson 765 511

Joakim Rylin 765 326

Daniel Lazic 765 767

Eva Davidsdottir

Eva-Lena Sarajlija Stenshaga

Fredrik Sjöbäck 765 098

Matthias Pettersson 765 027

Tobias Engström 763 780

Ulf Aldebert 765 892

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om vad som gäller vid övertid 

Tuesday, December 19, 2017 1:35:00 PM Categories: Arbetstider

 

 

Det är alltid företaget som beordrar övertid när de anser att det behövs. Övertid förhandlas inte med facken. Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid.
Ersättningen för övertid är timlön (eller komp) + övertidstillägg enligt kollektivavtal.
Hur mycket övertid företaget kan beordra regleras också i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar). Övertid och +SFA tillsammans får inte överstiga 225 timmar per år.
Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!

 

Skäl att inte arbeta övertid?
När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig. Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:

• Företaget beordrar övertid av den anställde.

• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.

• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.

• Den anställde kontaktar verkstadsklubben som gör en bedömning av skälen.

• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.

• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med förbundet, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, December 19, 2017 1:29:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er alla medlemmar, i dag vill jag försöka att få fram ett budskap hur vi ska uppträda mot varandra. Jag vill med detta säga att vi måste kunna respektera varandra som medmänniskor, jag får till mig att man skriver på väggar och toaletter, pratar bakom ryggen, nidord kring sexualitet, ursprung, religion mm sluta upp med detta, det sårar mer än vad man tror. Sedan har vi även hur vi förhåller oss mot våra förtroendevalda, eller förtroendevald mot förtroendevald som jag har fått till mig. Jag kommer aldrig att acceptera något av detta jag skriver, och vad det gäller alla våra förtroendevalda så blir jag rent ut sagt ledsen och förbannad, när jag får till mig att man som förtroendevald blir utsatt för personangrepp, lär er att skilja på uppdrag och person är ni snälla, tänk på att dessa

individer för er talan.
 

Givetvis så sköts detta exemplariskt av majoriteten, men det finns en liten klick som har svårt att acceptera att vi är olika och hur vi ska förbehålla oss till varandra.

 

Jag får med detta också passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!                                         

 

 

/Mvh klubbordförande Mikael "Sippa" Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fyllnadsval 

Monday, December 18, 2017 3:04:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

 

På verkstadsklubbens ordinarie styrelsemöte den 15/12 valdes Emil Persson MBBWE2 till nytt kontaktombud.
På samma möte valdes Mattias Gustavsson QCOBT, Sandy Bengtsson QCOBA2, Tobias Engström QCOAE och Daniel Hag Bisak QCOAA till skyddsombud för SIM.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från nomineringsmötet 

Tuesday, December 5, 2017 11:04:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

148 medlemmar deltog på verkstadsklubbens nomineringsmöte i Forum. Förutom val av kontaktombud skedde nomineringar till verkstadsklubben.
Nominerad till kassör blev Joakim Rylin. Till ordinarie ledamöter (3 st) nominerades Leonardo Cañas, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson. Till ersättare i klubbstyrelsen (7 st) nominerades Tomas Nilsson, Elvir Prelic, Ulf Aldebert, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Mikael Johansson (monteringen), Mattias Pålsson, Eva-Lena Stenshaga Sarajlija, Jeff Sabel och Malin Hultin. Till revisor nominerades Peter Frank. Till revisorsersättare (2 st) nominerades Roger Eriksson och Jessica Jakobsson.
Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson rapporterade om styrelsens arbete som rör dubbelkörningen.
Övriga frågor som lyftes på mötet var bla övertiden, diverse skyddsfrågor och om gamla/nya kaross.

 

Valda kontaktombud:

Abdo

Sarajlija

MBBLA1

Leine

Johansson

MCAAV2

Alve

Persson

MBBWE2

Lena

Rosenqvist

MCACQ2

Anders

Solstad

MBCIT2

Leonardo

Cañas

MBBWD1

Andreas

Erlandsson

MBBWN1

Lis

Erixon

MBBNC1

Andreas

Kristiansson

MCAAP1

Malin

Hultin

MCLLA2

Benny

Johansson

MBBWF2

Marie

Johansson

MBBNC1

Bengt

Karlsson

MCACD1

Martin

Nilsson

OLOKS2

Birgitta

Lundberg

MBBND1

Mathias

Pålsson

MBCIT1

Carolina

Söderberg

MCAAT1

Mats

Tunfjord

MBBLA2

Catarina

Gustavsson

OLOKE1

Mattias

Pettersson

MBBWQ2

Daniel

Axelsson

MBBW2

Mikael

Bernhardsson

MBBWN2

Daniel

Lazic

MCLLA1

Mikael

Johansson

MCAAI2

Erica

Almström

MCAAG1

Mikael

Klasson

MBBWF2

Frida

Karlsson

MCABP2

Mikaela

Simonsson

MBCPS1

Glenn

Jonsson

MCABF2

Muhamed

Lelic

MBCTA2

Henrik

Åsberg

MCAAV1

Nikola

Trajcevski

MBCPP

Inger

Sandberg

MBBLN

Niklas

Forsman

OLOKE2

Jakob

Bashi

MBBWD2

Ove

Kajanus

MBCTP1

Jan

Sjöström

MBBLA1

Per

Kronståhl

MBBWB1

Jeff

Sabel

MCACQ1

Rasmus

Johansson

MCABG2

Jessica

Jacobsson

MCLLA2

Ronnie

Appelkvist

MBBPP2

Joakim

Rylin

MCAAT1

Saga

Lundberg

MCLLB2

Johan

Frodig

MBCTP1

Sami

Durmishi

MBBND2

Jonas

Livh

OLOEN2

Semirana

Karamani

OLOES2

Jonnie

Maier

MBBNB1

Simon

Karlsson

MCLFL1

Jorge

Chauca

MBBWD1

Simon

Nilsson

MCABI1

Josefine

Johansson

MCAAG2

Sinan

Ünver

MCABP1

Jouko

Eskola

MBBPP1

Tobias

Engström

MBBND2

Kim

Wijkström

MCLLC2

Ulf

Aldebert

OLOKE1

Kristine

Kürschner

MCQB

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Studieledighetslagen 

Tuesday, December 5, 2017 10:59:00 AM Categories: Studier

 

Nytt år, nya möjligheter. Kanske du funderar på att studera vidare och förverkliga något du funderat på ett tag. Studieledighetslagen ger dig möjligheten att studera och samtidigt behålla din anställning ifall det händer något under studietiden eller du rent av känner för att komma tillbaka. Studieledighetslagen ger dig rätt till tjänstledigt för att studera om du varit anställd hos arbetsgivaren i minst sex månader.

Studierna behöver inte ha någon anknytning till ditt arbete. Du väljer helt själv vad du vill studera. Det gäller dock inte självstudier eftersom du behöver kunna uppvisa en studieplan, ett antagningsbevis eller dylikt. Arbetsgivaren har möjlighet att skjuta på den begärda ledigheten i upp till ett halvår. Om arbetsgivaren utnyttjar denna möjlighet ska du underrättas om när du kan börja studera. Alltså är det viktigt att lämna in en ansökan om studieledigt sex månader innan du behöver vara ledig. Möjligheten till denna ledighet gäller alla som uppnår grundkravet (anställd i sex månader).

 

Du har rätt att bryta studieledigheten och återgå i tjänst med 14 dagars varsel, eller om ledigheten varat längre än ett år, med en månads varsel. Du har då rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som om du inte varit ledig.

Facklig medlemsutbildning har andra villkor. Det finns ingen gräns hur länge du varit anställd och du, eller den fackliga organisationen måste meddela två veckor innan ledigheten börjar.

 

 

 

 

 

 

Utbildning är lätt att bära och ger kraft att ifrågasätta.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, December 5, 2017 10:57:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er igen alla medlemmar hoppas att allt är bra med er! Nu kan vi snart återigen lägga ett år till handlingarna. Tiden bara rinner i väg, och snart är det jul. Jag kan informera om att vi nu har löst Lernia-tvisten, den som uppkom när vi gick till en central förhandling och motparten Almega (vår motpart på bemanningsavtalet) ansåg att vi inte hade mandat. Nu har avdelningen säkerställt detta med att ge förhandlingsmandatet till mig, eftersom jag också sitter i avdelningsstyrelsen. Nu har vi haft klubbens nomineringsmöte, det hade vi på forum och det var många frågor och debatt. Det som kunde ha varit bättre var närvaron, men nu tar vi nya tag och ser till att vi kommer till årsmötet i februari.

Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport 

Tuesday, November 7, 2017 1:08:00 PM Categories: Förhandlingar

 

Den 30/10 skulle Klubbordförande Mikael Johansson och PRU-ansvarig för MB Leonardo Cañas ha åkt till arbetsdomstolen (AD), där ett av klubbens personärenden skulle tas upp. Bara någon dag tidigare nåddes dock en förlikning.

 

Till höger ser ni förhandlingsordningen. I de allra flesta fall börjar vi med en arbetsplatsförhandling på gruppnivå. Om vi inte kommer överens med företaget där går vi vidare till en lokal förhandling som sker på verkstadsklubbnivå. Om vi fortfarande inte är överens med företaget så tar klubben kontakt med avdelning 38, som i sin tur kontaktar förbundet centralt. Om man anser att det finns möjlighet att vinna tvisten går ärendet vidare till central förhandling där en ombudsman från förbundet förhandlar med arbetsgivarnas representant. Sista instans om man inte kommer överens är arbetsdomstolen som kan pröva ärendet rättsligt.

 

Mellan arbetsplatsförhandling och lokal förhandling går det oftast relativt fort, men mellan de övriga stegen kan det gå flera månader. En segdragen tvist kan alltså pågå under ganska lång tid innan man får ett slutgiltigt resultat.

 

(Förlikning = Parterna kommer överens om en  lösning innan ärendet tas upp i domstolen.)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 55 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt