• RSS
  • Subscribe

Archives

Första Maj 

Tuesday, May 8, 2018 1:10:00 PM

 

Årets första maj firades sedvanligt gemensamt med LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Vi bjöds på fint väder och programpunkter för både stora och små i form av tal, musik, ansiktsmålning, ponnyridning m.m.
Talade gjorde Andreas Erlandsson (S), Laila Naraghi (S), Lena Granath (V) och Sara Malek (SSU).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fyllnadsval 

Tuesday, May 8, 2018 1:06:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

På verkstadsklubbens styrelsemöte 20 April valdes Mikael Davidsson MCAAW1, Robert Johansson MCLLC1 och Eva Spångberg MCLLB1 till kontaktombud, samt Rasmus Johansson (L7) till skyddsombud.
På styrelsemötet 4 Maj valdes Niklas Ingström MCLFL2 till nytt skyddsombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

ATT och KV 

Tuesday, May 8, 2018 1:06:00 PM Categories: Löner

 

I lönesystemet finns ett så kallat anställningstidstillägg (ATT), som ger ett tillägg på lönen efter hur länge man varit anställd på Scania. Anställningstidstillägget börjar utbetalas efter 5 års anställningstid och ökar därefter enligt tabellen nedan. Det ska betalas ut från den månaden man kvalificerat sig.
Innan man införde vårt nuvarande lönesystem (2005) fanns istället något som kallas kvalifikationslön (KV), vilket innebar att de som hade en teknisk grundutbildning eller yrkeserfarenhet från andra företag fick ett lönetillägg.
De som anställts efter 2005 har alltså ATT och de som varit anställda längre har KV, men i båda fallen är det idag anställningstid som räknas
.

 

Fr.o.m År

Kronor

0

0

6

50

7

100

8

150

9

200

10

250

11

300

12

350

13

400

14

450

15

500

16

550

21

800

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ett tryggare arbetsliv 

Tuesday, May 8, 2018 1:03:00 PM Categories: Från Förbundet

 

Industrin är ibland en farlig och slitsam arbetsplats. Därför krävs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdom. Vi vill se fortsatta ökade resurser till Arbetsmiljöverket och deras inspektioner, och vi vill att alla ska ha tillgång till företagshälsovård.

När olyckor ändå inträffar så måste polis och åklagare hantera arbetsmiljöbrott bättre och snabbare. Det ska kosta om man slarvar med säkerheten – det handlar om våra liv!

Industrin förändras snabbt, och industriarbetarnas kunskaper måste byggas på i takt med teknikutvecklingen. Därför vill vi se ett nationellt system för lärande i arbetet. Det stärker industrin, men ökad kompetens innebär också en ökad anställningstrygghet.

Svensk industri är framgångsrik tack vare modern teknik och trygga, kompetenta medarbetare. Trots det finns det krafter som vill göra det lättare att sparka folk och lagstifta om lägre löner. Sätt stopp för det – rösta för ett tryggare arbetsliv!

Läs mer om IF Metalls viktigaste frågor inför valet: https://www.ifmetall.se/aktuellt/val-2018/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Första Maj 

Tuesday, April 24, 2018 12:57:00 PM Categories: Avd 38 Östra Småland LO Medlemskap Verkstadsklubben

 

Första Maj är allmän helgdag i Sverige sedan 1939 och arbetarrörelsens internationella högtidsdag då arbetare över hela Sverige, och i stora delar av världen, samlas för att demonstrera för arbetstagarnas rättigheter. Men varför firar vi 1 Maj, och behöver man bry sig om 1 Maj idag?

 

Första Maj, som arbetarrörelsens dag, instiftades 1890 till åminnelse av bland annat Haymarketmassakern 1886, då strejkande arbetare demonstrerade för åtta timmars arbetsdag på torget Haymarket i Chicago. Dagen före hade två demonstrerande arbetare skjutits ihjäl av polisen och när 200 poliser ingrep för att lösa upp demontrationen kastade någon en bomb på en sidogata. I det kaos som följde började polisen och några arbetare beskjuta varandra vilket ledde till sju polisers och minst fyra arbetares död.

 

I Sverige känner de flesta till händelserna i Ådalen 1931 då fem strejkande arbetare skjöts ihjäl av militär. En annan historisk konflikt är Mackmyrakonflikten 1906. Det året hade det bildats en fackförening av arbetare vid massafabriken i Mackmyra. När detta kom till företagsledningens kännedom skickades brev ut där de anställda sades upp om de inte omedelbart lämnade fackföreningen, men arbetarna vägrade. Arbetsgivaren svarade med att vräka 40 familjer från sina bostäder. Arbetarna fick dock ett massivt stöd av de svenska fackföreningarna, och företaget tvingades ge efter på grund av konflikten. Fackföreningen fick bildas och många arbetare fick tillbaka sina arbeten och bostäder.

 

Av historien lär vi oss att goda villkor inte är självskrivna eller medfödda rättigheter på något sätt. De har kommit till genom kamp. Men behöver vi fortfarande demonstrera på första maj? Har vi det inte ganska bra egentligen? Det kanske man kan tycka, men hoten mot våra arbetsvillkor och den svenska modellen duggar fortfarande tätt. Arbetsgivare och högerpolitiker vill splittra arbetarrörelsen. Bara den senaste tiden har det kommit förslag på att lagstifta lägstalöner, instifta låglönejobb och luckra upp LAS. Syftet är att splittra arbetarna. Det gamla uttrycket "Enade vi stå, söndrade vi falla" beskriver det bra. Är inte arbetarrörelsen enad tappar den makt. Förlorar arbetarrörelsen sin makt kan de villkor vi kämpat och förhandlat oss till förloras: semester, föräldrapenning, sjukpenning, allmän sjukvård, pension, ja det mesta kan försämras. Därför är kampen i dag lika viktig som för 100 år sedan.
- Därför demonstrerar vi på första maj!

 

// Klubbstyrelsen

 

Första Maj i Oskarshamn
 

DEMONSTRATION
13:00 Samling vid Mäster Palms plats
13:30 Avmarsch till stadsparken

MÖTE
14:00 Stadsparken vid scenen

AKTIVITETER
Musik av Elin Namnieks
Fika
Korvgrillning
Ponnyridning
Fiskdamm
Ansiktsmålning
Allsång

TALARE
Andreas Erlandsson, Socialdemokraterna
Laila Naraghi, Socialdemokraterna
Lena Granath, Vänsterpartiet
Sara Malek, SSU Oskarshamn

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Veckovila 

Tuesday, April 24, 2018 12:55:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal

 

Enligt Teknikavtalet ska man ha minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Det är detta som brukar kallas veckovila.

I ett lokalt avtal har Scania och MSS (koncernfacket) kommit överens om att brytpunkten för varje sjudagarsperiod är lika med tidpunkten för förmiddagsskiftets start måndag morgon. På Scania i Oskarshamn är det 06:24 måndag morgon som gäller.

Mellan 06:24 måndag och 06:24 nästkommande måndag ska man alltså ha fått åtminstone en period med 35 timmars sammanhängande ledighet.

Om man pga till exempel övertid behöver förlägga veckovilan på ordinarie arbetstid är Scania och MSS överens om att ersättning ska utgå som om han/hon hade arbetat, dvs månadslön plus eventuella tillägg.

 

Ur Teknikavtalet:
§4 Mom. 4:7 Veckovila

Om de lokala parterna inte enas om annat ska arbetstagare ha minst 35 timmars sammanhängande viloperiod under varje period om sju dagar (veckovila). Veckovilan ska så långt möjligt förläggas till veckoslut.

[…]

Om veckovila förläggs till ordinarie arbetstid ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas. Det ankommer på de lokala parterna att överenskomma om sådan ersättning.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kontaktombudens rätt att gå på möten 

Tuesday, April 24, 2018 12:54:00 PM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

När man väljs till kontaktombud anmäler verkstadsklubben det till företaget. Kontaktombudet meddelar sin produktionsledare vilka tider vi har kontaktombudsträffar och att hen förväntas gå på dessa. Då kan inte PL komma i efterhand och säga att man inte får gå på mötet. Naturligtvis kan det hända någon enstaka gång att ett kontaktombud inte kan gå på en kontaktombudsträff, till exempel om väldigt många är sjuka på samma avdelning. I så fall ska verkstadschefen ringa till någon i klubbstyrelsen och meddela detta.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport 

Tuesday, April 10, 2018 1:50:00 PM Categories: Förhandlingar

 

Förhandlingen gällande nattskift på MC är nu avslutad. Företaget ser positivt på förslaget om reducerat nattskift som IF Metall presenterade, men i dagsläget bedöms inte volymen vara sådan att extra kapacitet behövs. Man anser dock att nattskift är ett av många alternativ som kommer att utvärderas när behovet av ökad kapacitet uppkommer och man tar med sig detta förslag för eventuella framtida kapacitetsökningar.
Verkstadsklubben/Gruppstyrelserna fortsätter att bevaka övertidsuttaget och kommer att fortsätta lyfta frågan gentemot företaget.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny ungdomsansvarig 

Tuesday, April 10, 2018 1:44:00 PM Categories: Verkstadsklubben

På klubbens årsmöte valdes Simon Nilsson (instrumentpanelen) till ny ungdomsansvarig. Han och övriga i ungdomskommittén håller nu på att planera årets arbete. Idéer på aktiviteter som ungdomskommittén kan anordna kan lämnas till Simon.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Varför arbetar IF Metall politiskt? 

Tuesday, April 10, 2018 1:42:00 PM Categories: Från Förbundet

 

 

Vissa saker är svåra att lösa genom förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel sjukvård och barnomsorg. Därför anser vi att det är vår plikt att driva medlemmarnas åsikter även politiskt för att vara med och påverka samhället. Om vi inte deltar kommer det alltid vara någon annan som gör det och frågan är om vi vill lämna över makten till andra? Arbetsgivarna påverkar politiskt och skulle inte komma på tanken att sluta vara drivande eller försöka påverka.

 

Här är några stora historiska exempel på när fackliga krav och politisk vilja har burit frukt:

1919 Åttatimmars arbetsdag (inte 12 eller mer som tidigare)
1921 Allmän och lika rösträtt
1928 Lagen om kollektivavtal
1936 Lagen om förenings- och förhandlingsrätt. Parterna ges rätt att förhandla och arbetarna får rätt att organisera sig fackligt utan att straffas för det
1938 Två veckors semester, som 1951 blev tre och 1978 fem
1955 Allmän sjukförsäkring
1960 Avskaffandet av särskilda ”kvinnolöner”
1971 40-timmars arbetsvecka
1974 Föräldraledighet blir en rättighet
1974 Lagen om anställningsskydd
1977 Arbetsmiljölagen och lagen om medbestämmande
2001 Maxtaxa

Detta är rättigheter vi inte hade haft om det inte funnits människor inom fack och politik som kämpat för dem.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 58 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt