• RSS
  • Subscribe

Rapport från årsmöte på avd 38 

Wednesday, March 28, 2018 7:51:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland Möten

 

 

22/3 hade avd 38 Östra Småland sitt årsmöte. Av Scanias 30 ombud kom ca 20 på mötet. Totalt kom det 56 röstberättigade ombud. Sedvanlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredrogs och godkändes.

Val till avdelningsstyrelsen, revisorer och kommunkommittéer gjordes. På valet till ersättare i avdelningsstyrelsen var det en övernominering av Mikael Johansson från Scania. Efter sluten omröstning valdes dock valberedningens förslag med Robert Thorsson Pentronic, Urban Karlsson Elfa, Marcus Karlbom Plannja och Karl-Emil Söreling Glamox.

Avdelningsordförande Kenneth Björklund informerade om den kommande sammanslagningen med Kalmarsundsavdelningen. Därefter informerade Michael Kinell från förbundet om vad som är på gång från centralt håll.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbstyrelsens konstituering 

Thursday, March 15, 2018 9:43:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har efter årsmötet haft konstituering.

De uppdrag som tillsattes inom styrelsen är:

PRU-ansvarig MB Leonardo Cañas
PRU-ansvarig MC

Daniel Lazic

Vice ordförande Leonardo Cañas
2:e vice ordförande Daniel Lazic
Sekreterare Jenny Ilke Hjelm
Vice sekreterare Fredrik Jonasson
Arbetsutskott (AU)

Mikael ”Sippa” Johansson, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, Fredrick Carlsson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Joakim Rylin

Förhandlare

Mikael ”Sippa” Johansson, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, Joakim Rylin, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Fredrick Carlsson

Förhandlarersättare

Mikael Johansson, Ulf Aldebert, Tomas Nilsson, Leine Johansson, Elvir Prelic, Jeff Sabel och Mattias Pettersson

(Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson och kassör Joakim Rylin är sedan tidigare valda på årsmöte.)

Övriga ansvarsområden kommer att beslutas vid ett separat styrelsemöte, och meddelas i kommande Hyttbyggare.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Thursday, March 15, 2018 9:35:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På verkstadsklubbens styrelsemöte 9/3 valdes Jesper Holmqvist och Jens Christian Wiuff till nya skyddsombud för Scania IM, samt Jon Warnecke till kontaktombud för line 7 (skift 1).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmöte i avd 38 

Thursday, March 15, 2018 9:34:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland Möten

 

Avdelning 38 Östra Småland har årsmöte den 22 mars kl 16:00 på Forum. Anmälan till mötet ska ske senast 15 mars till avdelningen.

De som är ombud för Scania träffas för att gå igenom handlingarna på fredag 16/3 kl 11:00 i Auktionen. Glöm inte röstkortet som skickades med handlingarna inför budgetmötet i höstas!

Ombud som inte kan gå på årsmötet behöver meddela det snarast så att vi kan skicka en ersättare.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, March 15, 2018 9:32:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar! Frågorna är många kring utfasningen av våra inhyrda. Avtalet kring dubbelkörningen som hanterar konsulter började gälla 1/5 2015. För dom som började efter 1/5 2015 finns ingen begränsning i inhyrningsperiodens längd. Utfasningen, när

dubbelkörningen är över och vi ska återgå till att köra en hytt, då används PRU-begreppet dvs. företaget hanterar detta verkstadsvis. 

Erbjudande om anställning görs om den flexibla bemanningen utöver NTG överstiger 10 %. Företaget leder och fördelar vid förändring av verksamheten. Man kan då använda sig av kompetens när man anställer och när man fasar ut inhyrningskontrakt från Scania. Den inhyrda har kvar sin anställning på Lernia och man blir inte varslad av Scania, det är inhyrningsuppdraget som tar slut.

 

Det finns också en hel del frågor angående hanteringen av vårt värderingsområde i nya kaross, den organisatoriska, och dom övriga frågor detta skapar. När allt är på plats så ska vi gå igenom detta med er igen. Ingen av de som blir omplacerade pga. organisationsförändringen får en lönesänkning.

 

Det har kommit frågor kring varslingen av övertid. Varsel av övertid enligt teknikavtalet är senast före sista rast på ordinarie arbetstid. Företaget kan efter denna tid fråga om övertid men då är det på frivillig basis.

 

// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från årsmötet 

Tuesday, February 27, 2018 10:08:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben


202 medlemmar samlades i torsdags på verkstadsklubbens årsmöte, vilket leddes av förbundsordförande Marie Nilsson. Vår tidigare klubbsekreterare Björn Klingstedt var mötessekreterare.

Marie inledde med att prata om det kommande valet och om vilka frågor som är viktiga för oss som organisation och för våra medlemmar. Hon pratade även om digitalisering och om hur det kommer att påverka våra arbeten.

Klubbordförande Mikael Johansson rapporterade om utfasningen av gamla hytten och gamla kaross.

 

Efter godkännande av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan följde valen. På ersättarplats till klubbstyrelsen var det som bekant övernomineringar och därför blev det sluten omröstning om det. (De som blev valda redovisas här nedanför.)

Under punkten ”övriga frågor” lyftes bland annat övertidsproblematiken och en del lönefrågor.

 

Förutom att vi önskar att fler gick på våra möten, vilket alla medlemmar har rätt till, så blev det ett bra årsmöte, med högt i tak och många bra frågor och synpunkter. Rösträkningen drog ut lite på tiden trots att rösträknarna gjorde ett mycket bra jobb. Detta är något vi får dra lärdom av till nästa gång, och välja fler rösträknare.

 

Valda på mötet

Kassör (2 år)

Joakim Rylin

Styrelseledamöter (2 år)

Leonardo Cañas, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson

Styrelseersättare (1 år)

Tomas Nilsson, Elvir Prelic, Ulf Aldebert, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Mikael Johansson och Jeff Sabel

Revisor (2 år)

Peter Frank

Revisorsersättare (1 år)

Roger Eriksson och Jessica Jacobsson

Studiekommitté (1 år)

Leine Johansson, Ulf Aldebert, Alve Persson, Jeff Sabel, Karen Victor

Yrkesombud (1 år)

Mikael Johansson (monteringen)

Ungdomsansvarig (1 år)

Simon Nilsson

Internationellt ansvarig (1 år)

Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakten! 

Tuesday, February 27, 2018 10:02:00 AM Categories: Medlemskap

Vi påminner om att de som byter arbetsgivare från Lernia till Scania behöver fylla i en fullmakt för att avgiften ska dras på lönen. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande informerar 

Wednesday, February 14, 2018 9:59:00 AM Categories: Ordförande har ordet Verkstadsklubben

 

 

Utfasningen

Nu kommer produktionen att ställas om och vi kommer enbart att producera NTG från vecka 11. Produktionen i gamla kaross kommer att stängas vecka 10, förutom dörrproduktionen som kommer att fortsätta i ytterligare 2 veckor. Det kommer att innebära förändringar för en del av våra inhyrda i våra verkstäder. Har ni några frågor så är det bara att höra av sig till verkstadsklubben.

 

Flexibilitet

Med anledning av att Scania och IF Metall har träffat en överenskommelse om ett nytt flexibilitetsavtal gällande flexibel bemanning har parterna i Oskarshamn träffat en lokal överenskommelse. I Oskarshamn fortsätter vi att tillämpa den gamla lokala överenskommelsen från 2015 även under 2018. Detta på grund av utfasningen av NTG-projektet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmöte 2018 

Wednesday, February 14, 2018 9:58:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

Verkstadsklubbens årsmöte hålls Torsdag 22 Februari, kl 15:12 i Parken. På dagordningen står bland annat val av kassör, tre styrelseledamöter, sju ersättare, en revisor och 2 revisorsersättare.

OBS! Eftersom det blir personval om ersättarplatserna uppmanar vi de som har möjlighet att komma i god tid till mötet då registrering kommer att ske vid ankomst.
-Ta med Scania-ID!

Förbundsordförande Marie Nilsson kommer att delta på mötet.

Mötet är betalt och alla medlemmar hälsas välkomna!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Jobbexpress på prov 

Wednesday, February 14, 2018 9:56:00 AM

 

 

Efter att verkstadsklubben på uppdrag av medlemmar lyft frågan om en busslinje för arbetspendlare genomförde företaget en enkät i syfte att undersöka intresset för detta. Eftersom antalet intresserade var tillräckligt stort går man nu vidare med ett test av en busslinje mellan Kalmar och Oskarshamn, som om det slår väl ut kan komma att bli permanent.

Den största delen inpendlare kommer från Kalmar och Mönsterås men exakt vilka stopp det blir på vägen är inte klart ännu.

Testet kommer att genomföras mellan april och juni, med bussturer som passar för skiftgående personal (ej nattskift).

Mer information kommer inom kort.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 56 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt