• RSS
  • Subscribe

Archives

Nytt skyddsombud 

Thursday, June 20, 2019 10:35:00 AM Categories: Skydd Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens ordinarie möte 14 juni valdes Djemail Ahmeti till nytt skyddsombud på OLO.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Slipp kvalifikationstid – bli medlem idag! 

Thursday, June 20, 2019 10:35:00 AM Categories: Försäkringar Medlemskap

 

I förra Hyttbyggaren informerade försäkringskommittén om den nya inkomstförsäkringen.

Den 1 juli i år inför IF Metall sin inkomstförsäkring. Alla som blivit medlemmar innan detta datum, dvs inkommit med inträdesansökan senast 30 juni slipper kvalifikationstiden på 12 månader. Det innebär alltså att du i så fall kan utnyttja inkomstförsäkringen från första arbetslösa dagen om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar - inkomstförsäkring 

Tuesday, June 4, 2019 10:51:00 AM Categories: Från Förbundet Försäkringar

 

1 juli 2019 inför IF Metall en Inkomstförsäkring för alla medlemmar i IF Metall. Försäkringen administreras av Folksam. Inkomstförsäkringen kompletterar ersättningen från a-kassan och ingår i medlemskapet. Du behöver vara medlem i IF Metall samt IF Metalls a-kassa för att omfattas.

 

Inkomstförsäkringen ersätter vid ofrivillig arbetslöshet. Med ofrivillig arbetslöshet menas att du inte har sagt upp dig utan godtagbara skäl eller skilts från arbetet på grund otillbörligt uppförande. För att omfattas av inkomstförsäkringen måste du ha varit medlem i IF Metall och IF Metalls a-kassa i minst 12 månader. Genom inkomstförsäkringen får medlemmen ett skydd upp till 80 procent av en ersättningsbar inkomst upp till en inkomst på 50 000 kr per månad. Inkomstförsäkringen kan ge dig ersättning i maximalt 100 dagar.

 

I inkomstförsäkringen ingår samtalsstöd hos Falck Healthcare för alla försäkrade och för deras sambo/make/maka/partner.
Detta stöd innebär 4 samtal. Samtal 1 är ett vägledande samtal med en socionom/beteendevetare.
Resterande 3 samtal kan vara med en psykolog eller familjerådgivare beroende på vad medlemmen behöver stöd med. Samtalet kan genomföras i telefon, på Skype eller fysiskt beroende på professionen hos mottagaren.

 

Vem kan få ersättning från inkomstförsäkringen?

 

- Medlem som tjänar mellan 25 025 kronor,
(a-kassans tak) och 50 000 kronor per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetsdag 1 till och med dag 100.

- Ersättningen samordnas med a-kassan och det är en karens om 6 dagar innan ersättning kan betalas ut.

- Medlem som tjänar mellan 20 900 kr och 25 025 kr per månad kan få ersättning från inkomstförsäkringen från arbetslöshetens dag 101 till och med dag 200. Ersättningen som utbetalas från inkomstförsäkringen är skattefri.

 

För mer information om våra försäkringar, kontakta någon av våra försäkringsinformatörer:
Ulf Aldebert (tfn: 765 892), Joakim Rylin (tfn: 765 326), Daniel Lazic (tfn: 765 767), Sami Durmishi, Eva-Lena Sarajlija Stenshaga, Jeff Sabel (tfn: 464 477), Matthias Pettersson (tfn: 765 027), Tobias Engström (tfn: 763 780), Joakim Johansson (tfn: 765 511).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny gruppordförande i måleriet 

Tuesday, June 4, 2019 10:50:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På ett extra medlemsmöte i målerigruppen har Kennie Ekstrand valts till ny gruppordförande för måleriet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semester vid sjukskrivning 

Tuesday, June 4, 2019 10:49:00 AM Categories: Försäkringar Löner

 

Semesterdagar är ledighet som du har arbetat ihop. Det innebär att du inte ska behöva använda semestern för att bli frisk, istället kan du sjukanmäla dig till din arbetsgivare. Under de första 14 dagarna kan du få sjuklön av din arbetsgivare. Skulle du vara sjuk längre 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan.

 

Man kan ta ut semester samtidigt som man har sjukpenning. Det är bara lön som tjänas in under samma tid som sjukpenningen som påverkar utbetalningen av sjukpenning. Semesterlön ses som en lön som man redan har tjänat in sen tidigare och påverkar därför inte sjukpenningen. Alltså behöver du inte meddela Försäkringskassan om du tar semester i samband med din sjukskrivning.

 

Tänk bara på att om du ska resa under din semester och reser till ett land som inte tillhör EU/EES eller Schweiz ska du ansöka innan du reser för att få behålla sjukpenningen under utlandsvistelsen. (Källa: www.forsakringskassan.se)

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ansvariga i klubbstyrelsen 

Tuesday, June 4, 2019 10:46:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har gått igenom, och uppdaterat klubbens ansvarsområden:

Försäkringsansvarig

Ulf Aldebert

Introduktion

Mikael Johansson (d.y.)

Personalfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, PRU-ansvariga + respektive gruppordförande

Ungdomsansvarig

Dubravko Pervan

Hyttbyggaren/Hemsidan

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Leine Johansson

Lönesystemsansvariga

Mikael Johansson, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Entreprenadfrågor

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrick Carlsson, Anders Svensson, Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Jämställdhetsansvariga

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson

Praoelever/APU

Mikael Johansson (d.y.)

Bemanningsplaner

Mikael Johansson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson, Fredrick Carlsson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Arbetsorganisation

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

Arbetsmiljö

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson, Johan Marklund, Daniel Hag Bisak och Ulf Aldebert

Kompetensutveckling i klubben

Mikael Johansson och Leine Johansson

Projekt

 

Internationellt ansvarig

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

Mikael Johansson

SIM

Facklig/politiskt ansvarig

Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Jenny Ilke Hjelm och Leine Johansson, Fredrik Jonasson

 

PARTSAMMANSATTA

 

 

Matråd

Fredrik Jonasson

SML

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson, respektive PRU-ansvarig och respektive gruppordförande

SML suppleanter

Tomas Nilsson och vice gruppordföranden

Arbetsmiljökommitté MB/MC/OLO

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och Ulf Aldebert

Arbetsmiljökommitté Scania IM

Daniel Hag Bisak

Arbetstider

Mikael Johansson, Fredrick Carlsson och PRU-ansvariga

Övertidsbevakning                        

Fredrick Carlsson, Tomas Nilsson och PRU-ansvariga

 

KONCERNFACKLIGT

 

 

MSS styrelsen ordinarie

Mikael Johansson och Fredrick Carlsson

MSS styrelsen suppleanter

Daniel Lazic och Leonardo Cañas

Scania Resultatbonus

Fredrik Jonasson, ersättare Ulf Aldebert

Förhandlare koncernfacket

Mikael Johansson

Personalstiftelsen

Daniel Lazic

Jubileumsfonden

SPS

MTM/SAM tidmätning

Leine Johansson, ersättare Fredrick Carlsson

Leonardo Cañas, Daniel Lazic och Fredrik Jonasson

Leonardo Cañas

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

EU-valet 

Wednesday, May 22, 2019 9:45:00 AM Categories: Från Förbundet

 

På söndag, 26 Maj, är det dags för val till europaparlamentet. Ett val som betyder mer för oss i Sverige än vad många tror. EU kan kännas krångligt och långt borta, men är mer tydligt och nära än du ofta märker. När vi är på jobbet har EU inflytande över vår arbetsmiljö och när vi köper mat i affären beslutar EU om vilka tillsatser som får eller inte får finnas i vår mat.

En vanlig missuppfattning är att vi i Sverige har en så hög nivå på vår arbetsrätt, vår arbetsmiljö och våra kollektivavtal att vi inte påverkas av EU:s minimiregler. Men flera av EU:s direktiv har tvingat Sverige att förstärka arbetstagarnas rättigheter. Även när svenska regler inte behöver ändras påverkas vi ändå indirekt, för när arbetare i andra länder får bättre villkor så minskar risken för dumpning av löner och arbetsvillkor i Sverige.

 

IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö och våra fackliga rättigheter.

De här frågorna är viktiga för industriarbetarna i Europaparlamentsvalet i maj 2019:

 

Våra jobb behöver EU
Tack vare EU-samarbetet stärks vår exportindustri. Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Därför behöver vi politiker som står upp för frihandel och öppenhet.

 

Ett EU för oss
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas.

 

Ett demokratiskt Europa

Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter skadar industriarbetarna och våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa. Europa behöver mer demokrati – inte mindre.

 

Ingen ska dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa. Vi behöver politiker som står upp mot de arbetsgivare som vill öka vinster på bekostnad av arbetsmiljön och säkerheten på jobbet.

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Förskottssemester 

Wednesday, May 22, 2019 9:44:00 AM Categories: Arbetstider

 

Förskottssemester erbjuds till nyanställda medarbetare, som inte har tillräckligt många intjänade betalda semesterdagar, för att de ska ges möjlighet till betald ledighet under företagets huvudsemester.

Antal betalda semesterdagar framgår av lönespecifikationen för maj månad. Man kan få låna upp till totalt 20 semesterdagar inkl intjänade dagar. Förskottssemester ersätts endast med månadslön.

Förskottssemesterdagarna skrivs av med 20% per anställningsår de första fem anställningsåren. Vid egen uppsägning alternativt uppsägning på grund av personliga skäl t.ex. misskötsamhet, blir man återbetalningsskyldig av resterande belopp.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

I nuläget ingen Västerviksbuss 

Wednesday, May 22, 2019 9:40:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Företaget har nu återkommit med ett svar på frågan om buss från Västervik.
- Just nu är det inte aktuellt, men företaget kommer att ta upp frågan i höst igen.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommmittén informerar 

Tuesday, May 7, 2019 1:47:00 PM Categories: Försäkringar

 

Folksam Juristförsäkring
IF Metall tar hand om dina rättsliga frågor på jobbet. Men vem hjälper dig när arbetsdagen är slut? Med Juristförsäkring från Folksam har du ryggen fri när du inte jobbar. Du får 15 timmar juridisk rådgivning per år. Det gäller allt från samboavtal, testamenten och vårdnadstvister till konsumenträtt.
Du får också Må-bra-rådgivning, hjälp vid ID-stöld och ett rättsskydd som kan ersätta dina rättegångskostnader..
Priset för Juristförsäkring är 30 kronor i månaden.
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.
Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.

 

Juristförsäkringen innehåller:

·         Juridisk rådgivning - 15 timmar per år

·         Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

·         Hjälp vid ID-stöld - telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

·         Må-bra-rådgivning - 3 samtal per år

 

Premiebefrielse
Vid anmälan till AFA försäkring när man anmäler sjukdom över 15 dagar eller vid olycksfall/arbetssjukdom så betalas automatiskt din förlorade pensionsdel in till din pensionsförvaltning och ditt pensionskonto.
Vid föräldraledighet måste man själv anmäla detta till AFA. Gå in på AFAs hemsida (www.afa.se), gå till ”privatperson” och logga in på ”mina sidor”, sedan vidare till ”ny anmälan”. När du gör en anmälan av föräldraledighet där så får du föräldrapenningtillägg (FPT) och premiebefrielse (dina pensiondelar) när du är föräldraledig.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 9 of 64 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt