IF Metalls krav i valrörelsen 2022

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, September 7, 2022 10:02:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Industrin har en särställning i det svenska samhället och IF Metallarnas röster ska höras ända in i regeringen. Vi ställer krav för att påverka och för att politiker ska ta beslut som gynnar våra medlemmar. Därför är vi tydliga med våra krav i valrörelsen.
 

En bättre pension
När vi går i pension ska vi kunna känna oss trygga i att vi får ut en pension som är tillräcklig för ett värdigt liv. Den tryggheten ska finnas även om man varit sjuk eller arbetslös under delar av yrkeslivet. Därför behöver pensionerna bli högre, trygghetssystemen fungera och  rehabiliteringen bli bättre.
 

En mänskligare sjukförsäkring
Om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen ge oss stödet vi behöver, så länge vi behöver det. Sjukdom och sjukskrivning ska inte innebära fattigdom. Idag hamnar sjuka människor i kläm, så kan vi inte ha det. Därför måste sjukförsäkringen förbättras.


En rättvis klimatomställning
Industrin är en del av lösningen på klimatkrisen och klimatomställningen är heller inte möjlig utan oss industriarbetare. Därför måste vi få den kompetensutveckling vi behöver när våra arbetsuppgifter förändras. Det måste ingå i klimatomställningen att hela landet får tillgång till billig el och att kostnaderna för arbetspendling är rimliga för alla.

 

Ingen ska dö av jobbet

Industrin kan vara en farlig arbetsplats, därför behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdomar. De regionala skyddsombuden behöver få tillgång till fler arbetsplatser, arbetsmiljöbrotten måste prioriteras och det ska råda nolltolerans mot dödsolyckor, arbetsrelaterade skador eller sjukdom.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt