• RSS
  • Subscribe

Archives

Överenskommelse mellan företaget och IF Metall kring löneökningar 

Friday, February 19, 2021 10:03:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Företaget och IF Metall beslutade i slutet av förra veckan att återuppta de kraschade löneförhandlingarna. Diskussionen återupptogs för att säkra en fortsättning på det goda samarbete som varit kännetecknande för relationen mellan företaget och IF Metall.


Efter tuffa förhandlingar de senaste dagarna så har vi kunnat enas om nivån för de lokala löneökningarna.
 

När förhandlingarna kraschade låg företagets bud på 3,1% sammanlagt. Men tack vare alla starka reaktioner, vår mobilisering och en vilja från båda parter att komma överens så har vi nu tecknat ett avtal!
 

Utöver det centrala avtalets nivå på 2,7% har parterna enats om ytterligare 0,6%. I samband med införandet av ett nytt avtal rörande stoppdag i produktion kunde vi lösa upp de låsningar som fanns och enas om ett högre påslag i de lokala löneförhandlingarna.

 

Avtalet om stoppdagar i produktion har diskuterats under en längre tid och är ett komplement till befintliga flexibilitetsavtal och ett redskap för att hantera tillfälliga nedgångar i produktionsvolym. Viktigt att betona att det endast hanterar minustid. Separat information om avtalet ”stoppdag produktion” kommer ut i närtid, men det betyder i korthet att vi tillsammans kan lägga ut stoppdagar utan att detta skall jobbas tillbaka med mertid samt att lönen ej påverkas. Ett SFA-minus utan krav på SFA-plus kan man säga!

 

Värdet av den totala löneökningen är alltså 3,3%. Det centrala avtalet på 2,7% samt ett lokalt påslag på 0,6!
Den nya lönen betalas ut med start i mars och gäller som tidigare informerats med retroaktivitet från 1 november 2020 och gäller för avtalets första 17 månader.

 

Nu fortsätter det långsiktigt strategiska arbetet för att säkra en god löneutveckling för IF Metalls medlemmar.
Vi ser hoppfullt på det kommande året och känner oss efter allt som hänt nöjda med resultatet.

 

 

 

MSS-förhandlarna,
Erik Eklund
Mikael Sippa Johansson
Thomas Nyberg

 

 

 

 

Detta avtal löper från 1 November 2020 till 1 April 2022 (17 månader)
 

Snittlönen för oss kollektivanställda är idag 27900:- och på detta kommer här ett räkneexempel:

27900 x 3,3% resulterar i att lönen höjs med 921kr/ månad
4 månaders retroaktivitet x 921kr motsvarar 3684kr

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Uppskjutna årsmöten 

Friday, February 12, 2021 10:13:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

För ett tag sedan fick vi besked att förbundet pga den pågående pandemin gjort ett tillfälligt avsteg i stadgarna vilket innebär att klubbar kan skjuta fram sina årsmöten till senast 30 juni.

Klubbstyrelsen har tillsammans med representanter för revisorer och valberedning diskuterat olika alternativ och kommit fram till att läget är för osäkert för att hålla ett ordinarie årsmöte i februari.

 

Klubbstyrelsen har därför beslutat att skjuta fram klubbens och gruppernas årsmöten.

Preliminärt datum för dessa blir i Maj.

 

Mandatperioderna för förtroendevalda förlängs därmed tills årsmötet har hållits. Verkstadsklubbens valberedning informerar även att inga övernomineringar inkommit till klubbens uppdrag.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Resultat av jämställdhetsenkät 

Friday, February 12, 2021 10:05:00 AM
 

Resultatet av jämställdhetsenkäten som skickades ut till medlemmar vid årsskiftet har sammanställts.
Av 256 personer som svarade på enkäten angav 64,5% att det är jämställt i sin egen grupp, 25,4% svarade nej och 10,2% svarade ”vet ej”.
76,9% svarade att de har en chef som är man och 23,1% en chef som är kvinna. På frågan om män och kvinnor behandlas lika av chefen (på en skala 1-10, där 10 är helt jämställt) gav 53,3% högst betyg, 80,2% låg på den övre halvan av skalan. Bland fritextsvaren fanns en hel del bra tips och synpunkter som kommer att ligga till grund för jämställdhetskommitténs fortsatta arbete.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förändringar i medlemsförsäkringar 

Friday, February 12, 2021 10:04:00 AM Categories: Försäkringar

 

Följande förändringar har gjorts bland medlemsförsäkringarna:

  • Sjuk och efterlevnadsförsäkring höjs från 74kr till 79kr/mån
  • Utökad medlemsolycksfall sänks från 21kr till 20kr/mån
  • Medlemsolycksfall medförsäkrad sänks från 44kr till 41kr/mån
  • Juristförsäkring höjs från 30kr till 45kr/mån
  • Medlemsbarn - höjning 4kr i stegen

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Friday, February 12, 2021 10:02:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar!
Vi har som ni vet avslutat vår löneförhandling i oenighet, vi blev inte överens.

 

Vi har sedan december 2020 när förhandlingen startade argumenterat och försökt var tydliga med hur mycket IF Metalls medlemmar bidragit under 2020 som var ett tufft år. Man kan inte säga annat än att vi verkligen har försökt nå en överenskommelse, vi kommer att fortsättningsvis vad det gäller lönerevisionen kommunicera via vårt koncernblad. Det finns synpunkter på hur vi agerat och det får man givetvis ha men vi förhandlare från dom tre klubbarna är överens om att nivån var för låg för att kunna teckna ett avtal.
 

Nu har företaget skickat ut sin information kring lönerevisionen där man tycker det var synd att vi ej kunde nå en överenskommelse. Man säger också att man erbjöd IF Metall 0,4% i löneförhandlingen men riktigt så är det inte. Vi har varit realister och försökt vara påfundiga. Vi startade med ett betydligt högre men ändå realistiskt bud, men vi fick hela tiden nej till våra bud och företaget försökte till slut med ett bud som var för lågt enligt oss.

 

Vi var överens mellan klubbarna om att 0,5% lokalt är smärtgränsen för att vi skulle kunna bli överens. Företaget svarade nej och vi avslutade förhandlingen i oenighet, alltså vi kunde inte träffa en överenskommelse. Det företaget då svarade var att då blir det stupstocken (det centrala avtalets 2,7%).
 

Efter denna förhandling som gjort mig besviken och irriterad kan jag alltså konstatera att det inte är IF Metall som säger att det räcker med 2,7%, det är företaget!


Mvh Mikael ”Sippa” Johansson,
Förhandlare i MSS och klubbordförande för verkstadsklubben i Oskarshamn

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Högst rimliga krav när Scania kör för fullt! 

Monday, February 8, 2021 12:01:00 PM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

Vi har fått en rejäl respons från besvikna, förbannade och uppgivna medlemmar. Vi håller nu på att samla in era synpunkter för att sammanställa dessa, och det är ju ingen rolig läsning direkt. Vi förstår er som känner er svikna, hånade, lurade och tagna för givet för att ta några exempel.
Med tanke på allt vi bidragit med under 2020, men inte minst det vi kommer behöva göra under 2021 för att kunna leverera i de planerade rekordtakterna var förväntningarna stora inför årets löneförhandlingar. Vi som förhandlat är också arga och besvikna.

 

Vi har under hela lönerörelsen fått höra hur lite löneutrymme det finns på grund av 2020 års corona-kris och de mörka moln man ser på himmelen framöver, förhandlingsprat och rent trams.

Fakta visar en annan bild, vinsterna i bolaget, försäljningen ökar stabilt, orderböcker som är rekordfulla med bilar som bara väntar på att bli byggda och levererade. Nuläget och det närmaste året ser ovanligt bra ut!

 

Avtalet vi diskuterade i löneförhandlingarna skulle gällt från november och framåt, och sist vi kollade så är det under denna period mer övertid och SFA+ än på väldigt länge! Värdet i vårt bolag sitter inte i de fina maskinerna, utan i kompetensen hos dom som kör dem! Maskiner går att byta ut, men människor är kompetensbärare och lär de nyanställda, vi ställer upp helg efter helg och vi bidrar till ständiga förbättringar, de anställda är det värdefullaste Scania har!
Vi förstår att företaget ser det som att vi har kraschat löneförhandlingarna genom att tacka nej till deras låga bud, vi håller inte med. Det finns två parter i en förhandling och den ena försökte förhandla upp läget från noll, den andra tycker inte ens ni är värda 130 kr mer än vad det centrala avtalet ger!


När vi gång på gång möttes av samma argument om att inget utrymme finns blev vi till sist tvungna att sätta ned foten och bestämma oss för vart gränsen går, 0,5% är lägre än det snitt på 0,85% extra vi fått under ett antal år men ändå lite extra som skulle göra att vi inte halkar efter i lönenivå.

 

Vi har under ett antal år haft samsyn med företaget om att Scania inte borde ligga under jämförbara grupper lönemässigt och har långsamt minskat gapet mellan oss och konkurrenterna. Tyvärr så blir resultatet av årets lönerevision att vi halkar efter igen. Vi gick ner bra mycket mer än de gick upp, så utan att fastna i siffror så kan vi konstatera att det fanns en otrolig skillnad i synen på vad ert arbete är värt!


När vi gick in i förhandlingarna och fick veta redan första dagen att det inte finns utrymme överhuvudtaget, trots allt det vi precis beskrivit så förstod vi att något är annorlunda. Nu är det nya tider där Scania inte längre verkar hålla med oss om att konkurrenskraftiga löner är viktiga för att behålla företagets viktigaste tillgång samt att attrahera nya kollegor. Nu är tydligen en ny era här, där ni tas för givet, er lojalitet och kompetens inte belönas och en större vinstmarginal är det viktigaste! Sorgligt är vad det är.


Många undrar, vad kan vi göra nu? En bra fråga, vi måste agera:
Vi kan inte längre teckna nya lokala avtal och vi måste se över de befintliga avtalen. Om det är stupstocken (avtalets lägstanivåer) som gäller för löner så behöver det nog vara samma för företaget när det gäller flexibilitet, med mera. Vi förhandlar ju dagligen om kreativa lösningar, ändringar av skiftformer med korta varsel och nya avtal om mer flexibilitet. Vi kommer framöver att noga värdera vad mer flexibilitet än stupstocken är värt. Det kanske är det värt lika mycket som era uteblivna löneökning, alltså ingenting!
Det jobbet startar nu!

 

MSS-förhandlarna,
Erik Eklund
Mikael Sippa Johansson
Thomas Nyberg

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inget mer än det centrala avtalet till oss! 

Tuesday, February 2, 2021 5:19:00 PM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

Förhandlingarna har nu pågått i vad som känns som en evighet. Vi har trots allt som hänt det senaste året haft förhoppningar att vi ska kunna träffa ett avtal som speglar våran styrka, lönsamhet och vilja att alltid komma överens. Det har inte gått och de lokala löneförhandlingarna har nu avslutats utan ett avtal på plats. Vi kan nu konstatera att under 2020-2021 får vi den stupstock som förbundet förhandlade fram i November, inte en krona mer!

 

I inledningen av den här lönerörelsen gav vi förslag på en lösning som skulle innebära att vi tog ikapp på det marknadslöneläge som vi ligger ca 2% under. Med respekt för den svåra situationen var vi tidigt medvetna om att vi kanske inte kan ta ikapp hela glappet under denna avtalsperiod. Vi lade därför tidigt i förhandlingarna fram ett förslag på 0,5% i löneökning samt ett engångsbelopp på 5000kr. Detta var såklart inte vårat utgångsbud utan den nivå vi tycker var något av en smärtgräns, företaget svarade detta med ett noll-bud! De tyckte redan från start att det centrala avtalet var alldeles för högt skrivet för att de skulle kunna betala någonting mer överhuvudtaget.

 

Vi valde då att ajournera förhandlingarna till efter jul, så att de kunde få möjligheten att komma tillbaka med ett värdigt lönebud.

 

Spola fram en månad med många och långa diskussioner senare så gav vi dem ett absolut slutbud, som var så pass lågt att vi funderade om vi ens kan teckna ett så lågt avtal. Detta var utan engångsbelopp, långt under våran startpunkt, men för att ändå ge dem möjligheten att teckna ett lokalt avtal. Hade vi där och då åtminstone fått ett löfte om mer värdiga justeringar senare så hade saken varit annorlunda, men inte ens med fulla orderböcker och en rekordhög takt så finns någon garanti!

 

Vår absoluta smärtgräns satte vi till 0,5%. Det betyder på en snittlön för oss ca 130kr i månaden. Men även detta bud var enligt företaget för högt! – Ett sådant stort löneutrymme finns inte, fick vi till svar.

 

Vi anser att det lokala avtalsvärdet ska spegla skillnaden mellan oss och alla andra, men framförallt att visa oss att vi bli premierade för vårat hårda arbete och vårt bidrag till Scanias lönsamhet. Att inte ens få 130kr (0,5%) mer i lokalt lönepåslag anser vi är under all kritik, och beslutade oss då för att avsluta förhandlingarna.

 

Det som kommer hända nu är att företaget betalar ut avtalets stupstock (lägstanivå) på 2,7% med retroaktivitet från när det centrala avtalet började gälla, den 1 November 2020.

 

Många av er har redan innan detta slutbud kommunicerades uttryckt att ni är besvikna och förbannade och vi som förhandlat känner likadant! Nu avbryts tyvärr en mångårig tradition av konstruktiv och bra dialog om Scanias löne-läge där de anställda kunnat känna sig uppskattade som Scaniaarbetare .

 

Företagets strategiska mål att vara en ”Top Employer” känns just nu väldigt avlägset!

 

         / Förhandlarna i MSS

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Företaget sa nej till slutbudet 

Tuesday, February 2, 2021 10:10:00 AM Categories: Lokala avtal MSS (Metall Scania Sverige)

 

Vi satt igår måndag eftermiddag i vår sista sittning, där vi skulle få svar på vårat slutbud 0,5% i lokal ökning.
På det svarade företaget nej, med motiveringen är att det inte finns ett sådant löneutrymme. Detta håller vi såklart inte med om, vi har en helt annan bild av hur det går för det här företaget.
Faktum är ju att försäljningen slår rekord, orderböckerna är rekordhöga och det planeras för rekordvolymer. Det kommer behövas ett ordentligt krafttag från vårat kollektiv för att kunna leverera de volymer vi ser under 2021.

 

2020 tog vi oss igenom på ett föredömligt sätt med både permitteringar, lönesänkningar och statligt stöd under första halvan, för att köra massor med extra produktion i form av +SFA och övertid i den sista halvan!
Nu när lönerna omförhandlas har vi olika bild av vad det arbetet var värt

Mer information om vad som händer nu kommer i eftermiddag!

 

 

   

   MSS-förhandlarna,

   Erik Eklund

   Mikael Sippa Johansson
   Thomas Nyberg

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Löneförhandlingarnas slutfas 

Thursday, January 28, 2021 12:07:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Vi har som ni vet sedan slutet på förra året kontinuerligt träffat företages förhandlingsdelegation och diskuterat hur vi, IF Metall, tillsammans med Scania kan enas om en lönenivå för de 17 månader som är det centrala avtalets första del.
Vår förhoppning har varit att Scanias konkurrenskraft, marknadsläge och lönsamhet skall bestämma nivån i fråga om löner, inte spekulationer och mörka moln!

 

Vår historik i tidigare löneförhandlingar är som bekant för vissa av er en överenskommelse om att ta ikapp på det marknadslöneläge som vi så länge legat under. Vi måste få minst lika mycket eller mer än jämförbara arbetsplatser för att inte halka efter ännu mer. Konkurrenskraftiga löner över tid kan inte åka som en jojo med konjunkturen utan måste ligga stadigt vid såväl svåra år, medelår och rekordår!
 

Det som ligger till grund för våra krav i den lokal lönerörelsen är orderböckerna som är överfulla, bastakterna som är rekordhöga, lönsamheten i företaget samt den flexibilitet som vi, ni och alla andra som jobbar på Scania bidrar med. Det görs överenskommelser om Övertid, SFA, lokala arbetstidsavtal och en hel del andra överenskommelser dagligen för att optimera produktionen och göra så att vi levererar och är lönsamma. Det är inte orimligt att vi vill ha betalt för det!
 

Vi har lämnat ett slutbud till företaget som är en löneökning på 0,5% över det centrala avtalet (2,7%) för de första 17 månaderna. Alltså 3,2% sammanlagt från och med November 2020.
 

Vi väntar ett svar på måndag 1/2 då vi har vår sista sittning och eftersom vi varit tydliga med att detta är vårat slutbud så kan vi kommunicera detta redan nu. Det är egentligen ett svar “ja” eller “nej” på om företaget vill skriva avtal med oss eller ej som vi väntar på. Blir det inget löneavtal så behöver vi verkligen ifrågasätta våra avtal om flexibilitet och om det är värt det när vi ändå inte får skörda frukterna av lönsamheten!

 

 

 

     MSS-förhandlarna,
     Erik Eklund
     Mikael Sippa Johansson

     Thomas Nyberg

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från förhandling logistikarbete 

Wednesday, January 20, 2021 9:52:00 AM Categories: Lokala avtal Löner

 

Hej på er! Här kommer en rapport kring vårt värderingsarbete av logistikarbete. Detta har varit ett långt och tidskrävande arbete. Vi började redan hösten 2017 när vi tog upp frågan från logistik att vi ville se en förändring av värderingsområde VO4.

 

Efter många och långa diskussioner med företaget enades vi om att göra en ny värdering av v04. Vi fick börja med att ta fram allt material från den första värderingen som gjordes när vi hade förhandlat fram vårt nuvarande lönesystem. Att gå igenom allt material tog sin tid men vi var tvungna att göra detta för att bilda oss en uppfattning hur vi skulle göra för att komma fram till nuvarande resultat. Under 2018 genomfördes en total värdering av logistikarbete där var vi överens om att anlita en oberoende värderare från ett företag som heter Korn Ferry Hey Group, allt detta för att verifiera och få ett kvitto på hur vår första värdering var gjord och givetvis få resultatet av den nya. Verkstadsklubben tillsammans med företaget och Korn Ferrys Hey Group gjorde detta arbete tillsammans.

 

Som ett resultat av värderingen beslutade vi att även monteringsarbete skulle omvärderas. Monteringsarbetet värderades våren 2019. När detta var gjort gick vi igenom resultatet från dom nya värderingarna mot dom befintliga och kunde konstatera att  skillnaden i dag mot när vi gjorde första värderingen inte var stor. I en värdering ska man ta hänsyn till en mängd av faktorer som ska poängbedömas. Vi kunde se att några faktorer hade ökat men en del faktorer minskat. Slutsatsen var ändå att logistikarbete hade ökat något i poäng, så då satte vi oss ner i en diskussion som sedan blev till en förhandling.

 

Efter ett långt förhandlingsarbete blev vi till slut överens om ett resultat som innebär att vi kommer att öka stegen i lönesystemet för logistikarbete med 315 kronor för nivå 1–3 och med 415 kronor för nivå 4-6. Detta gäller fr.o.m. den 1 december 2020 och kommer att betalas ut månaden efter att lönerevisionen utbetalats. Vi tycker efter denna långa process som vi arbetat med under lång tid att vi nått ett bra resultat. Resultatet kommer att innebära att de logistikarbetare som ligger på nivålön kommer få en löneökning.

 

/ Förhandlarna
Mikael Johansson
Daniel Lazic
Leonardo Cañas

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 8 of 72 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt