• RSS
 • Subscribe

Archives

Information till feriearbetare 

Tuesday, June 15, 2021 10:00:00 AM Categories: Löner Verkstadsklubben

 

Efter ett år utan feriearbetare har företaget nu tagit emot ett antal sommarjobbare igen. Verkstadsklubben passar därför på att välkomna alla årets feriearbetare!

 

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

 

Ersättning för feriearbetare (Dagtid)
Upp till 18 år                                           88,28 kr/tim
18 år                                                      113,35 kr/tim
19 år och äldre                                        120,97 kr/tim
Högskola minst 180p                                124,25 kr/tim

 

Företaget gör skillnad mellan ferieanställd och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde. Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

Om det finns frågor rörande anställningen kontakta din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till webbinarie om försäkringar 

Tuesday, June 15, 2021 9:55:00 AM Categories: Försäkringar

 

Vår systerklubb i Södertälje bjuder in alla medlemmar som är anställda på Scania i Luleå, Oskarshamn och Södertälje till ett webbinarie med nyttig trygghetsinformation om de försäkringar som du och din familj omfattas av.

 

 

Informationen sker digitalt så det enda du behöver för att delta är tillgång till en dator eller en surfplatta och en mailadress.Enkelt, smidigt och självklart kostnadsfritt!

 

Du bokar genom att scanna QR-koden så kommer du till en websida där du kan boka din plats samt läsa mer om innehållet för webbinariet.
Det finns två datum att välja:  30 juni och 7 juli.
Båda Webbinarier är mellan 18:00 ­- 19:00

 

Varmt välkommen önskar Scanias Verkstadsklubb i samarbete med Folksam.

 

Agenda

· Olycksfall

· Sjuk och efterlevande

· Hemförsäkring

· Barn

· Juristförsäkring

· Medlemsspar

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Facket försäkrar ersätts med Avtalat 

Tuesday, June 15, 2021 9:53:00 AM Categories: Från Förbundet Försäkringar

 

Vid årsskiftet upphörde Facket Försäkrar-verksamheten hos LO, LO-distrikten och förbunden, och ersattes med Avtalat. Målet med verksamheten är att alla ska förstå hur pension och försäkring via kollektivavtalet fungerar.

 

I januari började information som tidigare funnits på olika platser flyttas över till avtalat.se. Just nu är sajten fylld med generell information, men på sikt ska både anställda och arbetsgivare kunna logga in och hantera alla sina ärenden digitalt.

Genom att samla all information och alla tjänster på ett enda ställe blir det enklare och mer överskådligt. Dessutom säkerställs att informationen blir enhetlig.

 

Vad är Avtalat?

Avtalat är ett nytt bolag som LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildat tillsammans för att informera om avtalspension och avtalsförsäkringar.

Förutom att informera om hur avtalspension och försäkringar fungerar ska Avtalat även ansvara för utbetalningen av informationsmedel kring avtalsförsäkringarna samt utbildningen av nya och gamla försäkringsinformatörer.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

ÅRSMÖTE 2021 

Wednesday, June 9, 2021 8:13:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Som tidigare informerats hålls detta årsmöte genom poströstning (per capsulam).

 

Gör så här:

 • Läs igenom handlingarna nedan.
 • Skriv ut "Dagordning årsmöte 2021 per capsulam" och fyll i dina svar.
 • Underteckna dagordningen med namn och personnummer (kontroll av medlemskap kommer göras) samt ort och datum.
 • Skicka in dagordningen med internposten till: IF Metall Verkstadsklubben
  eller med vanlig postgång till:
  IF Metall Verkstadsklubben Scania
  Box 903
  572 29 Oskarshamn

Handlingar:

Verksamhetsberättelse 2020

Ekonomisk berättelse 2020

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan 2021

Dagordning årsmöte 2021 per capsulam (Skickas in)

Om flera svar skickas i samma kuvert så måste varje svar vara ihophäftat för sig så att rösträknarna kan skilja de olika svaren åt!

 


 

Gruppstyrelsernas verksamhetsberättelser

MB Verksamhetsberättelse 2020

MC Verksamhetsberättelse 2020

OLO Verksamhetsberättelse 2020

 

Inga övernomineringar finns till någon av gruppstyrelserna.

Deras sammansättningar är således fastställda enligt nedan:

MB

Ordförande: Matthias Pettersson.
Ledamöter: Jens Franzén, Ove Kajanus, Fredrik Sjöbäck, Sami Durmishi, Lis Erixon, Mikael Klasson, Ida Spångberg.

MC

Ordförande: Joakim Rylin.
Ledamöter: Karen Victor, Åsa Fredriksson, Carolina Söderberg, Torbjörn Lankowski, Saga Lundberg, Jessica Jacobsson.
Ersättare: Mikael Johansson, Rose-Marie Dahlbom, Lina Månsol.

OLO

Ordförande: Anders Svensson.
Ledamöter: Ulf Aldebert, Joakim Johansson, Catarina Gustavsson, Niklas Forsman.
Ersättare: Martin Nilsson, Semirana Karamani.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterfakta 

Tuesday, May 25, 2021 9:12:00 AM Categories: Arbetstider Centrala avtal

 

Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 19 juli till 15 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Semesterdagar
Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2020 till 31 mars 2021. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas det från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen. -Det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen
Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag  av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som för anställda på Scania bestäms av ett koncernavtal och är 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemestern betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall är lägsta semesterlönen 1445:-/dag. Om man arbetar deltid beräknas balkongtillägget i proportion till den kortare arbetstiden.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inbjudan till föreläsning om vita arkivet 

Tuesday, May 25, 2021 9:07:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

Verkstadsklubben är medlem i Fonus och därigenom har samtliga verkstadsklubbens medlemmar rätt till medlemsförmåner hos dom.
Nu bjuder Fonus in till en digital föreläsning om hur Vita Arkivet fungerar. Du får bland annat svar på vad Vita Arkivet är, hur det ser ut när man loggar in på digitala Vita Arkivet och hur man ändrar innehållet.

 

Se inbjudan från Fonus nedan.

 

Är du nyfiken på Vita Arkivet men har ännu inte kommit dig för att registrera
Vita Arkivet online eller hämta det i tryckt format från ett Fonuskontor?

 

Vi bjuder in till en digital föreläsning och frågestund där vi berättar och visar hur
Vita Arkivet fungerar. Du får bland annat svar på de här frågorna:

- Hur ser det ut när man loggar in på digitala Vita Arkivet?

- Hur förvaras Vita Arkivet – digitalt eller på papper?

- Kan jag ändra min text? Kan jag lägga in bilder och foton?

- Hur kan jag vara säker på att mina efterlevande får ta del av min vilja?

- Vilka saker skriver man i Vita Arkivet och vad bör dokumenteras på annat sätt,
  kanske i ett testamente?

 

Tid och plats:

Tisdag den 8 juni kl. 10.00-11.00 i Teams


Anmälan till:

medlem@fonus.se senast den 4 juni

Ange: 

Förnamn Efternamn

e-postadress

ägarorganisation (IF Metall - Scania Verkstadsklubb Oskarshamn)

 

Ett par dagar i förväg mejlar vi en länk till det digitala mötet i Teams.
Du behöver inte ladda ner någon programvara eller app, men du måste förstås ha tillgång till dator, platta eller smartphone med bra uppkoppling.

 

Varmt välkommen!


Stefan Persson                            Conny Sohlberg
Fonus Medlemskommunikation       Fonus Dalarna

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, May 25, 2021 9:06:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar!

Hoppas att allt är bra med er även om vi fortfarande befinner oss i en svår situation. Vi är fortfarande i en pandemi som slår hårt i vår värld, där många har svårt att få ihop sin vardag och där arbetstillfällen försvinner. Vi har den här tiden kämpat och lyckats hålla i gång vår verksamhet, även om det på många håll krävt stora uppoffringar från er, men där vi också tillsammans med företaget säkrat våra arbetsplatser på ett tillfredställande sätt trots den situation vi befinner oss i.

 

Det har också som ni vet ställt till mycket för vår fackliga organisation, vi hade i höstas i stället för vårt nomineringsmöte ett nomineringsförfarande, helt enligt våra stadgar. Detta var givetvis inte optimalt, för vi vill och vi behöver våra medlemsmöten! Nu har som alla vet den situation som vi befinner oss i fortsatt och nu i våras när vi skulle ha vårt årsmöte fick vi ta ett omtag. Förbundet förlängde tiderna för årsmöten, allt för att vi skulle kunna ha fysiska möten men nu gick inte detta att genomföra heller, så vi tittade på att ha detta digitalt. Även här stötte vi på problem för ett genomförande så vi beslutade ihop med vårt förbund att vi får köra detta per capsulam (dvs dagordningen kommer att skickas ut och ni kan svara på dom olika dagordningspunkterna via post).
 

När allt detta har lagt sig ska vi givetvis ha ett fysiskt möte.

 

/ Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmöte per capsulam 

Tuesday, May 4, 2021 8:25:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

När klubbstyrelsen tidigare beslutade att skjuta fram årsmötet fanns en förhoppning om att kunna ha ett fysiskt möte som vanligt. Med tiden har det dock visat sig att den höga smittspridningen håller i sig och i nuläget är det inte försvarbart att ha ett möte med flera hundra deltagare. Det tar tid att planera så stora möten och företaget behöver även en viss framförhållning för sin planering av produktionen, så även om smittspridningen minskar den närmaste månaden börjar tiden rinna ut.

 

Klubbstyrelsen började därför diskutera alternativ. Ett sådant var att ha ett digitalt möte istället. Vi ser dock flera problem med ett digitalt årsmöte. De flesta system har en begränsning av hur många deltagare man kan vara som är mindre än antalet medlemmar i vår klubb. Inte alla medlemmar har någon plats att sitta på eller utrustning för att koppla upp sig på mötet. Företagets brandvägg har även i vissa fall vållat problem med andra program än Teams.

 

Efter att vi varit i kontakt med förbundet angående våra farhågor ovan föreslog de att vi kunde köra ett årsmöte per capsulam, det vill säga med poströstning. Verkstadsklubben beslutade på förra styrelsemötet att vi gör så detta speciella år.

 

 

Detta årsmöte kommer alltså genomföras genom poströstning.

 

Klubbstyrelsens ambition är att när det är möjligt ha ett fysiskt medlemsmöte igen, förhoppningsvis tidigare än höstens nomineringsmöte.

 

Tillvägagångssätt:
- Vi kommer att lägga ut dagordning och övriga handlingar på klubbens hemsida.
- Därefter kommer samtliga medlemmar ha tid på sig att skriva ut dagordningen och där fylla i hur man röstar i de olika frågorna.
- Svaren skickas in till klubben med internpost eller via den vanliga postgången.

 

Observera att det inte finns några övernomineringar till poster och därför handlar det bara om att godkänna valberedningens förslag.

Mer information om hur det ska gå till kommer snart.

 

Per capsulam är ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna möts.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ungdomskommittén informerar 

Tuesday, May 4, 2021 8:23:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Ungdomskommittén söker fler medlemmar mellan 18-30 år, med intresse av fackliga frågor. I dagsläget är vi några från MC, OLO & MB från båda skiften, men vi behöver bli fler!


Ni är välkomna att kontakta oss om ni är nyfikna, vill vara med i vår kommitté för ungdomar eller helt enkelt vill veta mer om vad vi gör.

Kontakta:

Lina Månsol (MC), lina.mansol@scania.com
Martin Nilsson (OLO), martin.x.nilsson@scania.com
Torbjörn Lankowski (MC, natt), torbjorn.lankowski@scania.com
Linus Aldenius (MB), linus.aldenius@scania.com

 

Ni kan även  kontakta någon på IF Metall kontoren på Scanias område!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls digitala 1 Maj 

Tuesday, May 4, 2021 8:22:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

Missade du IF Metalls första maj-firande? Du kan se hela sändningen med första maj-tal av förbundsordförande Marie Nilsson, panelsamtal om temat ”Rör inte våra skyddsombud – de räddar liv!” med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, Kristian Lindström, regionalt skyddsombud och musik av Julia Frej i efterhand på www.ifmetall.se.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 8 of 74 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt