• RSS
  • Subscribe

Archives

SIMs gruppstyrelse återuppstår! 

Tuesday, April 5, 2022 7:47:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Det är med stor glädje klubbstyrelsen kan informera om att SIMs gruppstyrelse nyligen startades upp igen efter att ha varit nedlagd sedan 2016. Anledningen till att gruppstyrelsen lades ner var bristande intresse bland medlemmarna att ta på sig uppdrag. Därför är det extra roligt att se hur många som ställer upp nu!

En gruppstyrelse har utsetts och årsmöte kommer att hållas 13 April.

 

SIMs nya grupporganisation

Ordförande                           Caroline Lingersjö
Ledamot, gruppstyrelsen       Amel Hadzic
Ledamot, gruppstyrelsen       Jimmy Karlsson
Ledamot, gruppstyrelsen       Sebastian Melander
Ledamot, gruppstyrelsen       Mensur Serifovic
Ersättare, gruppstyrelsen       Mathias Gustafsson
Ersättare, gruppstyrelsen       Felix Wilmert
Ersättare, gruppstyrelsen       Daniel Hag Bisak
Kontaktombud                      Ulf Brandt
Kontaktombud                      Jesper Holmqvist
Kontaktombud                      Jens Wiuff
Försäkringsinformatör           Emanuel Theodoridis

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Tuesday, April 5, 2022 7:46:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 25/3 valdes Dag Bernhardsson MBBPB2 och Amanda Alfredsson MCABW till nya skyddsombud och Anders Eklund MCLFC valdes till kontaktombud.
Dessutom valdes Joakim Johansson till nytt lokalt huvudskyddsombud på OLO, efter Ulf Aldebert som går i pension.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Se återbetalning av AFK på lönespec:en 

Tuesday, April 5, 2022 6:55:00 AM Categories: Lokala avtal

 

Vi har fått frågor om var man kan se hur återbetalningen till stoppdagsbanken sker.
Detta står numera på lönespecifikationen. (Se exempel nedan.)

 

 

 

 

 

I exemplet ovan var det en stoppdag den 4 Februari då det drogs 8 timmar ur individens stoppdagsbank.
3,39 timmar av intjänad arbetstidsförkortning under februari månad har satts in i stoppdagsbanken och företaget har lagt till lika mycket. (Totalt 6,78 timmar till stoppdagsbanken.)
Vid månadsskiftet var aktuellt saldo i stoppdagsbanken -58,44 timmar.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, April 5, 2022 6:54:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar hoppas att allt är bra med er, annars kontaktar ni den fackliga organisationen. Vi är nöjda fackliga representanter att lyckats komma överens med företagsledningen om att i bonusberäkningen bortse från de kostnader som är kopplade till EU-domstolens beslut och som påverkade årets resultat negativt, i och med detta blev 2021 års utbetalning 50 695 kr per anställd. Vi sitter nu som ni vet och förhandlar om sista året i vår centrala avtalsuppgörelse, vi har skickat ut vårt koncerngemensamma informationsblad för att hålla er uppdaterade. Vi har haft ett antal sittningar, vi kommer givetvis att hålla er informerade och vi kommer att skicka ut information så fort vi har något nytt att informera eller om vi lyckas komma överens.

 

// Mvh IF Metalls klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

MSS-förhandlarna angående löneförhandlingen 

Tuesday, March 29, 2022 2:53:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Som ni vet så håller löneförhandlingen på just nu för det sista året i den centrala löneuppgörelsen.
 

Vad har hänt och vad händer

2022-02-08
MSS förhandlarna hade sitt första möte för att planera arbetet med löneförhandlingen.2022-02-16
Första förhandlingstillfället blir inställt, på grund av att företaget var ej i fas.
2022-02-23
MSS förhandlarna och företaget träffas och presenterar vilka som ingår i förhandlingarna och går även igenom hur vi skall lägga upp förhandlingstillfällena.
2022-03-10 (förmiddagen)
MSS förhandlarna och företaget träffas och företaget ger oss ett bud som vi svarar på med ett motbud.
2022-03-10 (eftermiddagen)
MSS förhandlarna och företaget träffas igen och företaget svarar på vårt motbud från förmiddagen. Vi svarar med ett motbud.
2022-03-15
MSS förhandlarna och företaget träffas och företaget svarar på vårt motbud. Detta är deras slutbud. Vi svarar med ett motbud.
2022-03-22
MSS förhandlarna och företaget träffas och företaget svarar oss med att dom står fast vid sitt slutbud från den 15 mars. Vi svarar att vi också står kvar från vårt slutbud från den 15 mars. Vi ajournerar* oss. 

Nu väntar vi på att företaget kallar oss MSS förhandlare till ett nytt möte.
*Ajournera: Beslut att bryta mötet för att återsamlas senare.

 

Varför kommunicerar vi inte kronor eller procent?

Vi kom överens tillsammans med företaget 2022-03-10 att inte gå ut med några kronor eller procent eftersom vi alla tycker att förhandlingarna flyter på bra. Men skulle vi känna att vi kör fast och behöver gå ut med kronor eller procent så kommer vi göra det.

 

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

MSS om Scanias Resultatbonus! 

Tuesday, March 15, 2022 10:01:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) SRB

 

Utfallet för 2021 blev enligt SRB-avtalet 28 746kr. Vi har dock lyckats komma överens med företagsledningen om att i bonusberäkningen bortse från de kostnader som är kopplade till EU-domstolens domslut och som påverkat årets resultat negativt. Jag är glad och tacksam för att vi lyckats enas om att dessa felaktigheter som påstås ha skett för över 10 år sedan inte skall belasta de medarbetare som kämpat så hårt under 2021.
 

Vi kan därmed meddela att årets utbetalning för Scanias Resultatbonus blir 50 695kr per anställd!
 

Företaget och de fackliga organisationerna på Scania har sedan 2015 ett avtal om bonus för de anställda som skall säkerställa att vi får ta del av de vinster som vi tillsammans skapar.
Även innan 2015 hade vi bonus men denna var baserad på andra faktorer så som kvalitet & leveransprecision med mera och gav oss en väsentligt lägre utdelning. (ca 14 000 kr i snitt)


Mer information om Scanias bonussystem kan du hitta under Min anställning på Reflex, det går så klart även bra att fråga någon av dina lokala fackliga representanter.


Michael Lyngsie
Ordförande Metall Scania Sverige (MSS)

 


 

Partsgemensam kommunikation som publiceras på Reflex och i appen Scania World:


Scanias resultatbonus 2021
 

Då Scanias finansiella resultat publicerades idag, är det värt att notera att Scanias rörelseintäkter för 2021 påverkas av en reservation på mer än 5 miljarder på grund av EU:s konkurrensdom angående olämpligt utbyte av information under 1997-2011. Scania ifrågasätter ihärdigt och starkt alla anklagelser och utvärderar nu nästa steg i processen.


Scanias resultatbonus baseras på nettoinkomsten och normalt skulle det betyda att bonusen för Scaniaanställda skulle påverkats negativt av reservationen och stanna på 28 746 SEK.
Men, på grund av den extrema situationen senaste året och den otroliga insatsen från alla medarbetare, har verkställande ledningen och de fackliga representanterna tillsammans föreslagit för Scanias styrelse att Scanias resultatbonus ska baseras på resultatet från vår  verksamhet (utan engångspåverkan från det reserverade beloppet i EU-domen). Styrelsen accepterade förslaget och hyllar det hårda arbete från organisationen under ett tufft år med pandemi och störningar i leverantörskedjan. Som en konsekvens av detta blir utfallet för 2021 års bonus 50 695 SEK.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Datum för årsmöten 

Tuesday, March 15, 2022 9:28:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har beslutat datum för våra årsmöten enligt nedan:

 

Gruppernas årsmöten        Tisdag 12 April
Klubbens årsmöte             Torsdag 21 April

 

Kallelser med tider och platser kommer som vanligt att sättas upp i god tid före mötena.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skriv på mot våldet! 

Tuesday, March 15, 2022 9:27:00 AM Categories: Från Förbundet

 

I samband med förbundets 8 Mars-aktivitet lanserade förbundet en namninsamling mot våldet.

Vill du att mäns våld mot kvinnor ska upphöra? Ta ställning, visa ditt aktiva engagemang genom att skriva under namninsamlingen.
ifmetall.se/jagbryrmig kan du skriva under. För varje namnunderskrift skänker IF Metall 1 krona till organisationen Unizon som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmöte för IF Metall Dackebygden  

Tuesday, March 15, 2022 9:26:00 AM Categories: Avd 38 Dackebygden Möten

 

Den 30 mars är det dags för IF metallavdelningens årsmöte på Forum i Oskarshamn. Detta kommer att vara det sista årsmötet innan Gotlandsavdelningen kommer att slås ihop med oss 2023.

 

Avdelningen har två möten per år, ett som ligger på hösten där man går igenom och godkänner budgeten. Och ett på våren där man bland annat väljer styrelsen och de som ska vara aktiva i de olika kommittéerna. På dessa möten har varje företag ett antal repskapsombud som bestäms utefter hur många medlemmar som finns på företaget. Då Scania är det största företaget i vår avdelning så har vi flest ombud, och med det en stor möjlighet till att påverka de beslut som tas. Tyvärr så har intresset för att vara repskapsombud sjunkit, och med det våran möjlighet till att påverka. Dessa möten sker på arbetstid och man får förlorad förtjänst om det skulle vara så att man skulle ha arbetat. Så tycker du att det låter intressant så prata med ditt kontaktombud på din avdelning eller kontakta grupporganisationen på ditt PRU.

 

Ni som redan nu är valda repskapsombud och har fått eran personliga inbjudan, glöm nu inte att anmäla er till postbox.avd38@ifmetall.se senast den 16 mars.
- Vi ses där med möjligheten att påverka!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, March 15, 2022 9:25:00 AM Categories: Försäkringar

 

Gravidförsäkring

Gravidförsäkring måste du teckna själv och är ett engångsbelopp. Den finns som grundskydd och utökat skydd. Rekommenderas utökat skydd då framtida diagnoser, medicinsk invaliditet och krisstöd ingår.
Försäkringen gäller även för partner som har rätt till kristerapi och krisstöd.
Försäkringen gäller i sex månader efter födsel och ger möjlighet att teckna medlemsbarn utan hälsodeklaration.
Medlemsbarns måste man teckna själv då den inte ligger i medlemskapet.

 

Juristförsäkringen

Juristförsäkringen måste man teckna själv och kostar 45 kr i månaden och vid nytecknande karenstid på 6 månader innan försäkringen gäller fullt ut.

Det är familjens jurist som tillhandahåller tjänsten och dom det som ingår är:

·         15 timmars rådgivning per år och hushåll.

·         Rättskydd med ersättning upp till 2 miljoner kronor vid tvist.

·         Hjälp vid ID stöld.

·         Må bra rådgivningen. 3 samtal per år.

 

Om du vill veta mer så loggar du in på mina sidor på folksam.se

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 8 of 78 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt