• RSS
  • Subscribe

Archives

LAS - Vad händer? 

Tuesday, October 6, 2020 8:29:00 AM Categories: Centrala avtal Lagar/Regeringsbeslut

 

LAS-förhandlingarna har brakat samman och nu hotar politikerna att lagstifta om förändringar i LAS, men vet du vad det handlar om? Här förklarar vi vad LAS är och turerna kring LAS-förhandlingarna.

 

Faktaruta
Vad är LAS?

Lagen om anställningsskydd (LAS) är en av arbetsmarknadslagarna. Lagen reglerar hur en arbetsgivare får hantera uppsägningar. Enligt LAS får en arbetsgivare till exempel inte säga upp en anställd utan att ha en så kallad saklig grund vilket innebär att det måste bero på arbetsbrist eller att uppsägningen sker av personliga skäl, alltså att den anställda har misskött sig på något sätt.

 

LAS reglerar även i vilken turordning anställda ska sägas upp om företaget inte har råd att ha kvar alla sina anställda och enligt lagen har de som varit anställda under en längre tid företräde.

 

LAS säger också att om arbetsgivaren sedan vill anställa igen så har den som blivit uppsagt företrädesrätt om personen i fråga arbetat i ett år på företaget.

Fackförbunden kan ibland påverka hur företag förhåller sig till Lagen om Anställningsrätt. Ett fackförbund kan till exempel komma överens med ett företag om att man inte ska följa turordningsreglerna utan att man istället får en längre uppsägningstid.

 

LAS-utredningen” som tillsattes efter krav från C och L i ”januariavtalet” föreslår bland annat att undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare oavsett storlek. (Idag kan företag med högst tio anställda göra två undantag.) Den förändring utredningen föreslår skulle i praktiken innebära att ett företag när som helst kan göra sig av med fem anställda och hänvisa till att det råder arbetsbrist.

En annan förändring som föreslås i utredningen är att arbetstagare i företag med upp till 15 anställda inte ska kunna ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl. I princip skulle alltså små företag kunna säga upp folk helt godtyckligt.

 

LAS-förhandlingarna
”Januariavtalet” sa att parterna själva skulle få en chans att komma överens genom avtal. Dessa avslutades förra veckan utan att man kunde komma överens. Bland annat krävde arbetsgivarna att begreppet ”saklig grund” (se faktaruta ovan) skulle tas bort, något som facken inom LO inte kunde gå med på.

 

Vad händer nu?
Den 17 juni skickade regeringen ut LAS-utredningen på remiss till myndigheter, fack och arbetsgivare. Remissvaren ska ha kommit in till regeringen senast den 26 oktober 2020. Därefter kommer regeringen att ta fram förslag på ny lag.

 

Vill du veta mer?
På Dagens Arbete kan du läsa mer om LAS och vad förändringarna innebär. Klicka här för att komma till artikeln.

 

Upprop från OLOs gruppstyrelse:

Tufft läge för LAS förhandlingarna

Om fack och arbetsgivare inte enas om förslaget

hotas våran nuvarande LAS att bli urvattnad och försvagad och bli en LAG.

Detta tycker inte vi från IF Metall på OLO Gruppstyrelse är okej!

Vi vill inte att exempelvis uppsägningar av personliga skäl inte ska kunna ogiltigförklaras i företag med som mest 15 anställda. (I dag löper anställningen vidare tills tvist är avgjord.)

  • Detta måste vi slå vakt om!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakt 

Tuesday, October 6, 2020 8:27:00 AM Categories: Medlemskap

 

Betalar du medlemsavgiften med inbetalningskort? Fyll i en fullmakt så dras avgiften på lönen istället!
(Har du bytt arbetsgivare behöver du fylla i en ny fullmakt.)
Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från MSS (Metall Scania Sverige) 

Tuesday, October 6, 2020 8:27:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige)

 

Hej på er, vi har sedan pandemin slog till och av naturliga skäl den påverkan detta skapade för samhället, för företaget haft kontinuerliga möten, allt för att försöka få till lösningar för vad denna situation inneburit. Vi har fortfarande avstämningar med bolaget även om situationen blivit bättre och vi kör full produktion. Centralt inom Scania sitter vi i möten, diskussioner med ex board (Scanias högsta ledning), även flera andra mötes forum. Även om vi nu ser en förbättring med en positiv optimism kring rådande omständigheter måste vi fortfarande vara observanta.

 

Taktförhandlingar på Europanivå är gjorda och dom centrala löneförhandlingarna är nu igång. Vi har personer från MSS som är på olika sätt är involverade. När vi kommit överens om ett nytt kollektivavtal ska MSS förhandlare sätta sig ner och förhandla med företaget.

 

Vi har även egna möten varje vecka för att uppdatera oss vad som händer på respektive enhet. Alla möten som vi sitter i är digitala. Fortsättningsvis kommer vi att försöka få igång våra andra ordinarie forum, för det finns flera frågor att ta tag i.

I dagens Hyttbyggare kan ni läsa om LAS Arbetsrätten är en av dom viktigaste frågorna i modern tid, en fråga som rör alla våra medlemmar.

 

// Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för Scania i Oskarshamn, även vice ordförande för Metall Scania Sverige

Share This Using Popular Bookmarking Services

Inträde digitalt 

Tuesday, October 6, 2020 8:24:00 AM Categories: Medlemskap

 

Numera är det enklare än någonsin att bli medlem i IF Metall. Klicka här för att komma till anmälningsformuläret. -Det enda som krävs är ett BankID.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsrörelsen 

Thursday, September 10, 2020 12:20:00 PM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

Som det ser ut nu så kommer Teknikdelegationen att börja diskutera avtalsrörelsen i slutet av september. Själva avtalsrörelsen är pausad fram till 1 Oktober. Då startar vi förhandlingarna där vi slutade, men mycket har ju hänt sedan vi hade vårat sista möte med Teknikarbetsgivarna den 10/3, både i Sverige och i omvärlden.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls kongress 

Thursday, September 10, 2020 12:18:00 PM Categories: Från Förbundet Kongress

 

Det blir kongress den 23-27 november, men exakt i vilken form återstår fortfarande att se.

Förbundssekreterare Martin Gunnarsson förklarar:

– Vi jobbar med två alternativa spår. Plan A är en fysisk kongress i Västerås, men med maximalt 500 deltagare och fokus på enbart kongressbehandling av motioner. 
– Plan B, om förutsättningarna för en fysisk kongress försämras, är att vi riggar om till en digital kongress på 10–12 orter runtom i landet under samma datum, säger han.

 

Martin Gunnarsson utsågs i början av maj av förbundsstyrelsen till ny förbundssekreterare, efter Anna Jensen Naatikka. Förbundets stadgar gör det möjligt för förbundsstyrelsen att fatta beslut i frågan om någon, förutom ordföranden, lämnar sitt uppdrag. Det ordinarie valet äger sedan rum på kongressen.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Utökade medlemsförmåner 

Tuesday, September 1, 2020 11:08:00 AM Categories: Medlemskap

Verkstadsklubben på Scania i Oskarhamn är medlem och delägare i Fonus ekonomisk förening. Det ger dig som medlem i klubben rätt till förmåner hos både Fonus och Familjens Jurist, som ingår i koncernen. Förmånerna aktiveras online innan du bokar tid eller beställer tjänster.

 

Medlemsförmåner hos Fonus

  • 500 kr prisavdrag på begravningsuppdrag. 750 kronor prisavdrag  om det finns ett registrerat digitalt Vita Arkivet.
  • 2 000 kronor prisavdrag på gravsten över 14 000 kronor.

     Läs mer här, aktivera ditt medlemserbjudande och boka tid: Medlemserbjudande Fonus

 

Medlemsförmåner hos Familjens Jurist

  • 20 % rabatt på rådgivning hos Familjens Jurist. (Gäller alla tjänster utom rättshjälp/rättsskydd.)

Läs mer här, aktivera ditt medlemserbjudande och boka tid:  Familjens Jurist

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Monday, August 17, 2020 10:28:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka från semestern alla medlemmar, hoppas att ni har haft det bra under ledigheten och att ni har kunnat ladda batterierna. Nu blir det en vardag igen med allt vad det innebär, från klubbens sida fortsätter den fackliga kampen med att försöka få till lösningar kring dom frågor som står högst upp på agendan. Vi har ju situationen kring Corona som lamslagit stora delar av världen och i vårat samhälle, på Scania har vi avstämningsmöten tillsammans med företaget. Vi har tagit fram gemensamma riktlinjer så att vi kan ha en så säker arbetsplats som möjligt under dessa omständigheter, vi följer också folkhälsomyndighetens riktlinjer. Har ni frågor tveka inte, utan ta kontakt med den fackliga organisationen

 

//Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa”  Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Wednesday, June 24, 2020 12:10:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar! Hoppas allt är bra med er, annars hör ni av er till den fackliga organisationen. Det har varit en väldigt turbulent vår med virusutbrott som lamslagit vår värld med både sjuka och döda tyvärr. Följden av detta har inneburit att nedgången av ekonomin slagit hårt både på samhället och i vårat fall inom industrin. Många företag har varslat, fler hade det varit om inte avtal tagits fram kring korttidsavtal. Vi inom Scania har ju haft korttidsavtal sedan mars och vi har nu förlängt till september men dom flesta av våra medlemmar arbetar nu 100%. Frågorna kring korttidsavtalet har varit många, men vi kan konstatera att hade vi inte haft detta så hade vi haft andra frågor i stället, som hade varit av tråkigare karaktär.

 

Dagligen sitter vi centralt gemensamt ifrån företag och dom fackliga organisationerna för att följa, bevaka händelseförloppet kring pandemin och dom ekonomiska förutsättningarna. Det vi hittills kan konstatera är att vi har fått igång vår produktion på ett bra sätt, att orderingången fungerar tillfredsställande och att även våra underleverantörer hänger med och hinner leverera. Vi har också många andra frågor att ta hänsyn till bl.a. att vi i möjligast mån följer dom rutiner våra myndigheter tagit fram samt vad vår företagshälsovård tagit fram tillsammans med våran skyddsorganisation. Vi sitter även lokalt tillsammans med företaget, tar upp frågor och bevakar utvecklingen så att vi snabbt kan fatta beslut för verksamhetens bästa, under rådande omständigheter.

 

Nu blickar vi fram mot en välförtjänt semester, så att vi kan ladda batterierna. Jag hoppas givetvis att denna situation lägger sig och vi kommer in i ett normalläge igen.

 

Ta nu hand om er, va rädda om er och ha en härlig semester!

 

/Mvh. Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterfakta 

Wednesday, June 24, 2020 12:04:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Verkstadsklubben

 

Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 13 juli till 9 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Semesterdagar
Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2019 till 31 mars 2020. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas det från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen. -Det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen

Semesterlönen är o

rdinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag  av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som bestäms av ett koncernavtal och för anställda på Scania är det 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemestern betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall och har en månadslön som understiger 26 050 kronor inklusive rörliga tillägg berörs man av balkongtillägget. För Teknikavtalet IF Metall är balkongtillägget 1407:-/dag.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 8 of 68 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt