• RSS
  • Subscribe

Förändringar i SRB 

Friday, October 27, 2017 8:15:00 AM Categories: SRB

 

För ett tag sedan fick alla andelsägare ett brev med information om resultatbonusstiftelsen. -Gamla andelar i årsfonder kommer att bytas mot andelar i en ny totalfond.

 

Omläggningen medför inte några skattekonsekvenser för dig som andelsägare och du behöver inte lämna några uppgifter i din självdeklaration för 2017. Reglerna för hur länge dina andelar i stiftelsen är bundna förändras inte på grund av omläggningen till totalfond. Detta innebär att de andelar som Scania betalar in till stiftelsen är bundna i minst tre kalenderår och precis som tidigare kan utskiftas/tas ut vid ett tillfälle per år.

 

När sammanslagningen är klar får du ett bekräftelsebrev från stiftelsen som redovisar hur många nya andelar du har fått i totalfonden. Summan av andelarna som du får i totalfonden kommer ha exakt samma värde som dina gamla årsfondandelar.

 

Mer information finns på stiftelsens hemsida: http://www.scaniafacken.com/scaniafacken/utskiftning.aspx

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fel på avgiften för Lernia 

Friday, October 27, 2017 8:14:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland Lernia

 

Ett stort antal medlemmar som är anställda på Lernia har fått inbetalningskort hemskickat tillsammans med ett meddelande om att fackavgiften för Mars inte är betald. Detta beror på ett fel i datasystemet som hanterar avgifterna och förbundet arbetar på att korrigera detta. Om man ser på lönespecifikationen för April att avgiften dragits är allt ok och man behöver inte göra något. Vid frågor kontakta IF Metall avd 38 på telefon: 0491-76 73 90.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vart har ideologin försvunnit i debatten? 

Friday, October 27, 2017 8:13:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Det fanns en tid när ideologin var vårt rättesnöre, vi var en organisation som alltid framhävde vikten av frihet jämlikhet och broderskap. Man hade en aktiv medlemskår som ställde upp på våra möten, en medlemskår som ställde upp för varandra, man hjälpte en kompis i nöd, signalen var alltid stark. Det kanske i en del öron låter som föråldrat gammalt tankesätt, men faktum är att vi i dag har blivit för bekväma, jag hör en del av våra företrädare säga att man har ett arbete, då måste jag säga vad då arbete! Vi har väl blivit valda att representera medlemmarna i alla fall tycker jag det för det är något som jag brinner för. Nu låter det som om allt skulle vara dåligt, men det finns otroligt många duktiga och kompetenta företrädare i vår organisation som lägger otroligt mycket energi för att få organisationen att leva vidare.

 

Känner mig otroligt stolt över vad vi i vår klubb uträttar, en bra fingervisning är väl att vi har en skaplig organisationsgrad på 94%, finns fortfarande saker att uträtta för vi får aldrig vara nöjda för då är vi illa ute, kampen måste alltid vara kokande.

 

Men något måste ändå vara fel när rapporten kom att den totala organisationstillhörigheten alla förbund inkluderade var 65%.Då blir i alla fall jag livrädd. Vi måste bli mera proaktiva, vi kan inte bara ha värvningskampanjer även om det givetvis är ett måste, vi måste ställa oss frågan varför man väljer att lämna förbunden. Fortsätter detta så kommer framtiden inte vara rolig, när det samtidigt blåser blåbruna vindar.

 

Nej kamrater förena eder, för vi måste få bort det egoistiska tänket och få solidariteten i förarsätet.

 

Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vikten av att stå samman och vara organiserade 

Friday, October 27, 2017 8:11:00 AM Categories: LO

 

Samhall plockar ”knock-down” på OLO. 2/10 varslades det om konflikt för Samhall och samtliga avtalsområden inom LO gick ihop. Det är 39 avtalsområden inom Samhall. Tack vare den organiseringen blev det stor press på motparten, vilket bar frukt och man kom överens om löneökningar och en låglönesatsning som följer märket. Detta utan att man behövde använda varslade stridsåtgärder.

/Ulf Aldebert, gruppordförande, OLO

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Välkomna! 

Friday, October 27, 2017 8:10:00 AM Categories: Medlemskap

 

Vi hälsar de ca 100 Lernia-anställda som 16/10 gick över till Scania välkomna. Tidigare Lernia-anställda som går över till Scania behöver fylla i en ny fullmakt för att få avgiften dragen på lönen och slippa få inbetalningskort hemskickat. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Har du fortfarande inte fyllt i fullmakt, säg till ditt kontaktombud, eller kom upp på klubbexpeditionen så hjälper vi dig.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från försäkringskommittén 

Tuesday, October 10, 2017 1:27:00 PM Categories: Försäkringar

 

Den 23 augusti började vi på nytt med Samverkan för Medlemsnytta. Vi började då på Kvastmossen där vi höll till i ca en månad. Därefter började vi på nytt på Scania den 13 september

Från det vi började med Samverkan så har vi genomfört ca 400 samtal och vi har hittat mycket Premiebefrielse, AGS och även TFA-fall.

 

Vid första samtalet träffar man en försäkringsinformatör och går då igenom följande:

•             Försäkringar via lag

•             Försäkringar via kollektivavtal

 

Andra samtalet är ett möte med Folksam där Peter Florbrant är rådgivare och han går igenom detta:

•             Medlemsförsäkringar via facket

•             Pension & sparande

•             Övriga försäkringar kopplat till fackligt medlemskap


/Försäkringskommittén

 

AGS (Avtalsgruppsförsäkring)

                - Gäller från den 15: e sjukdagen till dag 360

                - Ger dig Ca: 10 % utöver det som FK betalar

                - Kvalifikationstid: Varit anställd i 90 dagar

 

TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

                - Om du skadas på jobbet

                - Färdolycksfall

                - Sjukdom som klassas som arbetsskada

 

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Glöm inte fullmakten! 

Tuesday, October 10, 2017 1:22:00 PM Categories: Lernia Medlemskap Verkstadsklubben

 

Det dyker fortfarande upp medlemmar som inte uppmärksammat att man behöver fylla i en fullmakt för att avgiften ska dras på lönen när man byter arbetsgivare. Därför påminner vi igen om detta. Tidigare Lernia-anställda som går över till Scania behöver alltså fylla i en ny fullmakt. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny försäkringsinformatör 

Tuesday, October 10, 2017 1:21:00 PM Categories: Försäkringar Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens ordinarie möte 6/10 valdes Oskar Karlsson på dörrline till ny försäkringsinformatör.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förtydligande om Lernia-ärenden 

Tuesday, October 10, 2017 1:18:00 PM Categories: Avd 38 Östra Småland Lernia

 

 

Personärenden som rör Lernia-anställda hanteras fortsättningsvis av IF Metalls avdelning 38 Östra Småland, med kontor i Forum-huset där ombudsman Marcus Kvarnberg ansvarar för inhyrningsfrågor.
Telefon till avdelningen: 0491 – 76 73 90
Verkstadsklubben kan naturligtvis hjälpa till med kontakten med avdelningen om medlemmen så önskar.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande förklarar - Vad är mss? 

Tuesday, October 10, 2017 1:16:00 PM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) Ordförande har ordet

 

Vad är MSS som man ibland kan höra från våra fackliga representanter? Jag ska här ge en förklaring. MSS är en förkortning av Metall Scania Sverige, alltså vår koncernfackliga styrelse i Sverige. Denna styrelse är representerad av samtliga tre klubbar i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Den har kortfattat uppgiften att företräda och förhandla för alla Sverige-övergripande frågor. Några exempel på detta är vårat flexibilitetsavtal, lönerevisioner(löneförhandlingar) och semesterförläggningen. Styrelsen är representerad av personer från samtliga klubbar och vi har varje månad styrelsemöte via skype/telefon. Vi har också styrelsemöten där vi träffas live, så som nominerings-, årsmöten och tematräffar kring någon aktuell fråga.

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 8 of 52 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2018 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt