Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Medarbetarmöte 14/9 

Friday, July 8, 2016 7:56:00 AM Categories: Möte

Vi har tack vare ägarnas riktlinjer för partssamverkan fått en möjlighet att arrangera medarbetarmöten upp till 4 gånger om året!

Vi kommer att ha både stora möten där vi bjuder in alla anställda och mindre möten där vi träffas på PRU eller verksamhetsnivå.

Tanken med dessa möten är att vi får en möjlighet att informera alla anställda om aktuella frågor.

 

Det kommer även att finnas en möjlighet att ställa frågor till företagsledningen, vi har valt att samla in frågorna i förväg så att de kan besvaras av företagsledningen under mötet.

 

Har du en fråga så skicka den till verkstadsklubben på: post.vklubben@scania. com så kontaktar vi dig, du kommer inte att behöva stå på scen och ställa frågan framför 10000 kollegor. Vi planerar att spela in frågorna i förväg alternativt att vi ställer din fråga.

 

Även vår VD Henrik Henriksson kommer att tala under mötet.

Löneavtalet är klart! 

Monday, June 20, 2016 2:05:00 PM Categories: Avtalsrörelsen

 

Klicka på bilden för att förstora!

 

 

Företaget har accepterat vårt bud.

- Vi lyckades till sist enas kring en nivå som båda parter är nöjda med.

Denna nivå gör att vi minskar gapet en aning till både rikssnitt och i förhållande till konkurrenter.

 

Vi enades även om att under året inleda samtal med företagsledningen om löneläget och om vart vi borde ligga i förhållande till omvärlden.

 

 

Scania går starkt framåt! 

Friday, June 3, 2016 1:25:00 PM Categories: Avtalsrörelsen Övrigt

Tryck på bilden för att läsa artikeln i sin helhet!

Nyttt från Lönerörelsen 2016 nr 4 

Wednesday, June 1, 2016 1:29:00 PM Categories: Avtalsrörelsen Lön

 

 

 

Tryck på bilden för att förstora!

Artikel i Arbetet gällande företagshälsovården på Scania 

Tuesday, May 31, 2016 1:31:00 PM Categories: Arbetsmiljö

Tryck på bilden för att läsa artikeln!

Senaste nytt från Lönerörelsen den 19/5 

Friday, May 20, 2016 11:07:00 AM Categories: Avtalsrörelsen

 

Klicka på bilden om du vill se den förstorad!

Här kommer det senaste i den lokala lönerörelsen! 

Friday, May 13, 2016 11:02:00 AM Categories: Lön

Lokala lönerörelsen är igång! 

Monday, May 2, 2016 10:17:00 AM Categories: Lön

Här kommer den första informationen i en serie om den lokala lönerörelsen på Scania!

 

 

Bara förbättringar i nya Teknikavtalet 

Wednesday, April 6, 2016 10:07:00 AM Categories: Avtalsrörelsen

 

 

Det nya Teknikavtalet innehåller inga försämringar, bara förbättringar.
– Förutom bra reallöneökning och ökad avsättning till deltidspensionen lyckades vi dessutom förtydliga avtalets skrivning om lönesystem. Det känns otroligt bra, säger Christian Teiffel, avtalsansvarig för Teknikavtalet IF Metall.

Teknikavtalet som parterna preliminärt* kom överens om den 31 mars innehåller flera förbättringar.
– Vi har inte sålt bort något inflytande. Med ett avtalsvärde på 2,2 procent får medlemmarna både en schyst reallöneökning och ökad avsättning till deltidspensionen. Avtalet, som är ettårigt, innehåller även förbättringar kring arbetsmiljö och jämställdhet, säger Christian Teiffel.

Starkare skrivning 
I Teknikavtalet lyckades IF Metall dessutom nå fram till en betydligt starkare skrivning om lönesystem än vad som tidigare fanns. Och det behövdes. Tidigare har förbundet nämligen upplevt att rådgivningen från Teknikarbetsgivarna till företagen svajat i frågan kring lokala lönesystem, berättar han:
– Våra förtroendevalda har känt att arbetsgivarna inte förstått att avtalet faktiskt uppmuntrar till lokala lönesystem. Men nu är det problemet löst, med nya kommentarstexter.

Betyder det att det äntligen finns en samsyn?
– Ja, vi är överens med motparten om vikten av att arbeta fram lokala lönesystem. I kommentarstexten framgår det tydligt att de lokala parterna har en skyldighet att försöka träffa en överenskommelse om lönesystem och det kommer att underlätta för klubbarna.

– Vi har också förtydligat kommentaren till löneprincipen, att vid användandet av bedömningsfaktorer måste det finnas en skala eller gradering som är lättbegriplig och väl definierad, säger han.

Utan oskäligt dröjsmål
Förutom en ny, skarpare, skrivning om lönesystem finns tydligen även en kongressmotion med i avtalstexten?
– Det stämmer. Det var på kongressen 2014 som en medlem lyfte problemet med att uppsagda, särskilt på mindre företag, ofta måste vänta orimligt länge på att få sitt arbetsgivarintyg. Och det skapar problem för den enskilde, eftersom det bland annat fördröjer utbetalningen från a-kassan.

– Men nu är även det problemet förhoppningsvis löst. Frågan om arbetsgivarintyg är redan lagreglerad, men nu vi har fått in en skrivning i avtalet som säger att arbetsgivaren utan oskäligt dröjsmål ska lämna intyg, säger Christian Teiffel.

* Avtalsuppgörelserna den 31/3 är preliminära. Den 13 april tar IF Metalls avtalsråd ställning till uppgörelsen och beslutar då att antingen rekommendera förbundsstyrelsen att godkänna eller att förkasta den. Därefter tas beslut i förbundsstyrelsen.

Avtal som berörs är: Teknikavtalet IF Metall, Stål- och metallavtalet, Gruvavtalet, Tekoavtalet, Gemensamma metallavtalet, I-avtalet (fd Allokem) samt avtalen för Återvinningsindustri och Kemiska fabriker.

Uppdaterad 2016-04-04 Skribent: Anneli Lundberg

Avtalsrörelse 2016 

Tuesday, March 29, 2016 12:00:00 PM

Världens bästa industriarbetare värda mer

Industrins arbetsgivare lämnade i går (28/3) ett avtalsbud som Facken inom industrin nu avböjer.
– Vi avvisar kraftfullt arbetsgivarnas bud. Vi har världens bästa industriarbetare, som är djupt delaktiga i den ständiga utvecklingen av företagen. Självklart ska de ha en del av framgångarna, säger Anders Ferbe, IF Metalls förbundsordförande och även ordförande i Facken inom industrin.


Facken inom industrin har fått arbetsgivarna att backa från sina värsta krav på avtalsförsämringar. Dessutom har arbetsgivarna svängt 180 grader i sin syn på avtalsperiodens längd. Men det räcker inte, menar Anders Ferbe:
– Nej, deras förslag på löneökning är för lågt i förhållande till den längre avtalsperiod de vill ha.

– För oss är industrin oerhört viktig, men det är industriarbetarna också. Vi tänker därför fortsätta att försöka övertyga våra motparter om att löntagarna, som arbetar ihop till industrins överskott, är förtjänta av rimliga och balanserade lönelyft. Vårt krav är helt enkelt en rimlig och rättvis fördelning av frukterna, säger han.

Dessutom är Facken inom industrins ambition att teckna ett avtal som kan "sätta märket", det vill säga lönenormera, på svensk arbetsmarknad.
– Det är jätteviktigt. Inte minst för de som har ett tuffare förhandlingsläge, exempelvis de som jobbar i kvinnodominerade sektorer med redan låga löner, säger Anders Ferbe.

Uppdaterad 2016-03-29 Skribent: Anneli Lundberg
Page 4 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt