Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Äntligen sommar, typ!  

Thursday, June 26, 2014 9:01:00 AM Categories: Övrigt

 Även om vädret kanske inte är det bästa så är det faktiskt bara ett par veckor kvar tills vi får vara lediga.

 

Det är en välbehövlig och välförtjänt semester som är på väg. Många av oss har jobbat hårt under våren med mycket övertid och +SFA.Vi hoppas att företaget hinner anpassa skiftformer och bemanning till de nya takterna inför hösten så att vi slipper använda SFA och övertid för att klara produktionen.

 

På klubben har vi haft mycket jobb kring Volkswagens övertagande,och under hösten startar arbetet med förhandlingar om bl.a. inhyrningar och bonussystem. Detta skall bli riktigt spännande, och information kommer att komma löpande.

 

Jag önskar alla verkstadsklubbens medlemmar en skön och solig semester!

 

Vice Ordförande Michael Stålis Gustafsson

Ny gruppordförande på Dynamate 

Thursday, June 26, 2014 8:56:00 AM Categories: Övrigt

Eftersom OL och Dynamate nu är två olika gruppområden, krävs det att Dynamate får en egen gruppordförande/Styrelse.

 

Tidigare var Dana Stanica Gruppordförande för de båda områdena hopslagna, men eftersom hon numera har OL som ansvarsområde har ett arbete gjorts för att hitta en ersättare till Dynamate. Det vi talar om är en interimsstyrelse som kommer att vara verksam fram tills nästa årsmöte, då Dynamates medlemmar får möjlighet att välja styrelse på det vanliga sättet.

 

Anledningen att Verkstadsklubben valt att tillförordna en gruppordförande tillsvidare är att vi anser behovet så stort att vi inte kan vänta tills årsmötet.

 

Dynamates tidigare styrelse har hittat en kandidat vid namn Thomas Bladt som träder in i den tillförordnade ordföranderollen, med starkt stöd av sina medlemmar.

 

Thomas är 40 år är och var innan detta skyddsombud på by 210 där han jobbar med förbättringsjobb alternativt mekaniker när behov finns.

 

Thomas började jobba på Saab 1995 och då på monteringen, vilket senare blev motorprovningen, sedan underhållsmekaniker mm. Sedan 2008 då Scania tog över Saabs verksamhet i södertälje har han jobbat med diverse mekanikerrelaterade jobb på Scania. Han var även vice revisor samt skyddsombud på Saabtiden, så det fackliga arbetet är inget nytt för Thomas.

 

- Arbetet är kul och spännande, men lite tufft i början. Jag planerar att jobba heltid fackligt efter sommaren, och med det synas en hel del ute i verksamheten säger Thomas.

 

Har ni några frågor så tveka inte att kontakta mig på:

Tel: 073-9146464

eller thomas.bladt@dynamate.com

Försäkringsinfo inför semestern 

Thursday, June 26, 2014 8:51:00 AM Categories: Försäkringar

Genom ditt medlemskap i IF Metall ingår en fritidsolycksfallsförsäkring, den kan ge dig ersättning om du skulle råka ur för ett olycksfall på fritiden.

 

Förutsättningen för ersättning är att olycksfallet har medfört ett läkarbesök, så spara alla kvitton.

 

Reser du utomlands är det reseförsäkringen i din K-hem försäkring som träder in. Denna kan du teckna via ditt medlemskap i IF Metall. Försäkringen gäller vid resa utomlands upp till 45 dagar. Ta med det resebevis som du fått från Folksam, där står även numret till SOS-international dit du ska göra en anmälan direkt du råkat för ett olycksfall/sjukdom.

 

Viktigt att spara alla kvitton när du är utomlands för att kunna få ersättning senare.

Telefonnummer till SOS-international är:

 

0045 70 105 050 eller (+45 70 105 050)

Ett tips är att lägga in det numret i din telefon redan nu.

 

Har du inte K-hem eller hittar inte ditt resebevis kan du kontakta Folksams kundtjänst på telefonnummer: 0771-950 -950 eller www. folksam.se.

 

Har du även tecknat K-hem Stor ( allrisk extra, s.k. "drulle" ) så ingår även Resklar med t.ex. avbeställningsskydd.

Planerar du att resa inom EU/EES eller Schweiz? Skaffa då det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan. Det gör du enklast på deras hemsida:

 

www.fk.se

eller genom att ringa

0771-524 524.

 

Med kortet får du sjukvård till samma ekonomiska villkor som det aktuella landets egna invånare.Återigen spara alla kvitton.

 

Vill du ha information om vilka försäkringar du har, vill teckna någon ny eller har frågor så tala med din lokala försäkringsinformatör.

 

Har du barn som skall sommarjobba? 

Thursday, June 26, 2014 8:45:00 AM Categories: Tips & Råd

LO driver varje år en kampanj som kallas "facket på sommarjobbet" . Denna har till syfte att informera unga om vad man bör tänka på vid sitt kanske första arbetet!

Vi tänkte därför spalta upp lite tips och råd som ni kan föra vidare till era egna barn eller någon ni känner.

 

1. Kollektivavtal

Det absolut viktigaste är att se till att arbetsplatsen har kollektivavtal. Det är för arbetsplatsen vad regelboken är för fotbollslagen. Hade vi inte haft regler att spela efter på fotbollsplanen hade spelet blivit ojämnt och orättvist. Precis så är det på arbetsplatsen! Det reglerar lägsta löner, ob-tillägg osv. Om det finns, är du på säkra sidan!

 

2. Anställningsbevis

Ett anställningsbevis är det som reglerar din anställning. Ett sådant skall du få i början av ditt sommarjobb!

Vad har du för anställning? Hur länge ska du jobba? Vad är det du ska göra på jobbet? Vilken lön ska du få? Allt sådant är viktig komma överens om innan och viktigt att skriva ner så att det inte blir några missförstånd när du väl börjat jobba

 

3. Regler för minderåriga

Är du under 13år?

Du får ha enklare och riskfria jobb med kort arbetstid och din chef måste ha ett intyg från dina föräldrar eller din vårdnadshavare där de godkänner att du arbetar.

Du får högst arbeta 7 timmar per dag. Timmarna du jobbar måste ligga mellan klockan 06.00 på morgonen och 20.00 på kvällen. Du ska alltid ha minst 14 timmars nattvila mellan arbetsdagarna och 36 timmars helgvila.

 

Är du mellan 13 och 15 år?

Du får bland annat stå i en kiosk eller jobba i affär. Du får också jobba med enklare saker på en industri, i en trädgård eller på ett lantbruk. Däremot får du inte jobba ensam eller sitta i kassan. Din chef måste också ha ett intyg från dina föräldrar eller din vårdnadshavare där de godkänner att du arbetar.

Om du har fyllt 15 år och har lov får du arbeta högst åtta timmar om dagen och 40 timmar på en vecka.

 

Är du mellan 16 och 18?

När du har fyllt 16 år får du jobba med nästan vad som helst. Du får däremot inte jobba med farliga kemikalier, med för tunga lyft eller med maskiner där du kan skada dig. Du får inte heller arbeta ensam. Det gäller speciellt jobb där du arbetar med pengar och kan bli rånad. Arbetstiden ska ligga mellan klockan 06.00 på morgonen och 23.00 på kvällen. Mellan varje arbetsdag ska du alltid ha minst 12 timmars nattvila.

 

4. Skattejämkning

Under en viss summa, idag 18 699 kr/år, behöver du inte betala någon skatt alls.

Så om du redan från början vet att du kommer tjäna mindre än så finns det en särskilt blankett från Skatteverket att fylla i. När du fyllt i blanketten ska du lämna den till din arbetsgivare. Arbetsgivaren behöver då inte dra någon skatt från din lön. Har du inte fyllt i blanketten får du tillbaka pengarna senare.

 

Om du behöver hjälp eller har några frågor gällande sommarjobb så har LO en gratis jourtelefon du kan ringa till!

 

 

Lansering av bolåneförmån i september 

Thursday, June 26, 2014 8:43:00 AM Categories: Tips & Råd

Efter flera månaders förhandlingar lanseras den nya bolåneförmånen den 22 september.

 

Förmånen är ett samarbete mellan samtliga förbund inom LO Mervärde och det oberoende företaget Samlas. Förmånen innebär att Samlas förhandlat med bankerna och att medlemmarna kan välja det bolåneerbjudande som passar dem bäst.

 

Vill du ha en påminnelse så att du inte missar denna möjlighet som är unik för dig som medlem? Gå in och skriv upp dig på:

 

www.samlas.se/bolån.

 

Behöver du lägga om dina lån före den 22 september? I så fall finns verktyget Räntehjälpen för dig. Med verktyget får du snabbt besked om vilken ränterabatt bankerna ger andra som har liknande förutsättningar som du. Svart på vitt, klart att använda i din egen förhandling med banken.

 

Räntehjälpen hittar du på:

www.samlas.se/räntehjälpen

 

Bolåneförmånen har förhandlats fram av LO Mervärde i samarbete med Samlas.

 

Skribent: Kristoffer Sydlén

Stor löneförhandling på OL avslutad 

Thursday, June 26, 2014 8:39:00 AM Categories: Lön

I april 2013 påkallade klubben en förhandling angående lönerna på Intralog (idag OL). Först för några veckor sedan blev vi klara med denna mycket omfattande process som berörde ca 100 medlemmar.

 

Det hela började med att företaget precis skulle till att införa den nya arbetsvärdering som klubben krävt. Innan dess var det en rejäl oreda i lönerna på Intralog. Det fanns en gammal arbetsvärdering som inte alls stämde överens med det arbete som utfördes, och andra var inte alls inplacerade i lönesystemet.

 

I och med att företaget skulle införa den nya arbetsvärderingen, skulle de flesta röra sig i AV-poäng. Många skulle klättra uppåt i poäng, men företaget ville trots detta inte betala ut någon höjning i lön. Detta ansåg klubben givetvis var fel.

"Många skulle klättra uppåt i poäng, men företaget

 ville inte ge någon höjning i lön"

 

 

Efter många och långdragna förhandlingar gick företaget med på vår linje om att de som gått upp i AV-poäng också skall ha löneförhöjning. Några har även kompenserats för att de låg lågt i lön strukturellt sett. Ungefär hälften av medlemmarna har fått en höjning av lön i och med detta

(mellan 300 -2000 kr).

"Ca 200 000 kr betalades ut som kompensation"

 

 

Vi uppmärksammade även att nästan alla hade stått stilla i lönesystemet under misstänkt lång tid. Vi lyckades få till en viss kompensation till många av dessa. Totalt betalades ca 200 000 kr ut som kompensation för detta. Förhandlingen har också lett till en stor satsning på utbildning i lönesystemet för cheferna på berörda avdelningar.

 

Skribent: Niklas Johansson

IF Metall stämmer bemanningsföretag på Scania 

Wednesday, June 18, 2014 2:59:00 PM Categories: Övrigt

IF Metall hävdar att de inhyrda har rätt till samma bonus som de anställda på Scania har. Frågan kommer nu att drivas till Arbetsdomstolen.

 

I grunden handlar det om att den lön som sätts för de inhyrda baseras på de senaste 3 månadernas inkomst för de som utför jämförbart arbete på Scania. Bonussystemet är uppbyggt så att det betalas ut en gång per år, men flera av systemets delar följs upp per månad. Därmed är det fullt möjligt att beräkna värdet på bonusen inom 3-månadersperioden.

 

Verkstadsklubbens förhandlare Niklas Johansson reagerade på detta och drog slutsatsen att det därför också skall räknas med i de inhyrdas lön. Niklas tog kontakt med Stefan Olsson på IF Metalls stockholmsavdelning som påkallade förhandling i frågan. IF Metall har krävt att de anställda på Randstad som är medlemmar i facket skall få dessa pengar retroaktivt.

 

Niklas Johansson kommenterar:

 

- Ofta när det gäller de inhyrdas villkor, är det viktigt med ett bra samarbete mellan klubb och avdelning. Klubben kan rent formellt inte företräda de inhyrda, men vi sitter på stor kunskap om hur det fungerar på Scania och som i detta fall kunskap om hur bonussystemet fungerar. Utan ett tätt samarbete mellan klubb och avdelning är det inte möjligt att driva denna typ av ärenden.

 

Scania Verkstadsklubb

 

Nedan ett utdrag ur en artikel i Dagens arbete

 IF Metall förebereder en stämning av bemanningsföretaget Randstad på över åtta miljoner kronor.

 

– De som arbetar på Scania får inte produktionsbonus. Det är lönedumpning.

 

 Det säger Darko Davidoc, förbundsjurist på IF Metall. Han sitter och går igenom listor med Randstads cirka 800 anställda som arbetar inne på Scania i Södertälje.

 

– Så här långt är jag uppe i 400 anställda.

 

Vad gäller frågan?

 

– Det finns en huvudregel i bemanningsavtalet som säger att man aldrig ska dumpa villkoren på den arbetsplats där man jobbar. Och på Scania har man ett bonussystem som ger cirka 1000 kronor i månaden, konsterar Danko Davidoc.

 

– Dessa bemanningsanställda gör samma jobb, de är med och skapar de intäkter  som ger bonus. Men de får ingen bonus.

 

Vilket är nästa steg?

 

– Att vi ska stämma till Arbetsdomstolen är det ingen tvekan om. Men det är ett stort praktiskt arbete att reda ut detta för alla berörda anställda, förhoppningen är att skicka in stämningen före medsommar men det är mycket osäkert om jag hinner.

 

Företaget randstad är med i arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen som ingår i Almega.

 

Fullständig artikel finner du på:

http://www.da.se/home/da/content.nsf/aget?openagent&key=if_metall_planerar_stamma_bemanningsforetag_pa_scania_1402915911170

Flexibiliteten på Scania 

Wednesday, May 28, 2014 7:26:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

I dagsläget är det ca 1000 inhyrda kollektivare på Scania.

Vi har ställt frågan till företaget om hur mycket flexibilitet som egentligen behövs utan att få något seriöst svar.

 

Det finns ett flexibilitetsavtal där Scaniaanställda vid konjunkturnedgångar kan arbeta mindre (minus SFA) och vid uppgångar kan jobba mer (Plus SFA).

 

Det är även så att ca 25-30 personer slutar på Scania per månad som behöver ersättas.

Det finns i vår mening en mycket stor flexibilitet på Scania, utan inhyrning.

 

Som jämförelse kan nämnas att ca 460 visstidare fick sluta från Scania för att täcka upp för krisen 2008. Många bedömde den krisen som den värsta sedan 1930-talet. Idag har man en större flexibilitet bara utifrån antalet inhyrda. Är det verkligen respekt för individen, och är det bra ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv, eller handlar valet att hyra in personal om något helt annat?

"460 skickades hem för att täcka upp för krisen 2008, idag har vi ca 1000 inhyrda"

 

Man har idag TL/PS som är inhyrda, även verkstadstekniker förekommer. På vissa avdelningar är över halva bemanningen inhyrd personal. På dessa områden skulle verksamheten stanna om de inhyrda skulle varslas. Verkstadstekniker och TL som exempel är ofta nyckelkompetenser på sina avdelningar.

 

"Det verkar finnas en tro på företaget att de kan välja fritt vilka av de inhyrda som skall vara kvar, och vilka som skall gå"

 

Enligt turordningsregler som även Randstad måste följa, kommer de visstidsanställda vid en nedgång att få sluta först. Efter de i turordningen kommer de tillsvidareanställda, och bland dessa kommer det att ske i den ordning som de anställdesScania kommer vid en lågkonjunktur helt sonika att få finna sig med att följa den ordningen. Det kan då i värsta fall bli så att på den avdelning där halva gänget är inhyrda, får de sluta och ersättas med annan personal.

 

– snacka om rörigt!

 

Dessutom är inhyrning dyrare än att ha egen personal. Varför inte anställa personalen och ev. säga upp folk vid arbetsbrist, som man gjort tidigare. Men det är klart att varsel låter illa i folkmun, och att man som företag inte vill kännas vid de facto att det i verkligheten inte handlar om ett avslutat uppdrag på Scania, utan om uppsägning.

 

Detta har vi sett tidigare, och det beror på att det inte finns jobb för dessa någon annanstans utanför Scania.

 

Att använda inhyrda på det här viset ger bara en av illusion av flexibilitet. Den finns inte där när den verkligen behövs. Vi kan hitta bättre lösningar, Scania kan bättre!

 

Skribent: Erik Eklund och Niklas Johansson

Semestern är snart här, men vad gäller? 

Wednesday, May 28, 2014 7:20:00 AM Categories: Tips & Råd

 

Vi tänkte försöka bringa klarhet i de frågor vi får allra mest inför semestern. Det är mycket att hålla reda på, och ovissheten att inte veta vad man har att röra sig med eller när man skall vara ledig gör sig påminnd varje år.

 

Grundläggande regler

 

När det gäller beräkning av antalet semesterdagar som går åt vid semestern, är det inga större problem för de som arbetar regelbundet 5 dagar per vecka. Dessa får ut 25 semesterdagar per år och vid semester dras en dag per arbetspass.

 

Kontinuerligt 3-skift med storhelgstillägg

 

och utan storhelgsdrift har lite annorlunda regler – se nedan. För alla andra som har en skiftform som i genomsnitt innehåller färre än fem arbetspass per vecka används vad som kallas för nettosemester. Om man tittar på lönespecifikationen så kommer dessa att se att de inte får 25 semesterdagar per år. Det har att göra med att de antal semesterdagar som de har rätt till är baserat på hur många arbetspass den aktuella personen har under en skiftcykel.

 

Kontinuerligt 3-skift med och utan storhelgstillägg

 

För de som arbetar 3-skift med och utan storhelgsdrift är det dock lite annorlunda. Dessa har så kallad bruttosemester. Det innebär att dessa får ut 25 semesterdagar per år och att det under den allmänna semesterperioden kommer att dras 5 semesterdagar per vecka som personen är ledig – alldeles oavsett hur många dagar man hade jobbat om man varit på plats enligt sitt ordinarie schema.

Beräkningen påverkar inte semesterersättningen. Oavsett om man har netto- eller bruttosemester påverkar detta inte hur mycket pengar du får ut i semesterersättning.

 

 

Sjukdom eller VAB under semestern

 

För er som skulle bli sjuka eller har barn som blir sjuka under semestern är det viktigt att ni sjukanmäler er alternativt anmäler att ni VAB:ar. I och med det dras inga semesterdagar under tiden.

 

 

Har du frågor så hör av dig till din lokala organisation

 

Löneärende gav pengar 

Wednesday, May 28, 2014 7:18:00 AM Categories: Lön

På nuvarande OL by 177, tidigare DIO/ DEE jobbar Sanna Petman för tillfället som materialhanterare.

 

Facket i form av två förtroendevalda sökte upp henne i samband med ett rutinmässigt lönearbete. Man följde verkstadsklubbens "best pratice" och fann genom kontroll av lönerna på OLEF en avvikelse i Sannas lön.

 

Hon jobbade då som TL men var inte inplacerad i AV-trappan för detta lönesteg. Man tog då kontakt med Sanna och frågade om hon ville att vi skulle driva hennes löneärende, då vi ansåg att hon hade fel lön och bör kompenseras för detta.

 

Förhandling med företaget inleddes den 17 December 2013, och avslutades den 14 April 2014.

 

Förhandlingen sträcker sig tillbaka till hösten 2011 då Sanna började sin "träning" till TL-rollen.

 

Resultatet blir att Sannas lön korregeras, samt att hon får en retroaktiv ersättning på 25136 kr utbetalt på Majlönen.

 

"Retroaktiv ersättning på 25136kr som utbetalas på Majlönen"

 

I detta fallet hittades felet under en kontroll av lönerna vilket görs löpande på de områden vi har en löneansvarig, men du som medlem kan alltid prata med den lokala förtroendevalda om du har frågor gällande din lön.

 

Detta visar återigen vikten av att ha en stark facklig närvaro på arbetsplatsen.

 

- Jag är tror att jag hade haft fel lön än idag, och är säker på att jag inte fått den här ersättningen retroaktivt om jag inte vart med i facket säger Sanna som är nöjd med utgången i förhandlingen.

 

Skribent: Erik Eklund

Page 10 of 42 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt