Nyheter

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Flexibiliteten på Scania 

Wednesday, May 28, 2014 7:26:00 AM Categories: Aktuellt på Scania

 

I dagsläget är det ca 1000 inhyrda kollektivare på Scania.

Vi har ställt frågan till företaget om hur mycket flexibilitet som egentligen behövs utan att få något seriöst svar.

 

Det finns ett flexibilitetsavtal där Scaniaanställda vid konjunkturnedgångar kan arbeta mindre (minus SFA) och vid uppgångar kan jobba mer (Plus SFA).

 

Det är även så att ca 25-30 personer slutar på Scania per månad som behöver ersättas.

Det finns i vår mening en mycket stor flexibilitet på Scania, utan inhyrning.

 

Som jämförelse kan nämnas att ca 460 visstidare fick sluta från Scania för att täcka upp för krisen 2008. Många bedömde den krisen som den värsta sedan 1930-talet. Idag har man en större flexibilitet bara utifrån antalet inhyrda. Är det verkligen respekt för individen, och är det bra ur ett rent företagsekonomiskt perspektiv, eller handlar valet att hyra in personal om något helt annat?

"460 skickades hem för att täcka upp för krisen 2008, idag har vi ca 1000 inhyrda"

 

Man har idag TL/PS som är inhyrda, även verkstadstekniker förekommer. På vissa avdelningar är över halva bemanningen inhyrd personal. På dessa områden skulle verksamheten stanna om de inhyrda skulle varslas. Verkstadstekniker och TL som exempel är ofta nyckelkompetenser på sina avdelningar.

 

"Det verkar finnas en tro på företaget att de kan välja fritt vilka av de inhyrda som skall vara kvar, och vilka som skall gå"

 

Enligt turordningsregler som även Randstad måste följa, kommer de visstidsanställda vid en nedgång att få sluta först. Efter de i turordningen kommer de tillsvidareanställda, och bland dessa kommer det att ske i den ordning som de anställdesScania kommer vid en lågkonjunktur helt sonika att få finna sig med att följa den ordningen. Det kan då i värsta fall bli så att på den avdelning där halva gänget är inhyrda, får de sluta och ersättas med annan personal.

 

– snacka om rörigt!

 

Dessutom är inhyrning dyrare än att ha egen personal. Varför inte anställa personalen och ev. säga upp folk vid arbetsbrist, som man gjort tidigare. Men det är klart att varsel låter illa i folkmun, och att man som företag inte vill kännas vid de facto att det i verkligheten inte handlar om ett avslutat uppdrag på Scania, utan om uppsägning.

 

Detta har vi sett tidigare, och det beror på att det inte finns jobb för dessa någon annanstans utanför Scania.

 

Att använda inhyrda på det här viset ger bara en av illusion av flexibilitet. Den finns inte där när den verkligen behövs. Vi kan hitta bättre lösningar, Scania kan bättre!

 

Skribent: Erik Eklund och Niklas Johansson

Semestern är snart här, men vad gäller? 

Wednesday, May 28, 2014 7:20:00 AM Categories: Tips & Råd

 

Vi tänkte försöka bringa klarhet i de frågor vi får allra mest inför semestern. Det är mycket att hålla reda på, och ovissheten att inte veta vad man har att röra sig med eller när man skall vara ledig gör sig påminnd varje år.

 

Grundläggande regler

 

När det gäller beräkning av antalet semesterdagar som går åt vid semestern, är det inga större problem för de som arbetar regelbundet 5 dagar per vecka. Dessa får ut 25 semesterdagar per år och vid semester dras en dag per arbetspass.

 

Kontinuerligt 3-skift med storhelgstillägg

 

och utan storhelgsdrift har lite annorlunda regler – se nedan. För alla andra som har en skiftform som i genomsnitt innehåller färre än fem arbetspass per vecka används vad som kallas för nettosemester. Om man tittar på lönespecifikationen så kommer dessa att se att de inte får 25 semesterdagar per år. Det har att göra med att de antal semesterdagar som de har rätt till är baserat på hur många arbetspass den aktuella personen har under en skiftcykel.

 

Kontinuerligt 3-skift med och utan storhelgstillägg

 

För de som arbetar 3-skift med och utan storhelgsdrift är det dock lite annorlunda. Dessa har så kallad bruttosemester. Det innebär att dessa får ut 25 semesterdagar per år och att det under den allmänna semesterperioden kommer att dras 5 semesterdagar per vecka som personen är ledig – alldeles oavsett hur många dagar man hade jobbat om man varit på plats enligt sitt ordinarie schema.

Beräkningen påverkar inte semesterersättningen. Oavsett om man har netto- eller bruttosemester påverkar detta inte hur mycket pengar du får ut i semesterersättning.

 

 

Sjukdom eller VAB under semestern

 

För er som skulle bli sjuka eller har barn som blir sjuka under semestern är det viktigt att ni sjukanmäler er alternativt anmäler att ni VAB:ar. I och med det dras inga semesterdagar under tiden.

 

 

Har du frågor så hör av dig till din lokala organisation

 

Löneärende gav pengar 

Wednesday, May 28, 2014 7:18:00 AM Categories: Lön

På nuvarande OL by 177, tidigare DIO/ DEE jobbar Sanna Petman för tillfället som materialhanterare.

 

Facket i form av två förtroendevalda sökte upp henne i samband med ett rutinmässigt lönearbete. Man följde verkstadsklubbens "best pratice" och fann genom kontroll av lönerna på OLEF en avvikelse i Sannas lön.

 

Hon jobbade då som TL men var inte inplacerad i AV-trappan för detta lönesteg. Man tog då kontakt med Sanna och frågade om hon ville att vi skulle driva hennes löneärende, då vi ansåg att hon hade fel lön och bör kompenseras för detta.

 

Förhandling med företaget inleddes den 17 December 2013, och avslutades den 14 April 2014.

 

Förhandlingen sträcker sig tillbaka till hösten 2011 då Sanna började sin "träning" till TL-rollen.

 

Resultatet blir att Sannas lön korregeras, samt att hon får en retroaktiv ersättning på 25136 kr utbetalt på Majlönen.

 

"Retroaktiv ersättning på 25136kr som utbetalas på Majlönen"

 

I detta fallet hittades felet under en kontroll av lönerna vilket görs löpande på de områden vi har en löneansvarig, men du som medlem kan alltid prata med den lokala förtroendevalda om du har frågor gällande din lön.

 

Detta visar återigen vikten av att ha en stark facklig närvaro på arbetsplatsen.

 

- Jag är tror att jag hade haft fel lön än idag, och är säker på att jag inte fått den här ersättningen retroaktivt om jag inte vart med i facket säger Sanna som är nöjd med utgången i förhandlingen.

 

Skribent: Erik Eklund

Facklig Introutbildning 

Wednesday, May 28, 2014 7:17:00 AM Categories: Utbildning

Målgrupp: Medlemmar och icke medlemmar som vill ha kortfattad information om facket.

TVÄRFACKLIG KURS

 

Varför ska man vara med i facket?

 

När vi blir fler som förstår vad facket jobbar för och vad det betyder för ditt arbete, blir även vår förening mycket starkare och bättre.

Denna utbildning riktar sig i första hand till ICKE MEDLEMMAR, men även medlemmar också är välkomna.

Vi vill med kursen ge ökad kunskap och förståelse för medlemskapet.

 

Är du intresserad så prata med din lokala studieorganisatör.

Vi behöver ett bredare arbetsinnehåll! 

Wednesday, May 28, 2014 7:13:00 AM Categories: Arbetsmiljö

Idag har vi på Scania många arbeten som är starkt styrt och bundna och med ett litet arbetsinnehåll. Framförallt på monteringsområdena.

Vid starkt styrt arbete har man små eller inga möjligheter att påverka arbetstakten, arbetsordningen, inflödet av arbetsuppgifter, arbetets utförande, tider för pauser, återhämtning och när arbetet ska vara klart.

Bundet arbete betyder att det är svårt att lämna sin arbetsplats ens för korta stunder. Ett exempel är övervakning som kräver att man är närvarande hela tiden.

 

Psykiska och organisatoriska förhållanden i arbetet spelar en avgörande roll för att belastningsbesvär uppstår. Risken för ohälsa är stor när det finns ergonomiska brister i arbetssituationen samtidigt med tidspress, höga kvalitetskrav, lågt inflytande och låg arbetstillfredsställelse eller andra faktorer som bidrar till stress.

Arbetstagaren bör ha handlingsutrymme att variera belastning, arbetstakt och arbetsrörelser över tid så att både hjärnan och kroppen har en möjlighet att återhämta sig.

 

Från Arbetsmiljöverkets hemsida. www. av.se

 

En konsekvens av att Scania väljer att arbeta i starkt styrt bundna flöden och med mindre grupper och små rotationsmöjligheter är att arbetsinnehållet minskar kraftigt.

 

Arbetets innehåll har från 90-talet och fram till idag minskats kraftigt. De anställda har gått från att bygga hela lastbilar/komponenter till att bara göra en mycket begränsad del av det. Det betyder också att vi har gått ifrån att vara mycket kompetenta och värdefulla arbetare till att vara mindre kompetenta och lätt utbytbara arbetare.

 

Det är inte så att vi blivit dummare, utan att arbetsgivaren har valt att göra så utifrån ett effektivitetstänk. Men vi kan bli effektiva utan att våra jobb blir sämre! Det finns alternativ!

 

På chassi har man takttider som ligger på runt 7 minuter/lastbil. Där har man mellan 3-5 stationer. Alltså 21-35 minuters arbetsinnehåll. På axelline har man 84 sekunders takttid och 4-6 stationers arbetsinnehåll alltså 5 min 36 sek-8 min 24 sek. Men vi vet att vi har större kompetens än så!

 

Detta i de allra flesta fall utan en tillräcklig arbetsväxling.

 

Vad vill IF Metall då?

Vi vill att Scania ska utöka arbetsinnehållet med arbetsuppgifter som idag utförs av tjänstemän. Det kan till exempel vara beredning, planering och utveckling av nya arbetssätt.

 

En bredd i kunskap hos medarbetarna ger också företaget en större flexibilitet då rotationen ej blir lidande.

Ett större arbetsinnehåll skulle också göra det lättare att hitta andra uppgifter för personer i rehabilitering.

 

Scania är bra på att bedöma arbetena utifrån den fysiska ergonomin. De använder SES, KIM, ergonomitermometern osv. Det man behöver ha i åtanke är ju att också andra delar är viktiga för att kunna utveckla och förbättra arbetet. Ergonomi är viktigt, men det är inte allt.

 

Psykosociala delar som stress, arbetstrivsel, delaktighet och kontakt med andra människor är också viktiga, både för individens eget välmående men också för motivationen att utveckla våra arbeten så att företaget utvecklas.

 

Skribent: Malena Danell och Christer Sörensen

 

Inför valet till Europarlamentet 

Friday, May 23, 2014 8:01:00 AM Categories: Övrigt

 

Den 25 maj röstar vi, alla IF Metalls medlemmar i Europaparlamentsvalet

 

Vi märker hur direktiven från EU-direktiven påverkar oss mer och mer.

De ger oss säkerhet, som 11 timmars dygnsvila och en rätt att komma tillbaka

till motsvarade arbete vi hade innan vi gick på föräldraledighet.

 

Men EU ger oss också oro

 

Det finns krafter inom EUparlamentet som vill begränsa Fackets rätt att strejka.

Krafter som vill att alla ska kunna arbeta till vilka villkor som helst, utan hänsyn till

Svenska Kollektivavtal.

Krafter som vill begränsa Fackets rättigheter och föra fram företagens rättigheter över både politik och människor i samhället.

 

Volvo Göteborgs förra klubbordförande Olle Ludvigsson är Europaparlamentariker och IF Metalls röst i Europa.

Olle kämpar varje dag för ökade fackliga rättigheter i Europa och för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom alla industriföretag.

 

Gör din röst hörd.

 

"Rösta i Europaparlamentsvalet 25 maj,

Kryssa Olle Ludvigsson, IF Metallare"

 

Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal.

 

Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.

 

För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort. Den som inte har någon id-handling kan låta någon annan person intyga väljarens identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

 

Här kan du förtidsrösta runtom Södertälje!

 

Ort

Röstningslokal

Gatuadress

Öppetider

Södertälje

Coop Forum

Wasa Handelsplats, Genetaleden 7

kl. 10-20

Enhörna

Mötesplats Enhörna

Bäverstigen 1 B

kl. 10-18

Järna

Järna bibliotek

Storgatan 4

kl. 10-18

Södertälje

Bergviks servicehus

Telgehusvägen 4

kl. 10-18

Södertälje

Biblioteket Luna

Storgatan

kl. 10-18

Södertälje

Fornhöjdens vårdcentral

Fornhöjdsvägen 2

kl. 10-18

Södertälje

Hovsjö Hub

Hovsjö Centrum, Hovsjö Centrum

kl. 10-18

Södertälje

Stadshuset

Campusgatan 26

kl. 10-18

Södertälje

fd Slåttergården

Ronna, Slåttervägen 10, 3 tr

kl. 10-18

Anställ istället för att hyra in personal 

Monday, May 19, 2014 11:24:00 AM Categories: Agera! Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet Övrigt
Det var på IF Metalls kongress många som äntrade talarstolen och argumenterade för den inhyrda personalens räkning. Michael Gustafsson och andra var uppe och argumenterade för en skarpare begränsning av företagens rätt att hyra in personal och att de inhyrda istället borde vara anställda av det företag de arbetar på. Det var med relativt liten marginal som kongressen röstade ned vår och andra liknande motioner. Över en tredjedel stod bakom klubbens linje. Vår uppfattning är att kongressen visat att missnöjet växer när det gäller inhyrning av personal och att det kommer att göra att debatten om inhyrningsproblematiken kommer att spridas även utanför kongresshallen.

Stoppa utarmningen av våra arbeten 

Saturday, May 17, 2014 7:31:00 PM Categories: Agera! Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet Övrigt

IF Metalls 3:e kongress pågår för fullt och dagen har fyllts av livliga debatter och en vilja att förändra. Klubbens Malena Danell ha varit en av författarna till en motion om begränsning av den tid var och en får stå och utföra ensidiga och monotona arbeten. Malena var uppe i talarstolen och beskrev för kongressen om den vardag en montör har på Scania och den utveckling vi ser. Om hur arbetet blir allt mer utarmat, ensidigt och tråkigt, där variation och bredd i arbetet ersätts med ett "djup". Ett djup som till exempel kan handla om varför man skall fetta på en nippel eller varför en gänga ser ut på ett visst sätt. Motionen syftar till att motverka denna utveckling i stort och att tiden var och en får stå och utföra ensidiga, bundna arbeten begränsas och att man resten av tiden får utföra mer utvecklande och varierade arbetsuppgifter. Kongressen beslutade att ställa sig bakom motionen vilket innebär att förbundet måste prioritera frågan i kommande avtalsrörelse.

Rätten till ledighet för att pröva annat arbete 

Saturday, May 17, 2014 6:35:00 PM Categories: Agera! Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet Övrigt
Klubbens vice orförande Michael Gustafsson klev idag upp i talarstolen på IF Metalls kongress och var en av dem som lyckad få kongressen att gå emot förbundsstyrelsen i en viktig motion. Beslutet innebär att  förbundet ska jobba för att var och en som vill skall ha rätt att ta ledigt från sitt nuvarande jobb för att prova ett annat. En fråga som är väldigt aktuell nu när många inte vågar släppa ett fast jobb och gå till ett annat, även om man egentligen tror att det nya jobbet lockar mer. Osäkerheten på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet, otrygghet och inhyrning gör att man krampaktigt klammrar sig fast vid sin tillsvidareanställning.

Det skall inte vara ok att hindra en inhyrd att prata med facket 

Saturday, May 17, 2014 6:00:00 PM Categories: Agera! Aktuellt på Scania Politiken och arbetslivet Övrigt
Klubbens företrädare är på IF Metalls kongress och klubbens förhandlare Malena Danell var uppe i talarstolen och stred för en motion klubben skrivit för att hjälpa den som är inhyrd på ett företag. Motionen handlar om rätten att utnyttja sitt medlemskap i facket. För den som är anställd på ett företag får företaget inte på något sätt försöka pressa en anställd från att ta hjälp av facket. Gör företaget det bryter de mot medbestämmandelagen. Det är dock helt ok för chefen på samma företag att till exempel hota en inhyrd med att hen lätt försvinner från företaget om den pratar med facket. Motionen ställer krav på förbundet att denna orättvisa skall bort. Kongressen fattade beslut att bifalla motionen trots att förbundsstyrelsen föreslog att den skulle anses beaktad.
Page 10 of 41 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 40 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2018 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt