Vi får sverige att funka

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Monday, October 21, 2019 2:52:00 PM Categories: Från Förbundet
Från förbundet:

Vi industriarbetare finns över hela Sverige. Det vi gör exporteras över hela världen.
Vår kompetens och kunnighet är grunden i svensk industris framgångar på världsmarknaden.
Vi är grundbulten i Sveriges ekonomi och ryggraden i landets välfärd.

Vi i IF Metall är över 300 000 medlemmar. Vi industriarbetare finns över hela landet, på moderna arbetsplatser där vi bidrar till att utveckla framtidens teknologier. Industrin har lagt grunden till vårt lands välstånd. I dag levererar den svenska industrin spetsteknologi i världsklass, som drar in stora exportinkomster och är med och betalar välfärden.

I avtalsrörelsen 2020 ska nästan 500 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden omförhandlas. Omkring tre miljoner löntagares löner och arbetsvillkor är berörda. Vi industriarbetare är redo för denna kraftmätning med arbetsgivarna. För Vi får Sverige att funka.

Mer information om den kommande avtalsrörelsen hittar du på http://www.ifmetall.se/aktuellt/avtal-2020/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt