Skyddsombudens dag den 23 oktober

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Monday, October 21, 2019 2:56:00 PM Categories: Skydd

 

Onsdagen v.43 varje år är dagen då man ska lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har. Detta beslut togs 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksammat skyddsombuden just denna dag.

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö.
Men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

MC900072685[1]Onsdagen den 23 oktober tycker vi att ni som IF Metallare och arbetskamrater ska stötta skyddsombuden lite extra i det viktiga uppdrag som dom har för att verka för en bättre arbetsmiljö. Men de behöver även ha stöd hela året så att vi tillsammans kan skapa säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt