Varför arbetar IF Metall politiskt?

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 10, 2018 1:42:00 PM Categories: Från Förbundet

 

 

Vissa saker är svåra att lösa genom förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel sjukvård och barnomsorg. Därför anser vi att det är vår plikt att driva medlemmarnas åsikter även politiskt för att vara med och påverka samhället. Om vi inte deltar kommer det alltid vara någon annan som gör det och frågan är om vi vill lämna över makten till andra? Arbetsgivarna påverkar politiskt och skulle inte komma på tanken att sluta vara drivande eller försöka påverka.

 

Här är några stora historiska exempel på när fackliga krav och politisk vilja har burit frukt:

1919 Åttatimmars arbetsdag (inte 12 eller mer som tidigare)
1921 Allmän och lika rösträtt
1928 Lagen om kollektivavtal
1936 Lagen om förenings- och förhandlingsrätt. Parterna ges rätt att förhandla och arbetarna får rätt att organisera sig fackligt utan att straffas för det
1938 Två veckors semester, som 1951 blev tre och 1978 fem
1955 Allmän sjukförsäkring
1960 Avskaffandet av särskilda ”kvinnolöner”
1971 40-timmars arbetsvecka
1974 Föräldraledighet blir en rättighet
1974 Lagen om anställningsskydd
1977 Arbetsmiljölagen och lagen om medbestämmande
2001 Maxtaxa

Detta är rättigheter vi inte hade haft om det inte funnits människor inom fack och politik som kämpat för dem.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt