Valet är ditt!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, September 19, 2013 9:54:00 AM Categories: LO

 

 

 

Valet nästa år ska handla om din vardag och de frågor du och dina arbetskamrater tycker är viktiga. För att hitta vilka krav facket ska ställa inför valet har LO tagit fram en enkät. Ta chansen att vara med och bestämma vilken politik vi ska ha efter valet! Enkäten består av tio frågor och finns på http://mittsverige.lo.se.

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt