Vad händer med SRB:s bonus vid dödsfall?

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, December 11, 2012 3:02:00 PM Categories: SRB

 

 

 

Då det har kommit frågor angående bonusen vid dödsfall, så skriver vi hur man ska gå till väga vid dessa tillfällen. Vid dödsfall upprättas det i flesta fall en bouppteckning, SRB:s andelar skall tas med i bouppteckningen. Dödsboet/boutredaren beställer ett så kallat värde intyg från SEB, Vinstandelar ST S5, 106 40 Stockholm, (tele:763 69 60) som underlag.                                                                                                 

Utskiftning av dödsbons andelar: Problemet med utskiftningar till dödsbon är för stiftelsen att säkerställa att betalningsmottagaren har rätt att lyfta beloppet. Alltför ofta skickas utbetalningsuppdrag in utan några giltiga underlag. Det säkraste är utbetalning till ett konto som är registrerat i dödsboets namn. I samtliga andra fall skall en bouppteckning skickas in som visar vem som skall erhålla utbetalningen. Vill man ha mera information kan man gå in på SRB:s hemsida: http://www.scaniafacken.com/Scaniafacken/scanias-resultatbonusstiftelse.aspx

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt