Scania resultatbonusstiftelse

2021-04-16

Aktuellt

Utfall för Scania Resultatbonus (SRB) för år 2020 är 18 427 kronor för en hel andel.
Under vecka 17 kommer du kunna se värdet av dina andelar i webbtjänsten.

Utbetalningen till dig som har valt att skifta ut resultatbonusandelar kommer ske senast under vecka 17.


2021-01-11

Anslut dig till webbtjänsten för att följa värdet på dina andelar eller begära utbetalning

Vill du göra ett uttag i år behöver du registrera din begäran om utbetalning senast den 2021-02-15 i webbtjänsten.

Tre skäl till varför du ska ansluta dig till webbtjänsten:

  1. Det minskar stiftelsens kostnader vilket gynnar alla andelsägare
  2. Det är säkrare att svara digitalt än att skicka svarsblanketten per post
  3. Det är positivt för vår miljö

Webbtjänsten nås via: www.pri.se

Svarar du via svarsblankett, som skickas ut i mitten av januari, ska ditt svar vara stiftelsen tillhanda senast 2021-02-15.


2020-11-17

Scania Resultatbonusstiftelse - Förändrad tidpunkt för val av utskiftning

Tidigare år har en utskiftningsförfrågan skickats ut i november. Men i samband med att administrationen av dina resultatbonusandelar flyttade till PRI Stiftelsetjänst så har det förändrats. Nu kommer du istället kunna göra valet, om du vill ta ut dina disponibla resultatbonusandelar eller inte, i januari 2021.
Vi rekommenderar att du gör valet digitalt via PRI:s webbtjänst www.pri.se. Klicka på Logga in, välj Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID.
Om du inte har den möjligheten så kommer även en utskiftningsförfrågan med svarsblankett skickas ut per post i mitten av januari.

Sista svarsdag är 15 februari 2021.

Väljer du att ta ut resultatbonusandelar så kommer utbetalningen ske senast i maj 2021.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Scania Resultatbonusstiftelse


Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Scaniafacken