Covid-19 och IF Metalls försäkringar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, May 29, 2020 9:07:00 AM Categories: Försäkringar

 

Avtalsförsäkringar genom kollektivavtalet (administreras av AFA)

  • Om du insjuknar i covid-19 kan du få ersättning från Avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS, från dag 15 i sjukperioden.
  • Skulle du bli smittad av covid-19 i ditt arbete gäller Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, under förutsättning att smittan kvarstår i minst 180 dagar.
  • Om du avlider på grund av covid-19 gäller Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL – den gäller alltid oavsett orsaken till dödsfallet.

Medlemsförsäkringar som ingår i medlemskapet (administreras av Folksam)
Vår Sjuk- och efterlevandeförsäkring består av tre delar:

  • Om du insjuknar i Covid-19 kan du få ersättning vid arbetsoförmåga efter 90 dagars sjukskrivning.
  • Du kan däremot inte få ersättning vid vissa diagnoser på grund av att du har eller har haft covid-19.
  • Om du avlider på grund av covid-19 kan dina anhöriga få ersättning vid dödsfall, den gäller alltid oavsett dödsorsak.

Läs mer om dina försäkringar genom IF Metall på https://www.ifmetall.se/medlem/forsakringar/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt