Skyddombuden allt viktigare

  • RSS
  • Subscribe
Wednesday, October 24, 2018 7:58:00 AM Categories: LO

 

Förra veckan släppte LO en ny rapport om arbetsmiljö. I den kan man bla utläsa att kvinnor i arbetaryrken drabbas hårdast av arbetsmiljöproblem, medan män i högre tjänstemannayrken har den bästa arbetsmiljön, och att otrygga anställningsformer är en bidragande orsak till att det ser ut på det här sättet.

Rapporten visar också att kvinnor i arbetaryrken är den grupp vars utsatthet för hot och våld är i särklass störst. Och när det gäller den ökade stressen i arbetslivet är arbetarkvinnor särskilt drabbade.

Onsdag 24 Oktober anordnas skyddsombudens dag. Skyddsombudens dag instiftades av LO, TCO och Saco 2012, i samband med 100-årsjubileet av att arbetstagarna fick lagstadgad rätt att utse skyddsombud. Dagen uppmärksammas varje år under EUs arbetsmiljövecka.

Förutom denna dag behöver ditt skyddsombud din hjälp även resten av året. Ser du något som kan innebära en hälso- eller olycksrisk så prata med ditt skyddsombud. Anmäl alltid tillbud och olycksfall. Och stötta ditt skyddsombud när hen behöver gå på ett möte eller arbetsmiljörond. Det är ju för din och min skull de gör det. -Tänk på att vi är varandras arbetsmiljö!

Fakta ur LOs arbetsmiljörapport:

·         Stressen i arbetet ökar och särskilt utsatta är kvinnor i arbetaryrken.

·         Sexuella trakasserier (från andra än kollegor eller chefer) har ökat inom samtliga grupper mellan 1995 och 2015. Andelen arbetarkvinnor som utsatts, minst en gång det senaste året, har stigit från sju till 15 procent.

·         Att vara uttröttad i kroppen efter arbetet är ett fenomen som ökar för alla sysselsatta, även om arbetarkvinnor är mest utsatta.

·         Mer än var femte arbetarkvinna och knappt var femte arbetarman uppger år 2016 att de, på grund av arbetet, någon gång det senaste året haft sådana fysiska besvär att det varit svårt att sköta arbete eller hemarbete.

·         Tillgången till företagshälsovård har minskat inom alla grupper mellan 1995 och 2015. Störst minskning av tillgången till företagshälsovård har skett för arbetarkvinnor.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt