Scania Resultatbonus

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, March 26, 2019 10:41:00 AM Categories: SRB

 

Då ett större antal medarbetare det senaste året gått över till Scania från Lernia, och därigenom berättigas till resultatbonus informerar vi här om vad som gäller.

 

För att du ska vara berättigad till bonusen krävs det att du har varit anställd under hela eller del av kvalifikationsåret och fortfarande är anställd den 31 december på kvalifikationsåret.

 

Man är berättigad till SRB vid såväl ålderspensionering som vid förtidspensionering under kvalifikationsåret. För anställda som går i pension gäller inte kravet att anställningen ska pågå den 31 december på kvalifikationsåret.

 

För att du ska vara berättigad till en hel bonusdel krävs det att du varit närvarande minst 60% av arbetstiden under kvalifikationsåret (motsvarar 26 veckor). För närvaro mellan 30% och 60% är du berättigad till en halv bonus (motsvarar 13 - 26 veckor). Har du varit närvarande mindre än 30% av arbetstiden under kvalifikationsåret är du inte berättigad till någon bonus. Ledighet med föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning räknas som närvarotid.

Tabellen nedan visar hur många timmar man behöver arbeta för att få hel, respektive halv bonus vid våra vanligaste arbetstidsmått:

 

Arbetstider

Veckoarb.tid

Hel andel (26v)

Halv andel (13v)

Dagtid

40,0

1040

520

2-skift

36,8

957

478

Ständig em-skift

36,8

957

478

Ständig fm-skift

38,6

1004

502

Natt

34,0

884

442

Veckoskiftet

32,0

832

416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 års bonus blev 40 435 kronor.
Utfallna medel från SRB avsätts till Resultatbonusstiftelsen för förvaltning. Information om styrelsen, stadgar, strategier och utfall hittar du på Scaniafackens hemsida: www.scaniafacken.com (Klicka på ”Resultatbonusstiftelse” högst upp.)
Avsatta bonuspengar ska förvaltas av stiftelsen i minst tre år innan de kan utskiftas. (Undantag vid dödsfall då innestående bonus utskiftas till dödsboet.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt