Resultatbonusstiftelsen informerar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, November 20, 2020 8:09:00 AM Categories: SRB


Förändrad tidpunkt för val av utskiftning

 

Tidigare år har en utskiftningsförfrågan skickats ut i november. Men i samband med att administrationen av dina resultatbonusandelar flyttade till PRI Stiftelsetjänst så har det förändrats. Nu kommer du istället kunna göra valet, om du vill ta ut dina disponibla resultatbonusandelar eller inte, i januari 2021.


Vi rekommenderar att du gör valet digitalt via PRI:s webbtjänst www.pri.se. Klicka på Logga in, välj Vinstandelsstiftelse och logga in med ditt BankID.

Om du inte har anslutit dig till webbtjänsten (sker första gången man loggar in) så kommer en utskiftningsförfrågan med svarsblankett skickas ut per post i mitten av januari.

När du har anslutit dig till tjänsten kommer all information skickas digitalt.

 

Sista svarsdag är 15 februari 2021.

Väljer du att ta ut resultatbonusandelar så kommer utbetalningen ske senast i maj 2021.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Scania Resultatbonusstiftelse

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt