Ordförande har ordet

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, November 19, 2020 1:27:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar! Den sista tidens negativa diskussioner kring Scania och IF Metall har inneburit en hel del extra turbulens och oro på fabriken. Medlemmar har hört av sig och känner inte igen sig i det dom läser. En del har bett mig skriva vad verkstadsklubben har gjort och vad vi gör nu, och visst kan jag göra det! Här nedanför finns några exempel på vad vi lyckats förhandla fram genom åren.

 

Låt mig börja med hur vi driver våra frågor som organisation tillsammans med företaget. IF Metall ska tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse och styrka för att skapa bästa möjliga villkor i arbetslivet, och i samhället. Detta ska vi försöka åstadkomma genom en bra och öppen dialog med företaget. Vi har ett öppet klimat med företaget där vi på daglig basis i olika forum driver våra och även gemensamma frågor. Vi är inte alltid överens men det ser jag som en styrka och har historiskt gjort att vi som företag och ort har utvecklats.

 

Om vi backar bandet har vi varit med om en del stora avgörande beslut som berört våra arbeten som ort.

 

1999 var dåvarande klubbstyrelsen med och kämpade tillsammans med företaget så att vi fick fortsätta vara en del av Scania familjen. Då var det en fråga om investering av ett nytt måleri och det var inte givet att det skulle hamna i Oskarshamn, utan detta var strid på kniven från den fackliga organisationen och företaget gemensamt. Men vi visade att vi är kunniga och stolta hyttbyggare och med gemensamma krafter lyckades vi tillsammans visa att vi ska fortsätta göra hytter. Vi blev Europa-leverantörer av hytter. I samband med detta förhandlade vi fram ett flexibilitetsavtal som vi fortfarande har kvar i dag, dock i en modernare tappning. Det avtalet som innehåller visstidsanställning, flexibel arbetstid, starkare anställning och pensionsavtal gjorde att vi stärkte oss som företag.

 

Avtalspensionen som vi kan ta ut från 62 eller 63 år, om du har en anställningstid på 25 respektive 30 år har många av våra medlemmar kunnat nyttja och det avtalet finns fortfarande kvar.

 

2009 var också ett historiskt år. Finanskrisen gjorde att börserna föll som en sten över en natt. Orderingången fanns knappt. Det var mitt elddop. Jag gick ut i en verkstad som var spöklik, helt tom. Mina dagar bestod i att åka fram och tillbaka till Södertälje och tillsammans med övriga klubbordförande inom koncernen göra allt för att rädda jobben. Vi förhandlade bland annat upp taket på timmarna i vårt SFA-avtal för att vi skulle överleva och försöka härda ut denna situation. Det räckte ett tag men var inte tillräckligt. Vi var fortsättningsvis väldig aktiva men krisen blev långvarig, så till slut tecknade IF Metall ett krisavtal. Det blev heta diskussioner men till slut blev vi överens om detta. Och resten är historia.

 

2014 köpte VW Scania. Där var vi också delaktiga och som bolagsstyrelserepresentant fick jag ingå i ”independent committé”.

 

2015 förhandlade vi inom facken fram nuvarande bonussystem. Ett system som kan ge upp till 56 082 kr. Jag vill påstå att detta är ett av dom bättre tecknade bonusavtalen i Sverige.

 

2020 - detta mörka år med pandemi som lamslagit vår värld. Det var väl ingen som trodde att detta skulle få sådana konsekvenser. Människor blir smittade och en del dör, oerhört tragiskt. Det blir en påverkan på hela samhället. Men det får även en indirekt påverkan på våra arbeten, så vår regering jobbar och plockar fram ett krispaket och det gör i sin tur att vi förhandlar fram ett korttidsavtal. Detta gör också att vi kan behålla våra arbeten

 

Som arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen sitter jag med och exempelvis beslutar om framtida investeringar.

 

Och så har vi givetvis våra dagliga medlemsärenden som kan handla om vad som helst inom vårt avtalsområde, där vi organisatorisk är med i alla led. Vi har även vår skyddsombudsorganisation som bidrar och är delaktiga i mängder av forum.

 

Blickar vi framåt så står vi inför ett stort teknikskifte när vi nu mer och mer går in i det digitaliserade, elektrifierade samhället. Detta skifte gör att vi måste vara på tårna. Ska vi vara med i framtiden så måste vi hoppa på tåget, det har Scania gjort och vi är delaktiga i framtiden. Vi måste se till att våra medlemmar följer med i utvecklingen och får den kompetens som krävs.

 

Nu har jag nämnt några fragment av det som vår organisation är med och bidrar till. Jag hoppas att ni fått lite mer insikt i vad vi håller på med. Det är inte bara det vardagliga utan en hel del annat och detta är vi med och påverkar för våra medlemmars skull samt för företaget.

 

Nu blickar vi framåt och ser till att vi vinner fajten mot Corona. Följ råden, håll avstånd, tvätta händerna! Gör vad ni kan för vi kan alla dra vårt strå till stacken. Gör vi det kanske vi kan fortsätta att ha ett öppet samhälle som fungerar så normalt som möjligt. -Och att vi även kan köra vår produktion så normalt som möjligt. Givetvis kommer hälsan först men kan vi inte hålla igång produktionen, ja då får vi andra problem.

 

Ta nu hand om varandra och sköt om er!

 

// Mvh Mikael ”Sippa” Johansson klubbordförande för IF Metalls verkstadsklubb på Scania i Oskarshamn.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt