Påminnelse om budgetmöte

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, November 7, 2017 1:05:00 PM Categories: Avd 38 Dackebygden Möten

 

Alla valda representantskapsombud ska ha fått hem kallelse och handlingar till avdelningens budgetmöte i Västervik 20/11. Avdelningen betalar ersättning för förlorad förtjänst och reseersättning till tjänstgörande ombud. (Samåkning ska tillämpas.) Om du inte kan gå på mötet ska du lämna dina handlingar till någon i respektive gruppstyrelse, alternativt klubbstyrelsen, så att vi kan skicka en ersättare istället.

Även de som inte är ombud är välkomna att delta på mötet, men då utan ersättning för resa/förlorad förtjänst.

Du som är ombud är välkommen till Auktionen, 14:00, Torsdagen den 9/11 då vi som är ombud på Scania har ett förberedande möte där vi går igenom handlingarna och lyfter eventuella frågor.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt