Övertidsinformation

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 7, 2019 1:46:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal

 

På förekommen anledning påminner vi om vad som gäller vid övertid.
Företaget kan berordra övertid när de anser att det behövs. Det är alltså inget som förhandlas med facken! När företaget beslutat att övertid behöver köras är det närmaste chef, eller högre som varslar respektive individ. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill. Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid. Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!

 

När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig. Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:

• Företaget beordrar övertid av den anställde.

• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.

• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.

• Den anställde kontaktar gruppstyrelse/verkstadsklubb som gör en bedömning av skälen.

• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.

• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med förbundet, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

Ovanstående förhandlingsordning är enda sättet för verkstadsklubben att driva enskilda personers rätt att slippa arbeta vid ett övertidstillfälle.

 

Förutom detta regleras mängden övertid en individ kan arbeta i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar). Enligt vårt lokala flexibilitetsavtal Vårt lokala flexibilitetsavtal säger att övertid och +SFA tillsammans inte får överstiga 225 timmar per år.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt