Försäkringskommmittén informerar

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 7, 2019 1:47:00 PM Categories: Försäkringar

 

Folksam Juristförsäkring
IF Metall tar hand om dina rättsliga frågor på jobbet. Men vem hjälper dig när arbetsdagen är slut? Med Juristförsäkring från Folksam har du ryggen fri när du inte jobbar. Du får 15 timmar juridisk rådgivning per år. Det gäller allt från samboavtal, testamenten och vårdnadstvister till konsumenträtt.
Du får också Må-bra-rådgivning, hjälp vid ID-stöld och ett rättsskydd som kan ersätta dina rättegångskostnader..
Priset för Juristförsäkring är 30 kronor i månaden.
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.
Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.

 

Juristförsäkringen innehåller:

·         Juridisk rådgivning - 15 timmar per år

·         Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

·         Hjälp vid ID-stöld - telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

·         Må-bra-rådgivning - 3 samtal per år

 

Premiebefrielse
Vid anmälan till AFA försäkring när man anmäler sjukdom över 15 dagar eller vid olycksfall/arbetssjukdom så betalas automatiskt din förlorade pensionsdel in till din pensionsförvaltning och ditt pensionskonto.
Vid föräldraledighet måste man själv anmäla detta till AFA. Gå in på AFAs hemsida (www.afa.se), gå till ”privatperson” och logga in på ”mina sidor”, sedan vidare till ”ny anmälan”. När du gör en anmälan av föräldraledighet där så får du föräldrapenningtillägg (FPT) och premiebefrielse (dina pensiondelar) när du är föräldraledig.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt