Likabehandlingsprincipen gäller

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, November 25, 2014 11:16:00 AM Categories: Lernia

På förekommen anledning påminner vi om att Lernia-anställda som är inne på Scania och arbetar skall behandlas likadant som Scania-anställda. Denna princip är väldigt viktig för oss på verkstadsklubben! Dessvärre har vi den senaste tiden haft en del ärenden där man flyttar på folk eller avslutar deras uppdrag på Scania utan att ta fram en handlingsplan eller göra en rehabutredning först, och utan att koppla in facket. Därför uppmanar vi medlemmar som får problem att så fort som möjligt ta kontakt med en förtroendevald!

 

Utdrag ur flexibilitetsavtalet:
Parterna är överens om att den inhyrda personalen ska behandlas på samma sätt som Scaniapersonal med avseende på arbetsorganisation, introduktion samt enligt Scanias grundvärderingar.
Den inhyrda personalen ska ingå i normal rotation och alltså inte placeras fast på enklare och/eller tyngre arbetsuppgifter.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt