Klubbstyrelsen

 

Medlemmarna på arbetsplatsen väljer styrelse för att leda det dagliga fackliga arbetet. Alla som ingår i styrelsen är gemensamt ansvariga för det fackliga arbetet.

Styrelsen består av en ordförande, sekreterare, kassör samt styrelseledamöter/ersättare. Någon i styrelsen har också rollen som vice ordförande. 

Nedan beskrivs mer specificerat vad detta kan innebära i form av konkret verksamhet. De här uppgifterna har klubben

 

· Att organisera alla på arbetsplatsen som ska tillhöra förbundet

· Att träffa lokala kollektivavtal om arbets- och anställningsvillkor

· Att se till att alla medlemmar får information om klubbens, avdelningens och förbundets verksamhet

· Att ge medlemmarna möjlighet till facklig utbildning

· Att se till att medlemmar med förtroendeuppdrag får utbildning för uppdraget och ideologisk skolning om arbetarrörelsen

· Att företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren och hjälpa dem med arbetsrättsliga och försäkringsrättsliga frågor

· Att aktivt arbeta med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågorna på företaget

· Att integrera arbetsmiljöfrågorna i det fackliga arbetet genom att upprätta handlingsplaner där arbetet bedrivs i tydlig samverkan mellan skydds-, förhandlings-, jämställdhets- och integrationsområdet.

· Att se till att avtal, lagar och anvisningar efterlevs

· Att i övrigt se till att medlemmarna blir väl företrädda genom ett gott samarbete med avdelningen.

· Se till att det finns ett fullständigt medlemsregister som fortlöpande uppdateras. Att samtlig förtroendevalda anmäls till avdelningen och att avdelningen därefter hålls fortlöpande informerad om klubbens förtroendevalda. Vidare se till att samtliga förtroendevalda är anmälda till arbetsgivaren, med information om vilka uppdrag de har och mandattiden (dessa uppgifter kan t.ex. ligga på sekreterares uppdrag)

· Att förse förbundet och avdelningen med de upplysningar och uppgifter som dessa behöver

· Bidra till att utveckla avdelningens och förbundets verksamhet genom att aktivt delta i olika aktiviteter och möten som genomförs

Vilka är med? Följ denna länk till PDF

Vägledande i arbetet är klubbens verksamhetsplan. Den är framtagen utifrån medlemmarna syn på vilka frågor klubben bör driva för att förbättra villkoren på arbetsplatsen.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt