INFORMATION TILL OCH OM FERIEARBETARE

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, June 11, 2013 11:22:00 AM Categories: Löner

 

 

 

Verkstadsklubben hälsar ferieanställda välkomna till våra verkstäder. Från klubbens sida uppmanar vi våra medlemmar att väl ta hand om de som kommit in på företaget. Som ferieanställd bör du bli presenterad för ditt skyddsombud och ditt fackliga ombud.

Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller om löner och arbetstider. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben. Finns det frågor om ev. medlemskap i IF Metall, kontakta klubbexpeditionen.

 

 

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns i företaget mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

Yngre än 18 år  .......................………...............         79 kr/tim

18 år och äldre  ... .............………….................         94 kr/tim

Minst 2 års högskolestudier ……………...........           99 kr/tim

Minst 3 års högskolestudier ……………...........           106 kr/tim

För Scania MB, MC och DynaMateföretagen i Oskarshamn gäller samma principer för ferieanställda som går in som semestervikarie på ett arbete (ersätter en ordinarie anställd). De ska erhålla grundlönen i en befattning, det kan vara steg 0-lön, medarbetare 1 eller motsvarande dividerat med 175 i timlön. De gäller förutsatt att de godtagbart uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet i arbetet. Den erhållna timlönen betalas ut i efterskott. Vid en tidsbegränsad som ferieanställningen är betalas även en semesterersättning ut som är 13 procent på intjänad lön.

 

Följande förtydligande gäller för MB och MC

Företaget gör numera en tydligare skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanning och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde. Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal. 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt