Inför medlemsmötet på Big Bang Torsdag den 11 oktober kl 14:30

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, October 5, 2012 8:53:00 AM Categories: Arbetsorganisation Förhandlingar Lokala avtal Löner Möten

 

 

Förslag till justering av befintligt lönesystem för

 MB och MC

 

Bakgrund och syfte

Parterna har under ett par månaders tid arbetet med en justering av befintligt lönesystem

Behovet har uppstått eftersom många medarbetare upplever systemet ”stängt”, dvs att det inte finns utvecklingsmöjligheter i systemet.

Syftet har varit att justera befintligt system på ett sådant sätt att det skapar ytterligare utvecklingsvägar.

 

 Nytt lönesteg

För att öppna upp utvecklingsmöjlighet för medarbetare i nivå 4 och för att säkerställa rätt kompetens i framtiden införs ett nytt steg mellan stegen 4 och 5, kallas ”E”.

 

Justerade nivålöner

I arbetet har parterna sett att en utveckling av arbetsuppgifter har gjorts sedan lönesystemet infördes 2005, därför kommer nivålönerna att justeras enligt följande:

 

200 kronor för nivålönen i nivå 3

300 kronor för nivålönen i nivå 4

443 kronor för nivålönen i nivå 5 och 6

.

Medarbetare som har en högre lön än nivålönen i E får vid uppflyttning till nivå E ett garantibelopp på 300 kronor

 

Vid förflyttning från nivå E till 5 gäller nivålönen dock minst +400 kr och

från nivå 5 till 6 gäller nivålönen dock minst +500 kr.

 

 

 

Justerad ATT (Arbetstidstillägg)

Parterna är överens om att förlänga ATT trappan med ytterligare ett steg. Efter 21 års anställningstid utbetalas ytterligare 250 kronor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt