Försäkringsinformation

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, January 17, 2019 1:19:00 AM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar Skydd
På klubbstyrelsens möte 11/1-19 valdes Ulf Aldebert till ny försäkringsansvarig.
 
Samverkan för medlemsnytta fortsätter. Det står nu klart att Folksam kommer tillbaka även detta år för att ge möjlighet för medlemmar att träffa en försäkringsrådgivare och gå igenom sina försäkringar. Man kommer att starta 7/2 med några intresserade som står på kö. Därefter kommer försäkringskommittén att fortsätta hålla försäkringskvartar med intresserade medlemmar som sedan får en tid med försäkringsrådgivaren från Folksam.
 
Den som är intresserad av en genomgång kan kontakta någon av våra försäkringsinformatörer: Ulf Aldebert (tfn: 65892), Joakim Rylin (tfn: 65326), Daniel Lazic (tfn: 65767), Eva Davidsdottir, Matthias Pettersson (tfn: 65027), Tobias Engström (tfn: 763780).
 
Vi påminner också om vikten av att anmäla olycksfall.
Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.
 
Viktigt att anmäla! Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, så som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan. Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.
För mer information om dina försäkringar, se www.folksam.se/forbund/if-metall

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt