Avtalsrörelsen 2016

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, October 28, 2015 8:24:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Samordningen för förbunden inom LO sprack. Det är olyckligt men gör inte avtalsrörelsen omöjlig. Grunderna för en stabil lönebildning finns alltjämt.
– Trots ett ihärdigt arbete har det inte varit möjligt att samordna förhandlingarna för de 14 förbunden denna gång, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer under avtalsrörelsen kan du prenumerera på IF Metalls nyhetsbrev på http://www.ifmetall.se/forbundet/avtal_2016_1. Där får du direkt de senaste nyheterna om IF Metall och avtalsrörelsen till din e-postadress. Tillsammans med nyhetsbrevet kommer med jämna mellanrum även väggtidningen Avtalsnytt att bifogas med utvalda nyheter från avtalsrörelsen.
Under avtalsrörelsen kommer även foldern Avtalsextra som ska delas ut till medlemmarna.

Glöm inte att kontrollera dina uppgifter i medlemsregistret så att du får rätt information om din lön och dina villkor under avtalsrörelsen. Uppgifterna hittar och ändrar du i medlemsportalen.

 

Arbetsmiljö en viktig del av avtalsrörelsen

Arbetsmiljö är alltid en viktig fråga för IF Metall. Inte minst under avtalsrörelsen.
I avtalsförhandlingarna ryms inte bara diskussioner om löner, utan även andra viktiga frågor som arbetsmiljö. Pengar är ofta det stora samtalsämnet under avtalsrörelsen. Men krav har också ställts kring arbetsvillkor, där det historiskt sett även förbättrats avsevärt. Krav som måste ställas även fortsättningsvis. Det sker förändringar hela tiden inom svensk industri och då förändras även förutsättningarna för våra medlemmar, inte bara de fysiska utan även de psykosociala. Det är frågor som vi måste driva hela tiden, även utanför pågående avtalsförhandlingar. Ett stort steg framåt sker nästa år. Då börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Syftet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Frågan har drivits under lång tid. Vi har kunnat se en rejäl ökning av antalet anmälda arbetssjukdomar med psykosociala orsaker och något behöver göras. Föreskrifterna, som bland annat reglerar arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling, kommer att göra stor skillnad. Nu är det viktigt att vi kan enas om en gemensam tolkning av föreskriften så att vi på bästa sätt kan få ner ohälsotalen.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt