IF Metalls kommentarer till DN:s artikel om LAS-samtal

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, October 28, 2015 8:23:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

I en artikel skriver Dagens Nyheter att samtal förs mellan parterna kring lagen om anställningsskydd, kompetenskrav, omställningsmöjligheter och problematik med ökande antal bemannings- och visstidsanställda.

Att samtal har förts är ingen hemlighet. Dessa problemområden har också diskuterats inom förbundet, på såväl IF Metalls avtalsråd som på strategiträffar och IF Metallträffar. Samtalen med motparten har förts med utgångspunkt från kongressens beslut kring behov av ökad trygghet på jobbet.

Samtalen har därför berört hur man kan komma till rätta med en ökad andel bemannings- och visstidsanställningar och om behovet av större och bättre omställnings- och utbildningsmöjligheter vid uppsägningar.

Parterna har diskuterat förutsättningslöst, men inga förhandlingar har påbörjats. För IF Metalls del har det varit tydligt att samtalen kring bemanning och otrygga anställningar inte ska vävas in i riksavtalsförhandlingarna.

När avtalsförhandlingarna nu går in i ett skarpare skede kommer därför dessa samtal att läggas åt sidan.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt