• RSS
  • Subscribe

Archives

Vad händer med Lönesystemet? 

Tuesday, June 26, 2012 10:32:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal Löner

 

 

Ett arbete pågår sedan någon månad tillbaka mellan verkstadsklubben och företaget om nuvarande lönesystem på MB och MC. Mötena är inlagda var 14:e dag. Arbetet pågår på ett bra och konstruktivt sätt. Målsättningen är att komma fram till ett förslag senast under september månad i år. Därefter kommer klubbstyrelsen att ta ställning till hur vi fortsätter, om det blir en arbetsplatsomröstning eller inte.

 Parallellt med arbetet om nytt lönesystem på MB och MC pågår samma arbete både på DynaMate och på Intralog. På Intralog är gruppstyrelsen och företaget överens om att göra förändringar. I Intralog finns den gamla kompetensstegen kvar. Målsättningen är att bli klara med ett förslag till hösten, allt pekar på en vidareutveckling på kompetensstegen. På DynaMate har lönesystemsdiskussioner också påbörjats. Från gruppstyrelsens sida finns det idéer om förändringar, deras lönesystem är samma system som MB och MC hade innan nuvarande lönesystem. Ett nytt lönesystem är en lokal förhandling i klubben. Klubbstyrelsen har det slutliga ansvaret.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Stressigt värre  

Tuesday, June 12, 2012 1:28:00 PM Categories: Arbetsorganisation Insänt

 

Stressigt värre

 

 

Scania kör hårt med att effektivisera och vi märker att företaget "pushar" sin personal till bristnings-gränsen. Vi som skyddsombud påpekar i riskanalyserna vi gör innan förändringar, brist på tid och den höga beläggningen.

Företaget brukar säga att personalen efter någon vecka arbetat in takten så det gäller att utmana.

Får till mig från personal med olika befattningar att vi på vissa posi-tioner till och med har över 100% beläggning på normal bilar. Hur det kan vara möjligt med SPS och respekt för individen är en gåta, men tydligen så är det okej.

Nu ställer jag mig frågan hur arbetas det på linerna om vi ändå klarar av att leverera produktion. Visserligen ser vi allihopa att det är minus på tavlorna, men hur många är helt slut efter en arbetsdag? Jobbar vi på raster? Tar vi oss tid att hämta en mugg vatten under produktion?

Gör dig själv och dina nära en tjänst. Tagga ner och jobba lugnt och metodiskt. Det finns bara ett i värl-den som är säkert och det är att vi kommer dö, men vi behöver ju inte påskynda den processen.

 

/Leine Johansson

Skyddsombud MCAA

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Våra arbetstider och arbetstidsförkortning 

Wednesday, May 30, 2012 10:21:00 AM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal

Arbetstiderna som gäller från den 1:e april 2007

 

2- skift:
Förmiddagsskiftet
Måndag till torsdag 06.24-15.12 (rast 0,5+0,3 tim) 8 timmar
Fredag: 06.24-12.24 (rast 0,3 tim) 5,7 timmar
=37,7 timmar förmiddagsveckan.
 
Eftermiddagsskiftet
 Måndag till torsdag 15.12-23.12 (rast 0,3 tim) 7,5 timmar
 Fredag: 12.24-18.36 (rast 0,3 tim) 5,9 timmar
 =35,9 timmar eftermiddagsveckan
 Snittarbetstiden per vecka för 2-skift är 36,8 timmar (22 min komp/vecka)
 
 
 
Ständigt förmiddagsskift:
 
 Måndag till torsdag 06.24-15.12( rast 0,5+0,3 tim) 8 timmar
 Fredag 06.24-13.18 (rast 0,3 tim) 6,6 timmar
Arbetstiden per vecka för ständigt förmidadagsskift är 38,6 timmar
(22 min komp/vecka)
 
 
Ständigt eftermiddagsskift:
 
Måndag till torsdag 15.12-23.12 (rast 0,3 tim) 7,5 timmar
Fredag: 11.30-18.36 (rast 0,3 tim) 6,8 timmar
Arbetstiden per vecka för ständigt eftermidddagsskift är 36,8 timmar
(22 min komp/vecka)
 
 
 
Dagtid:
 
Måndag till fredag 06.30-15.18 (rast 0,5+0,3 tim) 8 timmar
Arbetstiden per vecka för dagtid är 40 timmar (106 min komp/vecka)
 
Nattskift:
 
Söndag 22.48-06.24
Måndag 23.12-06.24
Tisdag-torsdag 24:00-06:24
 Arbetstiden per vecka för nattskift är 34 timmar (94 min komp/vecka)

 

Om du har gjort en individuell överenskommelse med din chef om arbetstider, så gäller den överenskommelsen.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Arbetsplatsomröstningen angående lönesystemet är framskjuten! 

Tuesday, May 15, 2012 9:51:00 AM Categories: Arbetsorganisation Lokala avtal Löner

 

 

Utifrån att företaget nu har kommit till oss och är villiga att sätta sig ner och förändra det befintliga lönesystemet, så har Verkstadsklubben beslutat att skjuta på arbetsplatsomröstningen. Det har hela tiden varit klubbens målsättning att få företaget till förhandlingsbordet, så för att det inte blir någon omröstning just nu så betyder detta  inte att vi har förkastat omröstningen helt. Vi har nu en tidsplan tillsammans med företaget som löper ut den siste september, och har det inte skett några positiva förändringar då så kommer  vi att på nytt ta upp diskussionen angående arbetsplats omröstningen. Vi har  även under hela resans gång varit tydliga med att om det händer något på vägen, så ska vi inte vara ovilliga att komma till förhandlingsbordet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Höjd arbetslöshetsavgift från och med den 1 juni 2012 

Wednesday, May 2, 2012 10:07:00 AM Categories: Centrala avtal Lagar/Regeringsbeslut

 

Förbundsstyrelsen har beslutat att höja arbetslöshetsavgiften från 75 kronor per månad till 125 kronor per månad. Höjningen gäller från och med den 1 juni 2012.

Höjningen beror på att allt fler medlemmar har blivit arbetslösa de senaste månaderna och att IF Metalls a-kassa därmed fått ökade kostnader. Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen sker bland annat genom att medlemmarna i a-kassorna betalar en tredjedel av den utbetalda arbetslöshetsersättningen i respektive a-kassa. När fler och fler medlemmar blir arbetslösa och erhåller arbetslöshetsersättning ökar därmed också kostnaderna.

Det är viktigt att tydliggöra att avgiftshöjningen inte kommer förbundet eller a-kassan tillgodo. Höjningen betalas i sin helhet vidare till statskassan.

Medlemsavgiften i förbundet är oförändrad. Den högsta och lägsta medlemsavgiften är oförändrat 226 respektive 565 kronor per månad. Lägsta totala avgift blir från och med 1 juni 351 kronor per månad och högsta totala avgift blir 690 kronor per månad.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubben är kritisk till förslaget om Korttidsarbete 

Tuesday, April 17, 2012 11:19:00 PM Categories: Centrala avtal

 

Med anledning av det partgemensamma förslag om Korttidsarbete som bl.a. vårt fackförbund IF Metall ställt sig bakom har verkstadsklubben lämnat en skrivelse till förbundet.

Förslaget kommer att innebära att IF Metalls Krisavtal från våren 2009 kommer att upphöjas till lagstiftning i Sverige. Vårt förbund och regering kommer att tillsammans göra det möjligt för enskilda företag att lägga över kostnader på den anställde och skattebetalarna. Dessutom kommer förslaget innebära en lönenedpressande utveckling för oss lönearbetare.

Klubbens kritik på korttidsavtalet är det strider mot den fackliga tanken att vi gett varandra ett löfte att inte konkurera om arbetstillfällen med sänkta villkor och löner. Det är därför vi har kollektivavtal på arbetsplatserna. Dessutom lägger man ansvaret återigen på den lokala klubben eller avdelningen. Klubbarna riskerar att bli utpressade att säga ja till ett lönesänkningsavtal. Vi har i det läget inget stöd att hämta från vårt förbund.

Det finns inte heller några garantier i förslaget mot uppsägningar. En arbetsgivare kan därmed både sänka lönen och säga upp anställda. Förra gången 2009 sänkte Intralog både lönen och sa upp folk samtidigt. Det finns ingen paybackklasul, som skulle kunna innebära att företaget p.g.a. kraftigt sänkta kostnader under en kristid återhämta sig och sedan gå med stora vinster, se Scania som exempel, och då skulle kunna återbetala det som vi anställda bidraget med. Vår uppmaning är att säga nej till detta förslag. 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Arbetsplatsomröstning om lönesystem 

Tuesday, April 17, 2012 8:24:00 AM Categories: Arbetsorganisation Löner Möten

 

Som tidigare beslutat på årsmötet kommer en arbetsplatsomröstning om att säga upp lönesystemet att genomföras.

Styrelsen beslutade att omröstningen senast ska äga rum innan maj månads utgång. En valkommitté är utsedd. Den består av Jenny Ilke-Hjelm, Sven-Olof Adolfsson, Fredrik Jonasson, Tomas Nilsson, Anders Lindberg, Jörgen Palmér, Mikael Johansson och Björn Klingstedt.

Omröstningen kommer äga rum under veckorna 21 och 22, de två sista veckorna i maj.

Praktisk information inför omröstningen kommer att gå ut i mitten av maj. Information om konsekvenserna av en uppsägning av lönesystemet, och ev. för- och nackdelar kommer att sammanställas och gå ut i början av maj.

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förslag korttidsarbete 

Tuesday, April 17, 2012 8:23:00 AM Categories: Centrala avtal

 

 

En partsammansatt arbetsgrupp på central nivå har tagit fram ett förslag hur ett korttidsavtal ska kunna se ut i Sve-rige. Det är efter ett direktiv från avtalsrörelsen 2010. En av parterna är vårt förbund IF Metall. Bakgrunden är den finanskris som var 2008-09. Industriproduktionen föll med nästan 20 % under 2009. Nästan 35000 varslades om uppsägning sista kvartalet 2008. Antalet anställda inom industrin minskade med nästan 100000 personer 2008-10.

Det krisavtal som träffades 2009 minskade effekten, men var inte tillräckliga enligt parterna. En jämförelse är gjord mellan länder i EU, 23 av 27 medlemsländer har system för korttidsarbete. Många industriföretaget har liknande produktionsanläggningar både i Sverige och i konkurrentländerna. Korttidsarbete ska gälla generellt för den privata sektorn. Aktivering ska endast kunna ske vid en djup ekonomisk kris. Tre parter godkännande krävs för aktivering. Det är staten, samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på förbundsnivå. Tolv månader är den maximala tid som systemet ska kunna användas per företag/arbetsställe. Lokala överenskommelser träffas mellan parterna på företagsnivå. Ett system med ”Låsta nivåer” och ”Låsta steg” är en del av systemet. Systemet med korttidsarbete ska förberedas i lag och i centrala förbundsavtal.

 

Utbildning ska vara ett viktigt inslag i detta system. Relevant utbildning bör ske i samband med korttidsarbete. Statlig kompensation för utbildningskostnader bör finnas. En partsgemensam arbetsgrupp ska kartlägga befintligt utbud av utbildningar för industrins behov. Parternas utgångspunkt är att ersättningsnivåerna ska upprätthållas i såväl offentliga som avtalade försäkringssystem.

Förslaget innebär följande

• Vid arbetad tid 80 % erhåller den anställde 90 % av lönen, hela förlusten för arbetsgivaren ska täckas in av staten

• Vid arbetad tid 60 % erhåller den anställde 85 % av lönen, staten ersätter 20 %, arbetsgivaren 5 %.

• Vid arbetad tid 40 % erhåller den anställde 80 % av lönen, staten ersätter 30 %, arbetsgivaren 10 %.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

OB/Övertidsersättning 1 februari 2012 

Saturday, March 24, 2012 11:01:00 AM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

Följande OB- ersättningar är ett genomsnitt. Det exakta beloppet varierar under året. Det beror på vilken veckodag brytpunkten för månadsskiftet infaller.

Tvåskift
1682 kr/månad
Ständig dag 63 kr/månad
Ständig em 3291 kr/månad
Natt 7593 kr/månad

Arbete på obekväm tid enligt kollektivavtalet 1 februari 2012
- Alla dagar: 16.30-22.30: 22,72 kr
                      22.30-06.30: 28,90 kr
- Från 22.30 dag före lördag och helgdag tillkommer 63,57 kr

2-skiftstillägg enligt lokalt avtal:
kl16.30-06.30:4,86 kr/tim
Nattbonus enligt lokalt avtal:
15,00 kr/tim

Övertidsarbete enligt kollektivavtalet 1 februari 2012
Övertid på skift. För dig som arbetar ex. 2-skift

- Måndag till fredag: 78,57 kr
- Arbetsfria vardagar 104,69kr
- Helger och helgdagar: 122,23 kr

Övertid för dig som arbetar dagtid
- Måndag till fredag:
61,08 kr
- Arbetsfria vardagar: 78,57 kr
- Helger och helgdagar: 104,69 kr

Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 79 of 79 << < 40 72 73 74 75 76 77 78 79

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt