• RSS
  • Subscribe

Archives

Närvarotid för resultatbonusen 2012 

Tuesday, May 28, 2013 11:04:00 AM Categories: SRB

 

 

 

 

Bonusen för 2012 blev som bekant 12 900 kr per andel. För att erhålla hel bonus krävs en närvarotid på mer än 60 %. För halv bonus krävs 30 - 60 % närvarotid. Under 30 % erhåller man ingen bonus. Samma regler gäller för både visstids- och tillsvidareanställda. Förutsättningen är att man var anställd 31/12, 2012. (Eller om man gick i pension under året.) Ledighet med föräldrapenning (kod 31) är kvalificerande för bonus. För mer info, se SRBs hemsida på www.scaniafacken.com.

I nedanstående tabell finns företagets uppgifter på närvarotid för att uppnå hel respektive halv bonus. Antal arbetsdagar var 225 st. (Exklusive 11 helgdagar och 25 semesterdagar.) Hänsyn tas till arbetstidsförkortningen som om den var schemalagd, dvs årsarbetstiden reduceras. Tabellen gäller för MB och MC. För DynaMate och Intralog kan det finnas skillnader i arbetstider. Det kan även finnas personliga arbetstidsöverenskommelser. Om man fått hel eller halv andel kan man se på www.scaniaforme.se.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordföranden har ordet 

Tuesday, May 28, 2013 11:03:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

 

 

 

Hej på er medlemmar. Frågorna är många kring vår lönerevision och vår övertid. Vad det gäller lönerevisionen så har vi skrivit ett gemensamt brev från koncernfacket till ledningen, vi har fått ett svar och det har vi tillsammans med vårat bud förmedlat ut. Vi har en förhandlingstid nu på onsdag 29/5  så vi får se vad som händer. Vi har ett stort övertidsuttag just nu, vi har haft stora tekniska problem som har gjort att övertidstimman körts en hel del, vi har på en del avsnitt på fabriken kört både Fredagar och Lördagar, och så har vi vår +SFA. Vi har och för en dialog med företaget kring övertiden om hur vi ska kunna minimera uttaget, det finns både för och nackdelar med produktionsökningar. Det är bra att vår försäljning ökar så vi får in mer personal, men så har vi övertiden som är svår att undvika under sådana omständigheter. Givetvis så tär detta på våra medlemmar när vi får gå hit på vår fritid för övertidsarbete. Vad det gäller varsel kring övertidskörning så ska alltid individen  ha till sig detta personligt, inte via sms, facebook m.m, och vad det gäller individ som ej kan arbeta övertid: man begär inte ledigt varken muntligt eller skriftligt utan man säger till chefen att man ej kan, och chefen avgör sedan detta.

 

M.vh Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Avtalsextra - Det handlar om din lön! 

Friday, May 24, 2013 3:22:00 PM Categories: Förhandlingar Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

I början av veckan skickade Metallfacket Scania Sverige ett öppet brev till företagsledningen med anledning av att vi lessnade på att vänta på att företaget skulle agera i frågan. I detta blad kan du läsa det öppna brevet, företagets svar samt de avtalskrav som vi lagt inför den stundande förhandlingen.

 

Öppet brev till Scanias företagsledning

Från Metallfacket Scania Sverige (MSS)

 

MSS ställer sig frågande till hur Scanias företagsledning hanterar den lokala avtalsrörelsen.

Det centrala avtalet blev påskrivet av parterna den 2/4. Sedan dess så har MSS vid ett flertal tillfällen påtalat för företaget om att inleda de lokala avtalsförhandlingarna. Nu har vi den 15/5, alltså en och halv månad efter det centrala avtalet blev påskrivet, fått besked av företaget att man ska diskutera det centrala avtalet internt. MSS och medlemmarna i Verkstadsklubbarna i Luleå, Oskarshamn och Södertälje anser att företaget fördröjer processen medvetet. Vi kan inte se någon annan orsak till varför det tar företaget så pass lång tid att ens komma fram till att starta förhandlingarna. Vi ställer oss också frågande till företagets process kring dom lokala avtalsförhandlingarna. Företaget har här en ordning där man inte sitter direkt mellan parterna och förhandlar, utan företaget har utsett en grupp som på mandat och med direktiv från ledningen får förhandla med oss.

Vilket direktiv får då gruppen från ledningen?

Är det att utifrån ledningens tak på löneökningarna försöka hålla nere nivåerna så mycket som det går?

Eller är det bara att agera budbärare för ledningen?

 

Oavsett vad svaret blir så hanterar inte någon av parterna någon annan förhandlingsfråga på detta sätt. Vi hade en förhoppning att den nya ledningen skulle hantera denna fråga bättre än hur den har blivit hanterad från företaget dom senaste åren. Vi ser tyvärr inga sådana tecken. Både MSS, Verkstadsklubbarna och dess medlemmar börjar tröttna på företagets agerande i en så här viktig fråga.

Vi har nu fått ett första förhandlingstillfälle från företaget.

 

Den är satt till den 29/5. Är inte medarbetarna på Scania värda mer respekt än så?

 

Metallfacket Scania Sverige 2013-05-16

 

Svar från företagsledningen

 

 

 

 

 

Metallfacket Scania Sveriges

kommentar till svaret:

 

Grunden i vår kritik i företagets agerande i den lokala avtalsrörelsen ligger i att företaget fördröjer förhandlingarna. Flertalet av de

saker företaget hävdar att de gjort under tiden hade varit fullt möjligt att göra innan ens det centrala avtalet varit klart. Vi är trots svaret av uppfattningen att våra medlemmars löner borde prioriteras långt högre än det hittills gjorts.

 

Att företaget trots allt hävdar att de gjort ett gediget arbete för att skaffa underlag inför förhandlingarna är i och för sig bra. Detta borde innebära att företaget kommit fram till samma slutsatser som oss - att löneläget på Scania inte är i linje med resten av företagen inom samma bransch och att våra krav är fullt rimliga. Vi tar också för givet att företaget med detta gjort ett mer seriöst jobb än de senaste tre avtalsförhandlingarna

 

– att åter igen bara säga ”nej,

det blir inget mer än det centrala avtalet” borde

rimligtvis inte krävt så mycket förarbete.

 

/ Metallfacket Scania Sverige

 

  

Avtalskrav 2013 från Metallfacket Scania Sverige

 

 

Detta är dom avtalskrav som Metallfacket Scania Sverige (MSS) överlämnar till företagsledningen för Scania CV AB för dom lokala

avtalsförhandlingarna 2013.

 

 

Löner. MSS avtalskrav för avtalsåret 2013 är 4 %. Vi har i de senaste lokala förhandlingarna endast haft en ytterst marginell höjning över det centrala avtalet. Detta avspeglar sig också i att snittet på Scania ligger på 24 760 kr medans rikssnittet i teknikavtalet ligger på 25 119 kr. Tittar vi på dom vi kan jämföra oss med så blir skillnaden betydligt större. Snittet för en kollektivanställd hos vår konkurrent ligger på över 29 000 kr. Våra medlemmar ställer sig frågan varför man som anställd på ett av Sveriges ledande industriföretag, och världens mest lönsamma lastbilsföretag, tjänar under snittet på avtalsområdet och betydligt under snittet i jämförelse med konkurrenten?

 

Ett återställande av permissionsreglerna till den utformning det var innan krisen 2008/2009. MSS begärde vid borttagandet att få en redovisning för vilken besparing detta skulle få för företaget. Denna redovisning uteblev. Eftersom ett flertal av dessa permissionsregler är reglerat i det centrala avtalet, eller i andra lokala avtal så bör denna besparing ha varit marginell.

 

Ett återställande av traktamentsreglerna till den utformning det var innan krisen 2008/2009. Detta var en ren besparingsåtgärd

under krisen och bör därmed återställas.

 

Att återinföra klämdagar. Under avtalsperioden2013 så ligger dessa datum som klämdagar: 10/5, 7/6, 27 och 30/12. Lokalt så har man ständigt problem med ledighet kring dessa dagar. Detta är en fråga som vi gemensamt har intresse av att lösa.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

OB- och övertidsersättningar 1 april 2013 

Friday, May 24, 2013 2:55:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

 

Följande OB- ersättningar är ett genomsnitt. Det exakta beloppet varierar under året. Det beror på vilken veckodag brytpunkten för månadsskiftet infaller.

Tvåskift
1710 kr/månad
Ständig dag 64 kr/månad
Ständig em 3345 kr/månad
Natt 7678 kr/månad

Arbete på obekväm tid enligt kollektivavtalet 1 april 2013
- Alla dagar: 16.30-22.30: 23,17 kr
                      22.30-06.30: 29,48 kr
- Från 22.30 dag före lördag och helgdag tillkommer 64,84kr

2-skiftstillägg enligt lokalt avtal:
kl16.30-06.30:4,89 kr/tim
Nattbonus enligt lokalt avtal:
15,00 kr/tim

Övertidsarbete enligt kollektivavtalet 1 april 2013

Övertid på skift. För dig som arbetar ex. 2-skift
- Måndag till fredag: 80,14 kr
- Arbetsfria vardagar 106,78kr
- Helger och helgdagar: 124,67 kr

Övertid för dig som arbetar dagtid
- Måndag till fredag:
62,30 kr
- Arbetsfria vardagar: 80,14 kr
- Helger och helgdagar: 106,78 kr

Övertidsersättning och ersättning för obekväm arbetstid utgår ej samtidigt.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Öppet brev till Scanias företagsledning 

Tuesday, May 21, 2013 10:32:00 AM Categories: MSS (Metall Scania Sverige)

  

 

Från Metallfacket Scania Sverige (MSS)

 

MSS ställer sig frågande till hur Scanias företagsledning hanterar den lokala avtalsrörelsen.

Det centrala avtalet blev påskrivet av parterna den 2/4. Sedan dess så har MSS vid ett flertal tillfällen påtalat för företaget om att inleda de lokala avtalsförhandlingarna. Nu har vi den 15/5, alltså en och halv månad efter det centrala avtalet blev påskrivet, fått besked av företaget att man ska diskutera det centrala avtalet internt.

MSS och medlemmarna i Verkstadsklubbarna i Luleå, Oskarshamn och Södertälje anser att företaget fördröjer processen medvetet. Vi kan inte se någon annan orsak till varför det tar företaget så pass lång tid att ens komma fram till att starta förhandlingarna.

Vi ställer oss också frågande till företagets process kring dom lokala avtalsförhandlingarna. Företaget har här en ordning där man inte sitter direkt mellan parterna och förhandlar, utan företaget har utsett en grupp som på mandat och med direktiv från ledningen får förhandla med oss. Vilket direktiv får då gruppen från ledningen? Är det att utifrån ledningens tak på löneökningarna försöka hålla nere nivåerna så mycket som det går? Eller är det bara att agera budbärare för ledningen?

Oavsett vad svaret blir så hanterar inte någon av parterna någon annan förhandlingsfråga på detta sätt.

Vi hade en förhoppning att den nya ledningen skulle hantera denna fråga bättre än hur den har blivit hanterad från företaget dom senaste åren. Vi ser tyvärr inga sådana tecken.

Både MSS, Verkstadsklubbarna och dess medlemmar börjar tröttna på företagets agerande i en så här viktig fråga.

Vi har nu fått ett första förhandlingstillfälle från företaget. Den är satt till den 29/5.

 

Är inte medarbetarna på Scania värda mer respekt än så?

 

Metallfacket Scania Sverige 2013-05-16

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Scanias Personalstiftelse & Löftesfonden 

Monday, May 13, 2013 12:50:00 PM Categories: Personalstiftelsen

 

 

 

Det finns pengar att söka för den som har lite idéer och ambitioner.

Scanias Personalstiftelse bildades 1996 i samband med börsintroduktionen av Scania. Stiftelsens ändamål är att medverka till de anställdas utveckling genom utdelning av stipendium inom bolagets verksamhetsområden. Varje år delas ca. 10-15 stipendier ut.

I mitten av mars varje år ska ansökningarna vara inlämnade från de som önskar söka bidrag ur Scanias Personalstiftelse.

 

Scanias personalstipendium är till för alla som varit anställda mer än tre år och det är alldeles för få metallare som utnyttjar denna möjlighet. Stipendiet kan användas för olika aktiviteter som leder till personlig utveckling, exempelvis:

  • kurser
  • konferenser
  • seminarier
  • studiebesök.

Områden som man kan fördjupa sig i kan vara olika saker som teknik, språk, ekonomi eller arbetsmiljö. Det finns också möjlighet att få stipendium för lite mer udda ämnen om man kan motivera det.

Tanken är att det ska stimulera de som vill bredda sig och lära sig mer, men som inte får chansen i sitt vanliga arbete.

Stipendiet kan uppgå till 30 000 kronor och ska utnyttjas i tjänsten, det vill säga på betald arbetstid. Därför ska också chefen vara informerad om att man söker.

En stiftelse som sammanträder en gång per år gör bedömningen om ansökan ska bifallas eller ej. Varje gång konstaterar man att IF Metall tyvärr är underrepresenterade bland de sökande.

Anställda på dotterbolag som Dynamate, Intralog och Ferruform har också möjligheten, men söker då ur Löftesfonden. De ligger ännu längre ifrån att fylla sin kvot och bedöms därför välvilligt av stiftelsen.

Mer information och blanketter finns på Inline under:

 

HR Inline/Lön och förmåner/Stipendier

 

 

IF Metalls representant i stiftelsen är Jörgen Palmér Tel 65731

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbstyrelsens konferens 

Monday, May 13, 2013 12:47:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

I mitten på förra veckan genomförde klubbstyrelsen sin årliga konferens. Klubben gick igenom den framtida bemanningen i klubben, sammanställningen av ansvariga i kommittéer och på olika uppdrag. En handlingsplan för nuvarande verksamhetsår togs också fram. Mer om detta kommer att presenteras i kommande hyttbyggare. Vi hade också besök av våra platschefer Markus och Johan, som informerade om olika projekt och framtida planer.

Fokus i övrigt låg på att bredda vår fackliga organisation genom att involvera flera av våra förtroendevalda i det fackliga arbetet. Vi anser att det är viktigt att vi är flera som har nödvändig kompetens för att kunna backa upp varandra i olika frågor. För det är tillsammans som vi är starka!

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skillnaden mellan Anmälan om arbetsskada och Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA) 

Monday, May 13, 2013 12:32:00 PM Categories: Försäkringar

 

 

Om du råkar ut för ett olycksfall eller sjukdom, så som förslitningsskador i arbetet ska du snarast kontakta din arbetsgivare (PL). Ni ska sedan fylla i en ”Anmälan om arbetsskada”. Anmälan fyller du i tillsammans med din chef och ett skyddsombud. Sedan är det arbetsgivarens ansvar att omedelbart anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan via Scania hälsan. Det är försäkringskassan som avgör om huruvida skadan ska bedömas som en arbetsskada eller inte. Det krävs då att ”övervägande skäl talar för detta”.

Eftersom vår arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal täcks vi av en kompletterande arbetsskadeförsäkring. Den heter Trygghetsförsäkring arbetsskada (TFA). Den administreras utav AFA Försäkring. Du ska alltså anmäla din arbetsskada även hit.

När du gör en TFA anmälan ska kopia på Anmälan om arbetsskada,  läkarintyg och eventuella kvitton på utlägg skickas med. Skyddsombud ska underrättas när en arbetsskada inträffat. Alla tillbud ska dokumenteras och utredas internt av arbetsgivaren som en del av det systematiska miljöarbetet.

Kom ihåg: Anmälan om arbetsskada  till Försäkringskassan görs alltså av din PL, dig och ett skyddsombud. TFA anmälan görs av dig. Eventuellt kan du få ersättning från TFA  även om du inte fått någon ersättning från Försäkringskassan. Behöver du hjälp att fylla i en anmälan så kontakta någon i Försäkringskommittén så hjälper vi dig.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet. 

Monday, May 13, 2013 12:31:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

 

 

 

Hej på er medlemmar, frågorna är många kring våran lokala lönerevision. IF metalls förhandlargrupp bestående av klubbordförandena på orterna har lämnat över kraven till företaget. Det vi väntar på nu är att företaget ska svara och kalla oss till fortsatt förhandling. Man kan tycka att det drar ut på tiden, men så länge vi känner att det finns förhandlingsvilja kommer vi givetvis att göra det bästa av situationen. I år har vi en helt ny ledning att förhandla i mot, så vi får väl se hur detta fortlöper. Det vi vet är att vi kommer att ha retroaktivitet från 1 april, så kamrater nu kör vi och så får vi se vad resultatet blir.

 

M.vh  Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Facklig medverkan på möten – Om ADATO 

Tuesday, April 2, 2013 11:10:00 AM Categories: Arbetsmiljö

 

 

 

 

En stor del av det fackliga arbetet består i att hjälpa enskilda medlemmar, det kan vara i samband med t.ex. rehabilitering, omplaceringar eller i en lönefråga.  I de allra flesta fall går dessa ”problem” att lösa utan att klubben behöver förhandla med företaget. En förhandling tar klubben endast när vi inte kan hitta någon annan lösning och där vi har stöd i avtal eller lag att driva frågan vidare. Det kan vara i samband med en uppsägning, omplacering, lönetvist eller om arbetsskyldighet.

I många fall kommer verkstadsklubbens förtroendevalde in alltför sent i ett personalärende. Medlemmen har då valt att hantera sitt problem själv, då är klubbens påverkansmöjlighet liten. Man har som medlem rätt att ta med en facklig förtroendevald vid ett möte med företaget. I ett rehabärende är det oftast lämpligast att skyddsombudet följer med. Men det går bra med någon i klubb- och gruppstyrelsen också, eller den man har förtroende för. Utnyttja den rätten!

Även vid ”snabbt” påkallade möten har man rätt till fackligt medverkan. Om inte den du vill från klubben kan komma omedelbart ska man kunna bestämma ett senare datum.

Företaget har nu fått ett nytt verktyg ”Adato” som finns i datormiljö. Där ska det finnas uppgifter som är kopplade mot den anställdes egen rehabilitering. Verktyget är ett hjälpmedel för produktionsledaren att komma ihåg och att arbeta rätt. Man har som anställd rätt att få ut egna uppgifter som står om en i Adato. Produktionsledaren skriver in uppgifter, åtgärder och överenskommelser i samband med en rehabilitering. En överenskommen rehabplan är giltig först om man som anställd godkänt den med en underskrift. Läs igenom den noga. Bevaka att det står rätt om dig. Ta gärna hjälp av en facklig förtroendevald.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 60 of 68 << < 30 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt