Rapport från IF Metalls kongress

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, May 27, 2014 11:04:00 AM Categories: Kongress

16-19 Maj hade IF Metall kongress på Folkets Hus i Stockholm. Hela fem representanter för verkstadsklubben på Scania fick förtroendet att representera avdelning 38 Östra Småland: Joakim Rylin, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson, Leine Johansson och Mikael Johansson. Dessutom var Pierre Tornedal (BeGe Industri), Camilla Stridh (Ljunghäll) och Per-Erik Lyggemark (Ljunghäll) ombud för avd 38.

 

En fråga som debatterades flitigt var förbundsstyrelsens förslag att sänka medlemsavgiften med 0,2 %. Många argumenterade för att det vore bättre att sänka mer för de som inte har inkomst av arbete, till exempel föräldralediga, studielediga och arbetslösa. Efter en längre debatt beslutades om en generell sänkning av avgiften med 0,2 % samt att lägsta avgiften, det så kallade ”golvet”, sänks med 50:-.

 

Många motioner handlade om problemen med bemanningsföretag. En del ville förbjuda inhyrning helt, medan andra ville begränsa användningen genom att till exempel ge facket möjlighet att säga nej till att ta in bemanningsföretag. Det fanns även de som menade att detta var något som kommit för att stanna och att det är bättre att arbeta för att de som jobbar i bemanningsföretag ska få samma förutsättningar och rättigheter som de som är anställda på företaget. Den senare linjen vann, men de flesta var överens om att det finns mycket problem i bemanningsbranschen som man måste ta itu med.

 

En motion som kom från vår verkstadsklubb handlade om att i kommande löneförhandlingar förhandla om löneökningar i kronor och ören istället för procentuella ökningar. Med procentuella löneökningar ökar inkomstklyftorna. Förstagångsombudet Simon Petersson från avdelning 41 Kalmarsund sammanfattade: ”I kampen mot klassklyftorna måste vi vara trovärdiga!” IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä argumenterade emot förslaget: ”Med den konstruktionen skulle arbetsplatser med högre snittlön inte komma upp i den procentuella ökningen. Därmed bjuder vi tjänstemännen på löneutrymme och det är inget som gynnar våra medlemmar.”  Efter rösträkning beslutades att frågan skall gå till avtalsrådet för vidare behandling.

 

http://www.ifmetallkongress.se/ kan man läsa mer. Där går också att se hela kongressen i efterhand.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt