• RSS
  • Subscribe

Archives

Rapport från arbetsmiljökonferens 

Thursday, November 7, 2019 9:42:00 AM

 

Avdelningen Dackebygden anordnade för en tid sedan en konferens med inriktning på arbetsmiljön dit PREVIA, RFSL, AFA och den tidigare ombudsmannen på LO K-G Wanngård var inbjudna.

 

K-G inledde den första dagen med ett anförande. Han har tidigare arbetat som ombudsman för LO, men är nu frilansande agitator. Han pratade om Sveriges välfärdssystem och det samhälle vi skapat genom ett rättvist skattesystem och som givit alla oavsett bakgrund och inkomst både välfärd och trygghet, men som nu håller på att monteras ned. Han pratade om att våra svenska löner och anställningsvillkor regleras via kollektivavtal, inte minimilöner. Och vad som händer när vår arbetsmarknad möter den fria rörligheten. Han visade hur omfördelningen av kostnaderna för samhället såg ut under en livscykel, och hur jämlika samhällen är det bästa alternativet för oss alla och ställde frågan varför utvecklingen går åt andra hållet?

Sedan var det RFSL:s tur att äntra scenen, där diskuterades olika HBTQ frågor och hur samhällets syn har förändrats, men att vi måste fortsätta att kämpa för att vi alla ska ha samma rättigheter. Vi fick se en karta hur det ser ut i resten av världen, och det är skrämmande att se, det finns länder där det är dödsstraff om man är homosexuell.

AFA gick igenom hur det ser ut på försäkringsfronten, och hur många miljarder som faktiskt går tillbaka till arbetsgivarna utav de pengar som är avsatta till att gå ut till medlemmar som har skadat sig både på och utanför arbetsplatsen. Detta både på grund av att man inte anmäler och även för att de inte blir godkända. Så det är viktigt att anmäla en skada hur obetydlig man än tycker att den är, för ingen vet hur den kommer att påverka dig i framtiden.
Konferensen avslutades med PREVENT. De informerade om att de är parternas kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor och att deras uppgift är att förmedla kunskap och utveckla produkter. Mycket av det material som våra skyddsombud använder sig av kommer ifrån PREVENT. De håller även olika utbildningar, och de visade att det fanns möjlighet att göra utbildningar på nätet. Det gjordes grupparbeten om vad man som skyddsombud tyckte var ens största utmaningar.

På det stora hela så var det två mycket bra dagar!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Info om Fonus 

Thursday, November 7, 2019 9:40:00 AM Categories: Medlemskap

 

Verkstadsklubben är medlem i Fonus och därmed är våra medlemmar berättigade till en del medlemsförmåner:

 

·         500 kronor prisavdrag vid beställning av begravning hos Fonus

·         2 000 kronor avdrag på gravsten för minst 14 000 kronor.Avdrag på gravsten gäller enbart hos våra två största leverantörer av gravsten.

·         750 kronor prisavdrag när du träffar en jurist på något av våra kontor. 500 kronor prisavdrag när du får hjälp över telefon. 250 kronor prisavdrag när du själv upprättar avtal online.

 

Läs mer om Fonus på www.fonus.se/om-fonus/medlemmar/.

 

 

 

OBS! Informationen på denna sida är delvis inaktuell. Läs mer här: https://www.scaniafacken.com/Vklubbenohamn/utokade-medlemsformaner200901.aspx

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Skyddsombudens dag den 23 oktober 

Monday, October 21, 2019 2:56:00 PM Categories: Skydd

 

Onsdagen v.43 varje år är dagen då man ska lyfta fram det viktiga uppdraget som skyddsombuden har. Detta beslut togs 2011 i Europafacket och sedan 2012 har man uppmärksammat skyddsombuden just denna dag.

Som arbetstagare kan du alltid vända dig till ditt skyddsombud om du har problem med arbetsmiljö.
Men du ska alltid i första hand ta upp risker eller problem i arbetsmiljö med din chef. Det är chefen som har arbetsmiljöansvaret och är skyldig att agera om man som anställd hittar risker eller brister i arbetsmiljön.

MC900072685[1]Onsdagen den 23 oktober tycker vi att ni som IF Metallare och arbetskamrater ska stötta skyddsombuden lite extra i det viktiga uppdrag som dom har för att verka för en bättre arbetsmiljö. Men de behöver även ha stöd hela året så att vi tillsammans kan skapa säkrare och bättre arbetsmiljö i våra verksamheter

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vi får sverige att funka 

Monday, October 21, 2019 2:52:00 PM Categories: Från Förbundet
Från förbundet:

Vi industriarbetare finns över hela Sverige. Det vi gör exporteras över hela världen.
Vår kompetens och kunnighet är grunden i svensk industris framgångar på världsmarknaden.
Vi är grundbulten i Sveriges ekonomi och ryggraden i landets välfärd.

Vi i IF Metall är över 300 000 medlemmar. Vi industriarbetare finns över hela landet, på moderna arbetsplatser där vi bidrar till att utveckla framtidens teknologier. Industrin har lagt grunden till vårt lands välstånd. I dag levererar den svenska industrin spetsteknologi i världsklass, som drar in stora exportinkomster och är med och betalar välfärden.

I avtalsrörelsen 2020 ska nästan 500 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden omförhandlas. Omkring tre miljoner löntagares löner och arbetsvillkor är berörda. Vi industriarbetare är redo för denna kraftmätning med arbetsgivarna. För Vi får Sverige att funka.

Mer information om den kommande avtalsrörelsen hittar du på http://www.ifmetall.se/aktuellt/avtal-2020/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny förtroendevald 

Monday, October 21, 2019 2:51:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har fyllnadsvalt Andreas Lund MBCPS2 till kontaktombud.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Flera hittade oreglerade försäkringar 

Monday, October 21, 2019 2:25:00 PM Categories: Försäkringar

 

Vid försäkringssamtal och samverkan med Folksam hittas en hel del försäkringsärenden som man inte anmält och inte fått ut några pengar för. Detta har vi hjälpt till med att reglera så det blir utbetalt. Vissa ärenden finns det preskriberings tid på så det kan vara för sent att ansöka, men man skall ändå alltid försöka.

 

Bland det som vi hittat finns:

·         TFA trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Ger 100% inkomstförlust. Där har hittats 48 personer.

·         AGS avtalsgruppsförsäkring. Ger ca 10% på sjuklön från sjukdag 15. Där har hittats 34 personer

·         TGL tjänstegrupplivförsäkring. Ger grundbelopp beroende på ålder vid dödsfallet. Samt Barnbelopp beroende på barnets ålder i familjen.

·         Även ingår begravningshjälp på 23250 kr. Där har hittats 2 personer.

·         FPT föräldrapenningtillägg. Kompletterande ersättning vid föräldraledighet. Där har hittats 22 personer.

·         PBF premiebefrielseförsäkring. Avsätter dina förlorade pensionsdelar när du inte arbetar. Vid sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet. Där har hittats 31personer.

 

I de genomgångar som gjorts med informatörerna och Samverkan med Folksam har även hittats en del pengar.

Fritidsförsäkringen som ingår i medlemskapet
Om du skadar dig och uppsöker läkare lämnas schablonbelopp på 700kr. Om skada uppstår och du blir behandlad så du får men eller blodvite så blir det ytterligare 700kr. Vissa akuta skador som behandlas tex. Borrelia ingår i försäkringen. Sjukhusvistelse betalas separat, och medicinsk rehab och invaliditet betalas upp till 200 000kr.
Sjuk och efterlevnadsförsäkring får man betala extra för. Där ingår sjukdomar med fastslagen diagnos, tex diabetes 2 som ger ett engångsbelopp på 50 000kr. I denna försäkring ingår något som heter arbetsoförmåga, alltså om du är sjuk och inte kan arbeta. Detta ger ett engångsbelopp efter att du varit sjuk i 90 dagar. (1800 kr i engångssumma och ytterligare 1800kr per månad du är sjuk.) I försäkringen ingår även en dödsfallsersättning på 250 000kr.

 

Detta är ett litet axplock vad som finns att hämta.
Vill ni ha en genomgång så kontakta någon av våra försäkringsinformatörer för att boka tid.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Datum för nomineringsmöten 

Monday, October 21, 2019 2:20:00 PM Categories: Möten

 

Datumen för våra nomineringsmöten är satta.
Grupperna kommer ha sina nomineringsmöten onsdag 27 november och klubben torsdag 5 december. Separata kallelser med tid och plats kommer längre fram.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Monday, October 21, 2019 2:19:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar. Vi befinner oss just nu i en situation när vi har en lägre orderingång och med detta görs det taktförändringar. Det innebär att det görs personalförändringar och neddragningar av skiftformer. Det kan också innebära att visstidsanställda inte får sina kontrakt förlängda. Från verkstadsklubbens sida sitter vi i diskussioner med företaget kring den uppkomna situationen. Vi har en ständig dialog med ledningen, vi har både diskussioner/förhandlingar igång på dom respektive verkstadschefsområdena där vi gör det vi kan för att få ett så bra resultat som möjligt. Jag förstår att det finns en oro med många frågor och synpunkter kring detta, men när efterfrågan på lastbilar sjunker blir produktionen drabbad. Då blir det en anpassning av takterna. Har ni frågor vänd er till den fackliga organisationen, och en vädjan lyssna inte på rykten, utan hör i stället av er till oss.

 

Mvh klubbordförande  Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Det är drogerna som ska bort – inte de anställda 

Monday, September 9, 2019 2:04:00 PM Categories: Från Förbundet

 

Från förbundet:

 

Många tycks tro att den som missbrukar droger på arbetstid per automatik blir av med sin anställning och att arbetsgivarens ansvar slutar där. Så enkelt är det dock inte.

Drogerna måste bort från arbetsplatserna. Den som missbrukar droger ska däremot i första hand få hjälp, precis som vid alkoholmissbruk och andra sjukdomar. Det är arbetsgivarens skyldighet, menar Darko Davidovic, förbundsjurist.

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att förebygga ohälsa och arbetsolyckor, och anställda med missbruksproblem kan såklart utgöra en fara både för sig själv och för sin omgivning.

– Därför ska företaget även ha en policy för hur den som uppträder påverkat, eller testar positivt i ett drogtest, ska kunna få hjälp. På samma sätt som vid alkoholmissbruk och andra sjukdomar.

Orsaken till missbruk ska med andra ord alltid utredas. Och arbetsgivarens rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering ska även omfatta alkohol- och drogmissbruk.

– Arbetsgivaren ska alltså se till att det finns ett handlingsprogram och att rehabiliteringsåtgärder sätts in om något händer. Arbetsmiljölagen ger en bra grund för allt detta, säger han.


Fokusera på följande:

  • Hur samverkar vi för att arbetsplatsen ska bli/förbli drogfri?
  • Behövs det någon speciell utbildning för att vi ska kunna hålla droger och nyttjande av droger borta?
  • Hur skapar vi samförstånd kring hur vi utför drogtester samt hur vi hanterar resultaten av dessa?
  • Vilken expertis behöver företaget ta hjälp av för att både kunna bedöma resultaten av drogtesterna samt utreda orsaken till varför en anställd nyttjat droger?
  • Vilken rehabilitering kan företaget erbjuda?
  • Hur följer vi upp det utförda arbetet och dess resultat?

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Monday, September 9, 2019 2:03:00 PM Categories: Medlemskap

 

Klubbstyrelsen har fyllnatsvalt Nico Wallerström till skyddsombud och Mathias Gustafsson till kontaktombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 66 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt