• RSS
  • Subscribe

Archives

Aha! - Quiz om jämställdhet 

Tuesday, April 10, 2018 1:37:00 PM Categories: Från Förbundet Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

28 Mars kunde man delta i IF Metalls quiz om jämställdhet i Furans matsal. Här kan du se de rätta svaren.

 

Fråga 1. Vad betyder jämställdhet?
Rätt svar: En jämn fördelning av makt mellan kvinnor och män.
Jämställdhet handlar i grund och botten om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter att forma sina liv och därmed påverka villkoren i organisationen, i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället. Jämställdhet är en fråga om makt. När makten är jämnt fördelad mellan kvinnor och män har vi nått jämställdhet.

 

Fråga 2. Hur mycket lägre pension har kvinnor, i genomsnitt, än män?
Rätt svar: 33 procent.
När arbetslivet är över får kvinnor i genomsnitt 67 procent av mäns pension. De yngre något mer och de äldre något mindre. Bland annat beror detta på en könssegregerad arbetsmarknad, dvs. kvinnor som grupp och män som grupp arbetar inom olika branscher och yrken och allmänt tjänar mansdominerade yrken mer än de kvinnodominerade. Dessutom arbetar kvinnor i högre utsträckning deltid och tar större ansvar för föräldraledighet och ledighet för vård av barn.

 

Fråga 3. Vilket år togs beslutet att avskaffa särskilda kvinnolöner i kollektivavtalen?
Rätt svar: 1960.
1960 slöt LO (Landsorganisationen) och SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) avtal om att under en femårsperiod plana ut och avskaffa de särskilda kvinnolönerna inom sina avtalsområden.

 

Fråga 4. Hur många procent av lF Metalls medlemmar är män?
Rätt svar: 80 procent.
Av lF Metalls totalt 313000 medlemmar är 80 procent män och 20 procent kvinnor. lF Metall är LO:s tredje största kvinnoförbund.

 

Fråga 5. Vilket påstående är sant?
Rätt svar: Fler män än kvinnor dör inom industrin varje år.
Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Män och kvinnor arbetar ofta i olika yrken och branscher. Detta får olika konsekvenser för män och kvinnor när det gäller arbetsmiljö. Skillnaderna blir särskilt tydliga när vi talar om allvarliga olyckor och dödsolyckor.

 

Fråga 6. vilket påstående stämmer om belastningsskador inom industrin?
Rätt svar: Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av belastningsskador.
Kvinnor har oftare arbetsuppgifter som är repetitiva och monotona samt ger mindre utrymme till flexibilitet. Arbetsuppgifter som ger belastningsskador i rygg, axlar, nacke, knän och handleder.

 

Fråga 7. Hur stor andel av unga kvinnor bland lF Metalls medlemmar har blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under 2017?
Rätt svar: 59 procent.
I lF Metalls undersökning, tillsammans med Novus, uppger 59 procent av unga kvinnor och 34 procent av samtliga kvinnor av lF Metalls medlemmar att de blivit utsatta för handlingar som kan beskrivas som sexuella trakasserier på sina arbetsplatser under 2017.

 

Fråga 8. Hur många kvinnor har eller har haft posten som förbundsordförande i lF Metall?
Rätt svar: En.
lF Metall bildades 2006 av Svenska Metallindustriarbetarförbundet och Industrifacket och har sedan dess haft 3 ordförande: 2 män och 1 kvinna. Men redan 1902 blev Anna Sterky ordförande i Kvinnornas fackförbund 1902-1907. Anna Sterky var den första kvinnan att leda ett fackförbund för arbetare.

 

Fråga 9. Vilket påstående stämmer om kompetensutveckling inom industrin?
Rätt svar: Män oroar sig mindre än kvinnor för sina möjligheter till kompetensutveckling.
lF Metalls undersökning om medlemmarnas kompetensutveckling visar att många saknar sådan och att kvinnor får minst möjlighet. Vid ekonomisk nedgång drabbas kvinnor mest, utan kompetensutveckling har de svårt att behålla jobbet eller att få nytt jobb. Kompetensutveckling för alla, oavsett kön, ger industrin konkurrensfördelar och individen möjlighet att utvecklas och att ställa om till nya jobb.

 

Fråga 10. Vilket påstående är inte en av lF Metalls handlingslinjer?
Rätt svar: lF Metall ska öka andelen män i administrativa och rådgivande organ genom att kvotera. Målet om minst 50 procent män ska vara uppfyllt 2020 på central nivå och avdelningsnivå.
lF Metalls högst beslutande organ, kongressen, fastställer totalt nio handlingslinjer som är ledande för förbundets verksamhet under kongressperioden (2017-2020). Två av dessa nio fokuserar på jämställdhet och kvinnors arbetssituation inom industrin. lF Metall arbetar för att skapa schyssta, inkluderande och jämställda arbetsplatser.

 

Vinnare:

Thomas Hagberg (10 rätt)       Presentkort 500:-
Per Knutsson (8 rätt)               Presentkort 250:-
Fredrik Nilsson                        Powerbank

Grattis!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Quizza om jämställdhet 

Wednesday, March 28, 2018 7:57:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap Verkstadsklubben

 

Onsdag 28 Mars kommer representanter för verkstadsklubben att stå i entrén till Furans matsal som ett led i förbundets arbete för jämställdhet. Där kan man delta i en quiz om jämställdhet, med möjlighet att vinna presentkort från Handel Oskarshamn. Första pris som lottas ut bland de med flest rätt är ett presentkort på 500:- och andra pris ett presentkort på 250:-. Dessutom kommer en powerbank att lottas ut bland samtliga inlämnade svar, oavsett antal rätt.
Namnen på vinnarna, samt de rätta svaren kommer att publiceras i Hyttbyggaren.

Plats: Furan
Tid: 28/3 11:30-13:00 samt 17:30-19:00

 

Det kommer även att finnas möjlighet att bli medlem på plats, eller bara stanna till och prata en stund.

-Välkomna!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Studiekommittén informerar 

Wednesday, March 28, 2018 7:52:00 AM Categories: Studier

 

 

Medlem i facket är den grundläggande förbundsgemensamma medlemsutbildningen. Idén med facket och kollektivavtalet, den svenska arbetsmarknadsmodellen, lagar och avtal, arbetsmiljö, försäkringar och en del annat berörs. Kursen omfattar 3 dagar.

 

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.

 

Meddela din chef att du anmält dig till utbildning och begär ledigt de datum du valt. Chefen kan inte neka dig utan måste vända sig till din fackförening om det blir en större störning av produktionen då du ska gå utbildning.

Utbildningen ger 904kr/dag i skattefritt stipendie och betalas ut av LO. Hör av dig till oss om du får problem med ledigheten.

Genom att du skickar in anmälan är du alltså redan med på den utbildning du valt. Skulle den ställas in eller vara något annat som gör att du inte kan gå, meddelas du detta via sms/mail/brev.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från årsmöte på avd 38 

Wednesday, March 28, 2018 7:51:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland Möten

 

 

22/3 hade avd 38 Östra Småland sitt årsmöte. Av Scanias 30 ombud kom ca 20 på mötet. Totalt kom det 56 röstberättigade ombud. Sedvanlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning föredrogs och godkändes.

Val till avdelningsstyrelsen, revisorer och kommunkommittéer gjordes. På valet till ersättare i avdelningsstyrelsen var det en övernominering av Mikael Johansson från Scania. Efter sluten omröstning valdes dock valberedningens förslag med Robert Thorsson Pentronic, Urban Karlsson Elfa, Marcus Karlbom Plannja och Karl-Emil Söreling Glamox.

Avdelningsordförande Kenneth Björklund informerade om den kommande sammanslagningen med Kalmarsundsavdelningen. Därefter informerade Michael Kinell från förbundet om vad som är på gång från centralt håll.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Klubbstyrelsens konstituering 

Thursday, March 15, 2018 9:43:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

Klubbstyrelsen har efter årsmötet haft konstituering.

De uppdrag som tillsattes inom styrelsen är:

PRU-ansvarig MB Leonardo Cañas
PRU-ansvarig MC

Daniel Lazic

Vice ordförande Leonardo Cañas
2:e vice ordförande Daniel Lazic
Sekreterare Jenny Ilke Hjelm
Vice sekreterare Fredrik Jonasson
Arbetsutskott (AU)

Mikael ”Sippa” Johansson, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, Fredrick Carlsson, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Joakim Rylin

Förhandlare

Mikael ”Sippa” Johansson, Leonardo Cañas, Daniel Lazic, Joakim Rylin, Jenny Ilke Hjelm, Fredrik Jonasson och Fredrick Carlsson

Förhandlarersättare

Mikael Johansson, Ulf Aldebert, Tomas Nilsson, Leine Johansson, Elvir Prelic, Jeff Sabel och Mattias Pettersson

(Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson och kassör Joakim Rylin är sedan tidigare valda på årsmöte.)

Övriga ansvarsområden kommer att beslutas vid ett separat styrelsemöte, och meddelas i kommande Hyttbyggare.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Thursday, March 15, 2018 9:35:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På verkstadsklubbens styrelsemöte 9/3 valdes Jesper Holmqvist och Jens Christian Wiuff till nya skyddsombud för Scania IM, samt Jon Warnecke till kontaktombud för line 7 (skift 1).

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmöte i avd 38 

Thursday, March 15, 2018 9:34:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland Möten

 

Avdelning 38 Östra Småland har årsmöte den 22 mars kl 16:00 på Forum. Anmälan till mötet ska ske senast 15 mars till avdelningen.

De som är ombud för Scania träffas för att gå igenom handlingarna på fredag 16/3 kl 11:00 i Auktionen. Glöm inte röstkortet som skickades med handlingarna inför budgetmötet i höstas!

Ombud som inte kan gå på årsmötet behöver meddela det snarast så att vi kan skicka en ersättare.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, March 15, 2018 9:32:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er alla medlemmar! Frågorna är många kring utfasningen av våra inhyrda. Avtalet kring dubbelkörningen som hanterar konsulter började gälla 1/5 2015. För dom som började efter 1/5 2015 finns ingen begränsning i inhyrningsperiodens längd. Utfasningen, när

dubbelkörningen är över och vi ska återgå till att köra en hytt, då används PRU-begreppet dvs. företaget hanterar detta verkstadsvis. 

Erbjudande om anställning görs om den flexibla bemanningen utöver NTG överstiger 10 %. Företaget leder och fördelar vid förändring av verksamheten. Man kan då använda sig av kompetens när man anställer och när man fasar ut inhyrningskontrakt från Scania. Den inhyrda har kvar sin anställning på Lernia och man blir inte varslad av Scania, det är inhyrningsuppdraget som tar slut.

 

Det finns också en hel del frågor angående hanteringen av vårt värderingsområde i nya kaross, den organisatoriska, och dom övriga frågor detta skapar. När allt är på plats så ska vi gå igenom detta med er igen. Ingen av de som blir omplacerade pga. organisationsförändringen får en lönesänkning.

 

Det har kommit frågor kring varslingen av övertid. Varsel av övertid enligt teknikavtalet är senast före sista rast på ordinarie arbetstid. Företaget kan efter denna tid fråga om övertid men då är det på frivillig basis.

 

// Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från årsmötet 

Tuesday, February 27, 2018 10:08:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben


202 medlemmar samlades i torsdags på verkstadsklubbens årsmöte, vilket leddes av förbundsordförande Marie Nilsson. Vår tidigare klubbsekreterare Björn Klingstedt var mötessekreterare.

Marie inledde med att prata om det kommande valet och om vilka frågor som är viktiga för oss som organisation och för våra medlemmar. Hon pratade även om digitalisering och om hur det kommer att påverka våra arbeten.

Klubbordförande Mikael Johansson rapporterade om utfasningen av gamla hytten och gamla kaross.

 

Efter godkännande av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och verksamhetsplan följde valen. På ersättarplats till klubbstyrelsen var det som bekant övernomineringar och därför blev det sluten omröstning om det. (De som blev valda redovisas här nedanför.)

Under punkten ”övriga frågor” lyftes bland annat övertidsproblematiken och en del lönefrågor.

 

Förutom att vi önskar att fler gick på våra möten, vilket alla medlemmar har rätt till, så blev det ett bra årsmöte, med högt i tak och många bra frågor och synpunkter. Rösträkningen drog ut lite på tiden trots att rösträknarna gjorde ett mycket bra jobb. Detta är något vi får dra lärdom av till nästa gång, och välja fler rösträknare.

 

Valda på mötet

Kassör (2 år)

Joakim Rylin

Styrelseledamöter (2 år)

Leonardo Cañas, Jenny Ilke Hjelm och Fredrick Carlsson

Styrelseersättare (1 år)

Tomas Nilsson, Elvir Prelic, Ulf Aldebert, Leine Johansson, Mattias Pettersson, Mikael Johansson och Jeff Sabel

Revisor (2 år)

Peter Frank

Revisorsersättare (1 år)

Roger Eriksson och Jessica Jacobsson

Studiekommitté (1 år)

Leine Johansson, Ulf Aldebert, Alve Persson, Jeff Sabel, Karen Victor

Yrkesombud (1 år)

Mikael Johansson (monteringen)

Ungdomsansvarig (1 år)

Simon Nilsson

Internationellt ansvarig (1 år)

Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakten! 

Tuesday, February 27, 2018 10:02:00 AM Categories: Medlemskap

Vi påminner om att de som byter arbetsgivare från Lernia till Scania behöver fylla i en fullmakt för att avgiften ska dras på lönen. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 58 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt