• RSS
 • Subscribe

Archives

Löneförhandlingarnas slutfas 

Thursday, January 28, 2021 12:07:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Vi har som ni vet sedan slutet på förra året kontinuerligt träffat företages förhandlingsdelegation och diskuterat hur vi, IF Metall, tillsammans med Scania kan enas om en lönenivå för de 17 månader som är det centrala avtalets första del.
Vår förhoppning har varit att Scanias konkurrenskraft, marknadsläge och lönsamhet skall bestämma nivån i fråga om löner, inte spekulationer och mörka moln!

 

Vår historik i tidigare löneförhandlingar är som bekant för vissa av er en överenskommelse om att ta ikapp på det marknadslöneläge som vi så länge legat under. Vi måste få minst lika mycket eller mer än jämförbara arbetsplatser för att inte halka efter ännu mer. Konkurrenskraftiga löner över tid kan inte åka som en jojo med konjunkturen utan måste ligga stadigt vid såväl svåra år, medelår och rekordår!
 

Det som ligger till grund för våra krav i den lokal lönerörelsen är orderböckerna som är överfulla, bastakterna som är rekordhöga, lönsamheten i företaget samt den flexibilitet som vi, ni och alla andra som jobbar på Scania bidrar med. Det görs överenskommelser om Övertid, SFA, lokala arbetstidsavtal och en hel del andra överenskommelser dagligen för att optimera produktionen och göra så att vi levererar och är lönsamma. Det är inte orimligt att vi vill ha betalt för det!
 

Vi har lämnat ett slutbud till företaget som är en löneökning på 0,5% över det centrala avtalet (2,7%) för de första 17 månaderna. Alltså 3,2% sammanlagt från och med November 2020.
 

Vi väntar ett svar på måndag 1/2 då vi har vår sista sittning och eftersom vi varit tydliga med att detta är vårat slutbud så kan vi kommunicera detta redan nu. Det är egentligen ett svar “ja” eller “nej” på om företaget vill skriva avtal med oss eller ej som vi väntar på. Blir det inget löneavtal så behöver vi verkligen ifrågasätta våra avtal om flexibilitet och om det är värt det när vi ändå inte får skörda frukterna av lönsamheten!

 

 

 

     MSS-förhandlarna,
     Erik Eklund
     Mikael Sippa Johansson

     Thomas Nyberg

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från förhandling logistikarbete 

Wednesday, January 20, 2021 9:52:00 AM Categories: Lokala avtal Löner

 

Hej på er! Här kommer en rapport kring vårt värderingsarbete av logistikarbete. Detta har varit ett långt och tidskrävande arbete. Vi började redan hösten 2017 när vi tog upp frågan från logistik att vi ville se en förändring av värderingsområde VO4.

 

Efter många och långa diskussioner med företaget enades vi om att göra en ny värdering av v04. Vi fick börja med att ta fram allt material från den första värderingen som gjordes när vi hade förhandlat fram vårt nuvarande lönesystem. Att gå igenom allt material tog sin tid men vi var tvungna att göra detta för att bilda oss en uppfattning hur vi skulle göra för att komma fram till nuvarande resultat. Under 2018 genomfördes en total värdering av logistikarbete där var vi överens om att anlita en oberoende värderare från ett företag som heter Korn Ferry Hey Group, allt detta för att verifiera och få ett kvitto på hur vår första värdering var gjord och givetvis få resultatet av den nya. Verkstadsklubben tillsammans med företaget och Korn Ferrys Hey Group gjorde detta arbete tillsammans.

 

Som ett resultat av värderingen beslutade vi att även monteringsarbete skulle omvärderas. Monteringsarbetet värderades våren 2019. När detta var gjort gick vi igenom resultatet från dom nya värderingarna mot dom befintliga och kunde konstatera att  skillnaden i dag mot när vi gjorde första värderingen inte var stor. I en värdering ska man ta hänsyn till en mängd av faktorer som ska poängbedömas. Vi kunde se att några faktorer hade ökat men en del faktorer minskat. Slutsatsen var ändå att logistikarbete hade ökat något i poäng, så då satte vi oss ner i en diskussion som sedan blev till en förhandling.

 

Efter ett långt förhandlingsarbete blev vi till slut överens om ett resultat som innebär att vi kommer att öka stegen i lönesystemet för logistikarbete med 315 kronor för nivå 1–3 och med 415 kronor för nivå 4-6. Detta gäller fr.o.m. den 1 december 2020 och kommer att betalas ut månaden efter att lönerevisionen utbetalats. Vi tycker efter denna långa process som vi arbetat med under lång tid att vi nått ett bra resultat. Resultatet kommer att innebära att de logistikarbetare som ligger på nivålön kommer få en löneökning.

 

/ Förhandlarna
Mikael Johansson
Daniel Lazic
Leonardo Cañas

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Dags att begära utskiftning 

Wednesday, January 20, 2021 9:46:00 AM Categories: SRB

 

Resultatbonusstiftelsen informerar:

 

Nu kan du som har andelar i bonusstiftelsen begära utbetalning. Enklast är att göra det via webbtjänsten. Vill du göra ett uttag i år behöver du registrera din begäran om utbetalning senast den 2021-02-15.

Webbtjänsten nås via: www.pri.se

 

Svarar du via svarsblankett, som skickas ut i mitten av januari till de som inte anslutit sig till webbtjänsten, ska ditt svar vara stiftelsen tillhanda senast 2021-02-15.

 

Så gör du:

 • Gå till www.pri.se. Klicka på ”Vinstandelsstiftelse” under ”Logga in”.
 • Logga in med ditt BankID.
 • Klicka på ”Mitt innehav” på menyraden.
 • Klicka på ”Begär utbetalning”.
 • Nu ser du hur många andelar som kan utskiftas i år samt aktuellt värde. Notera att värdet är det senast kända och kan komma att ändras uppåt eller nedåt fram till utskiftningsdagen.
 • I rutan ”Andelar att betala ut” anges hur stor del av dina utskiftningsbara andelar du vill utskifta, i procent. När du skriver in en procentsats visas en sammanfattning med preliminärt värde.
 • Klicka på ”Signera” och signera med ditt BankID.

För att kunna begära utskiftning måste du ha angett ditt kontonummer. Det gör du under ”Mina uppgifter” i menyraden.

 

 

Tre skäl till varför du ska ansluta dig till webbtjänsten:

 1. Det minskar stiftelsens kostnader vilket gynnar alla andelsägare
 2. Det är säkrare att svara digitalt än att skicka svarsblanketten per post
 3. Det är positivt för vår miljö

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lokala löneförhandlingar fortsätter 

Wednesday, January 20, 2021 9:43:00 AM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlingarna återupptagna 

Thursday, January 14, 2021 2:29:00 AM

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlingarna med företaget fortsätter efter Jul 

Friday, December 18, 2020 12:03:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, December 8, 2020 8:25:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej på er igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er! Nu kan vi snart återigen lägga ett år till handlingarna. Tiden bara rinner i väg och snart är det jul. Det har varit ett tungt och mörkt år. Ett år som har varit svårt och oroligt för många. Ett år som inneburit att vi har fått kämpa mot ett virus som lamslagit oss och vår värld. Ett år som inneburit att många blivit sjuka och många mist sina nära och kära. Ett år som inneburit att många har blivit av med sina arbeten. Inför julen sänder jag en tanke till er alla. Mitt i allt måste vi se framåt och följa alla rekommendationer, och använda det sunda förnuftet så ska vi nog få ordning på detta också. Jag får med detta passa på att önska er alla medlemmar med familjer en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

 

Mvh Klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nomineringsanmodan 

Tuesday, December 8, 2020 8:19:00 AM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

Som vi tidigare informerat har våra nomineringsmöten ställts in med anledning av rådande omständigheter. Nomineringar görs till respektive valberedning. De nominerade ska vara tillfrågade och ha tackat ja. Uppdrag som ska nomineras till framgår nedan.
Sista dag för nominering är 30/12 för både klubben och grupperna.

 

Valbara poster i klubben:

 • Ordförande på två år (Idag: Mikael Johansson)
 • 2 styrelseledamöter på två år (Idag: Daniel Lazic, Fredrik Jonasson)
 • 7 styrelseersättare på ett år (Idag: Jeff Sabel, Leine Johansson, Saga Lundberg, Catarina Gustavsson, Karen Victor, Anders Svensson,  Tomas Nilsson)
 • 2 revisorer på två år (Idag: Poul-Erik Nielsen, Sven-Olof Adolfsson)
 • 2 revisorsersättare på ett år (Idag: Roger Eriksson, Jessica Jacobsson)

Valberedning verkstadsklubben
Mikael Johansson MCAC6B
Niklas Forsman OLOBE2
Carolina Söderberg MCAA3B
Joakim Johansson OLOCL2
Abdo Sarajlija MBBLF1
Emmelie Helgesson MBCTI1

 

Valbara poster MB:

 • Fyllnadsval gruppordförande på ett år
 • Fyra ledamöter på två år (Idag: Lis Erixon, Jens Franzén, Sami Durmishi, Karl-Henry Andersson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Mikael Klason, Ida Spångberg)

Valberedning MB
Abdo Sarajlija MBBLF1

 

Valbara poster MC:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Joakim Rylin)
 • En ledamot, MCA på två år (Idag: Karen Victor)
 • En ersättare, MCA på ett år (Idag: Åsa Fredriksson)
 • En ledamot, MCL på två år (Idag: Jessica Jacobsson)
 • En ersättare, MCL på ett år (Idag: Lina Månsol)

Valberedning MC
Per Knutsson MCQAB
Malin Hultin MCLLA2
Linda Jonsson MCABW
Roger Eriksson MCLFL1

 

Valbara poster OLO:

 • Gruppordförande på två år (Idag: Anders Svensson)
 • Två ledamöter på två år (Idag: Ulf Aldebert, Joakim Johansson)
 • Två ersättare på ett år (Idag: Martin Nilsson, Semirana Karamani)
Valberedning OLO
Martin Adolfsson OLOCL1
Mathias Lannerfalk OLOBE1

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Jämställdhetskommittén informerar 

Tuesday, December 8, 2020 8:18:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

I våras valdes en jämställdhetskommitté som ska hjälpa klubbens jämställdhetsansvariga med det löpande arbetet. Kommittén består av Karen Victor, Fredrik Jonasson, Anders Svensson, Saga Lundberg och Fredrik Sjöbäck.

Inom kort kommer en enkät att skickas ut till klubbens medlemmar som Jämställdhetskommittén gärna ser att så många som möjligt fyller i då den delvis kommer att ligga till grund för kommitténs fortsatta arbete.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, December 8, 2020 8:13:00 AM Categories: Försäkringar

 

Samverkan för medlemsnytta digitalt
Försäkringssamtalen återupptas, men i digital form. Folksam erbjuder nu personlig försäkringsrådgivning på distans. Rådgivningen tar ca en timme och man behöver BankID. För att boka rådgivning klicka här.

 

Premiebefrielse
Vid anmälan till AFA försäkring när man anmäler sjukdom över 15 dagar eller vid olycksfall/arbetssjukdom så betalas automatiskt din förlorade pensionsdel in till din pensionsförvaltning och ditt pensionskonto.
Vid föräldraledighet måste man själv anmäla detta till AFA. Gå in på AFAs hemsida (www.afa.se), gå till ”privatperson” och logga in på ”mina sidor”, sedan vidare till ”ny anmälan”. När du gör en anmälan av föräldraledighet där så får du föräldrapenningtillägg (FPT) och premiebefrielse (dina pensiondelar) när du är föräldraledig.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 73 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 40 70 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt