• RSS
  • Subscribe

Archives

Om olyckan är framme 

Friday, March 1, 2019 2:00:00 PM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar

 

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

 

Viktigt att anmäla!
Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, så som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.

Om man skadar sig på jobbet, skall detta anmälas till PL, som skriver in detta i TIA tillsammans med den som skadat sig. Samtidigt gör man anmälan i TIA.

Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Felaktiga inbetalningskort 

Friday, March 1, 2019 1:59:00 PM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

På grund av ett systemfel har ett antal medlemmar fått inbetalningskort på medlemsavgiften trots att avgiften dragits på lönen.

Om du, eller någon du känner råkat ut för detta, kontakta avdelning 38 på telefon 0491-76 73 90!

 

För att avgiften över huvud taget ska kunna dras på lönen behöver man fylla i en fullmakt. Om man byter arbetsgivare, till exempel från Lernia till Scania, måste man fylla i en ny fullmakt så att den nya arbetsgivaren kan dra avgiften. Fyller man inte i någon fullmakt riskerar man att få betala högsta avgiften, fn 602 kr per månad.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Karensdag blir karensavdrag 

Wednesday, February 13, 2019 9:23:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Den 1 januari 2019 ändrades lagen om sjuklön så att karensdagen avskaffas och ersätts av ett karensavdrag. Lagen är tvingande och parterna har att ändra beräkningen i avtalen så att de överensstämmer med lagstiftningens intention.

Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. Avdrag får dock inte göras för fler timmar än den anställde faktiskt har varit frånvarande! Vid det fall någon arbetat exempelvis 4 timmar och sedan sjukskrivit sig men kommer tillbaka i arbete nästa dag, då skall avdrag ske enbart för de fyra timmarna.

 

Så här räknar man
Det nya karensavdraget blir 20 procent av genomsnittlig veckoersättning för sjuklön.

Genomsnittlig veckolön = [månadslön] ∗ 12 (månader på ett år) / 52 (veckor på ett år).

Genomsnittlig sjuklön per vecka = 0,8 * [genomsnittlig veckolön]

Karensavdrag = 0,2 * [genomsnittlig sjuklön per vecka]

 

Räkneexempel

 

Dagtidaren Georg tjänar 28000 kronor per månad och är sjuk två dagar.


Georg arbetar fyrtio timmar i veckan och har en arbetsdag på åtta timmar. Det maximala karensavdraget som han kan få är tjugo procent av sjuklönen per vecka.


Sjuklönen räknas ut genom att ta åttio procent av den genomsnittliga veckolönen:

(28000 ∗ 12) / 52 = 6461,54 kr (genomsnittlig veckolön).


0,8 * 6461,54 = 5169,23 kr (genomsnittlig sjuklön per vecka).


Karensavdraget beräknas genom att ta tjugo procent från den genomsnittliga sjuklönen per vecka:

0,2 ∗ 5169,23 = 1033,85 kr (karensavdrag).


6461,54 (genomsnittlig veckolön) / 40 (veckoarbetstid h) = 161,54 kr (timlön).

Två dagars frånvaro (16 timmar) ger en förlust i lön på:

161,54 ∗ 16 = 2584,64 kr.

Eftersom det ligger långt över det maximala karensavdraget dras 1033,85 kronor i karensavdrag.

För de två sjukdagarna får individen ut:

(5169,23 / 5) ∗ 2 - 1033,85 = 1033,85 kr.

 

*Karens innebär att du avstår från någonting under en tid, som en slags självrisk.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Justerad avgift 

Wednesday, February 13, 2019 9:21:00 AM Categories: Från Förbundet

 

Lägsta respektive högsta medlemsavgiften för 2019 har fastställts av förbundsstyrelsen. Den lägsta avgiften i procentavgiftssystemet är 219 kronor per medlem och månad och den högsta 602 kronor per medlem och månad.
Pensionärsavgiften är 264 kronor per år under 2019, vilket är oförändrat jämfört med 2018 års avgift.

Faktaruta – Medlemsavgiften

Din medlemsavgift till IF Metall är en procentavgift på din lön. Av medlemsavgiften går en del till förbundet, en del till a-kassan och en del till avdelningen.
I vår avdelning är den totala avgiften för medlemskap och a-kassa 1,5% av din lön.
(Exempel: Den som tjänar 25000:-/mån betalar 375 kr i avgift.)

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rättelse bland försäkringsinformatörerna 

Wednesday, February 13, 2019 9:14:00 AM Categories: Försäkringar Verkstadsklubben

 

I de senaste Hyttbyggarna blev det lite fel i listan över försäkringsinformatörer då några saknades. En komplett lista över aktuella försäkringsinformatörer ser du här nedanför. 

Försäkringsinformatörer

Namn   Telefon
Ulf Aldebert Försäkringsansvarig 765 892
Joakim Rylin Montering/logistik 765 326
Daniel Lazic Montering/logistik 765 767
Jeff Sabel Montering/logistik 764 477
Eva Davidsdottir Montering/logistik  
Eva-Lena Sarajlija Stenshaga Montering/logistik  
Matthias Pettersson Kaross 765 027
Tobias Engström Kaross 763 780
Joakim Johansson OLO 765 511


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vikten av att vara rätt organiserad 

Wednesday, February 13, 2019 9:13:00 AM Categories: Medlemskap

 

För att vi förtroendevalda ska kunna hjälpa till i ett ärende eller driva en förhandling åt någon, så förutsätter det att man är medlem inom IF Metall. Vi har inte förhandlingsmandat om man tillhör ett annat fackförbund. Behöver du hjälp i ett personalärende eller löneärende så måste du alltså vara medlem i IF Metall.

Vi ser fortfarande att en hel del tidigare Lernia-anställda som gått över till Scania inte fyllt i någon fullmakt. När man byter arbetsgivare, till exempel från Lernia till Scania, måste man fylla i en ny fullmakt för att Scania ska kunna dra medlemsavgiften på lönen. Om man inte gör det riskerar man dessutom att få betala max-avgift, för närvarande 602:-/månad.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Samverkan för medlemsnytta 

Thursday, January 31, 2019 11:17:00 AM Categories: Försäkringar Medlemskap

 

Som vi skrev om i förra numret av Hyttbyggaren drar samverkan för medlemsnytta igång igen den 7/2. Den som är intresserad av en genomgång kan kontakta någon av våra försäkringsinformatörer: Ulf Aldebert (tfn: 65892), Joakim Rylin (tfn: 65326), Daniel Lazic (tfn: 65767), Eva Davidsdottir, Matthias Pettersson (tfn: 65027), Tobias Engström (tfn: 763780).

Scania har kollektivavtal med IF Metall. Tack vare det omfattas du av ett bra försäkringsskydd och tjänstepension. Som medlem i IF Metall har du dessutom ännu bättre försäkringsskydd via ditt medlemskap. Genom projektet samverkan för medlemsnytta kan man få en genomgång med en certifierad rådgivare från Folksam som hjälper en att få koll.

 

Varför jobbar IF Metall med detta?
Tillsammans är vi starka!
Genom fackligt arbete har vi skapat ett gemensamt försäkringsskydd med vår samarbetspartner Folksam, som är ett kundägt försäkringsbolag. Vi har också byggt upp ett system för att alla ska få kunskap om försäkringsskyddet. Våra försäkringsinformatörer är en viktig länk i detta arbete och genom Folksam har vi möjlighet att kunna få kloka råd om vårat försäkringsskydd, vår pension och vårat sparande.
-Detta ökar medlemskapets värde.

 

Vi hittar ofta missade pengar!
Vårt mål är att ge information om försäkringarna samt att säkerställa att du inte missat att anmäla skador och händelser som gör att du kan ha rätt till ersättning från försäkringar som Scania redan betalar för. Ungefär var tionde som vi pratar med har missat att anmäla sin skada och går miste om försäkringsersättning som de inte känt till att de omfattas av!
Att ha koll på hela sitt försäkringsskydd säkerställer att man har rätt skydd, men också att man inte betalar för försäkringar i onödan.

 

Vad tas upp hos försäkringsrådgivaren?
I projektet ”samverkan för medlemsnytta” får man en rådgivning på totalt ca 60 minuter. Då går man igenom medlemsförsäkringar samt gör en pensionsanalys. Om man vill kan försäkringsrådgivaren även hjälpa till att göra de val man behöver i tex premiepension och tjänste-/avtalspension.

 

Kom förberedd!
För att få ut så mycket som möjligt av försäkringsgenomgången är det bra om man förbereder sig lite genom att gå igenom punkterna nedan:
- Ta med legitimation.
- Ta med dig mobilt Bank-id. Om du saknar mobilt Bank-id kan du beställa det hos din bank.
- Ta gärna med försäkringspapper eller pensionsbesked som du är osäker på.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Krönika: När verkligheten knackar på dörren... 

Thursday, January 31, 2019 11:16:00 AM

 

Nu är det lite mer än ett halvår sedan jag förlorade min bonusson i cancer, det har varit en tuff tid med många tankar och funderingar. Livet blir inte riktigt vad det en gång varit, och det kan vara både positivt och negativt. Jag ser livet från ett annat perspektiv, det som jag i vanliga fall inte hade reagerat på kan få mig att brista i gråt eller för den skull även skratt. Den gigantiska bajshögen som vi såg på semestern, den hade C och vi diskuterat länge om vilket slags djur som lämnat efter sig.
- Och vi hade garanterat kommit fram till att vi hoppas att detta djur inte kan flyga!!

Jag tänker ofta på hur bra jag faktiskt har det. Jag är frisk, jag har en familj och fantastiska vänner. Jag har ett arbete att gå till, och jag har möjligheten att påverka på min arbetsplats och i samhället. Många jag träffar i mitt arbete har råkat ut för något slags problem, det är stora som små. Men vi brukar kunna lösa det mesta. Jag träffar även människor som är arga och missnöjda och som tycker att saker är fel och orättvisa, det kan ju tyckas som ett skitjobb att behöva lyssna på det. Men något som alla dessa har gemensamt är att de vill få till en förändring. Jag tror att det finns ännu flera här på företaget som går omkring och funderar på varför vissa saker är som dom är. Allas synpunkter är lika viktiga. Och att förändra något sker inte med en knapptryckning. 

Vi har så många olika forum för att vara med och påverka, så varför inte då ta chansen och göra det. Företaget har bland annat sina förbättringsmöten, och vi har våra medlemsmöten och kontaktombudsmöten. Dessa är till för att vi som arbetar i verksamheterna ska kunna påverka vår arbetsplats, men ibland känns det som vi har det ”för” bra. Eller har man gett upp? Eller vet man inte att man har en möjlighet att påverka?

Jag vet att vissa saker kan vi inte påverka hur mycket vi än kämpar, men det vi vet kan förändras och göras bättre, ska vi inte då ta chansen och göra det?

Allt det vi idag har, semester, kompledighet, Ob-tillägg, lön och mycket mycket mera. Detta har kommit till tack vare att någon från början var missnöjd, och att man sedan förhandlade fram ett avtal. Men det jag vill komma till är, att om man aldrig väcker frågan så kan ju ingen veta vad man egentligen vill!
-Så vad vill vi?

Jenny Ilke Hjelm

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Påminnelse om fullmakten! 

Thursday, January 31, 2019 11:15:00 AM Categories: Medlemskap

 

 

Det är fortfarande ett gäng som gått över från Lernia till Scania, men som inte fyllt i någon ny fullmakt. Fullmakten krävs för att företaget ska kunna dra medlemsavgiften så när man byter arbetsgivare måste man fylla i en ny fullmakt. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Dessutom hamnar man oftast på maxavgift om man betalar med inbetalningskort!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Thursday, January 31, 2019 11:14:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens möte 25/1 valdes nedanstående medlemmar till nya uppdrag:
Rafael Barisic MBBLC1 och Muamar Gredelj MBBPB1 valdes till skyddsombud.
Frida Moreau på instrumentpanelen valdes till kontaktombud.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 63 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 60 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt