• RSS
  • Subscribe

Ny gruppordförande i press/kaross 

Monday, June 5, 2017 1:20:00 PM Categories: Verkstadsklubben

 

 

Från och med 1/6 är tidigare ordförande i press/kaross-gruppen Kenneth Lundahl pensionär. Det innebär att vice gruppordförande Mattias Petersson kliver upp som ordförande. Mattias har telefonnummer 65027.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rätt att ta med facklig representant 

Monday, June 5, 2017 1:18:00 PM Categories: Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

Som medlem i IF Metall har man alltid rätt att ta med sig någon vid rehab och andra möten med företaget. Är det så att man blir inkallad med kort varsel så har man rätt att skjuta på detta möte om man inte får tag i någon som kan följa med. Detta är en rättighet som alla våra medlemmar inom IF Metall har, och som vi ska ta vara på. -Så ska du på ett möte eller rehabsamtal, ta kontakt med kontaktombudet på din avdelning, gruppordförande eller ring till verkstadsklubben så ska vi hjälpa dig.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Med anledning av övertiden den 6 Juni 

Friday, June 2, 2017 11:37:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

Gemensamt uttalande av ordförandena för IF Metall, Unionen och Ledarna:

 

Företaget bjöd igår in oss fackliga ordföranden från IF Metall, Unionen och Ledarna till en diskussion gällande förslaget med övertid 6 juni.

Alla tre facken var överens om att detta INTE var en bra lösning och att man skulle välja ett annat alternativ. Företaget har dock valt att ändå förlägga övertiden till den 6 juni, eftersom de leder och fördelar arbetet.

Det är en självklarhet för oss att produktionen måste tas igen men med respekt för individen anser vi att det kunde gjorts vid ett annat tillfälle.

 

Mvh
Johanna Landbergh, Unionen
Helen Gunnarsson, Ledarna
Mikael Johansson, IF Metall

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Lokala löneavtalet 

Tuesday, May 23, 2017 12:26:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

Torsdagen den 11 Maj blev det lokala avtalet klart och på fredagseftermiddagen informerades resultatet ut via informationsblad i de olika verkstäderna, samt på verkstadsklubbens hemsida och Facebookgrupp.


Det centrala avtalet är på tre år, där det tredje året är uppsägningsbart. Löneökningarna i det centrala avtalet är fördelat på 1,8% 2017, 1,6% 2018 och 1,7% 2019. Dessutom ingår en löneöversyn på 0,4% 2018 och 0,5% 2019 vilket ger ett sammanlagt värde på 6%.

 

Den lokala överenskommelsen gäller för de första två åren och innebär att vi får ut 3,4%, vilket är ökningarna för de två första åren enligt den centrala överenskommelsen (1,8%+1,6%) redan från första året, samt ett påslag på 460:- för varje individ. Detta gäller fr.o.m. 1 April 2017 och den retroaktiva summan av löneökningarna betalas ut på Junilönen. Ökningen är även värdesäkrad i nivålönerna i lönesystemet. Löneöversynerna tillkommer samt det tredje årets löneökning kommer att förhandlas längre fram.

 

Så här mycket får du!
I exemplen nedan kan du se det det totala avtalsvärdet


Lön

Centralt avtal

  Lokalt  
Din höjning
25000:- 3,4% (850:-) + 460:- = 1310:-

26000:-

3,4% (884:-) + 460:- = 1344:-
27000:- 3,4% (918:-) + 460:- = 1378:-
28000:- 3,4% (952:-) + 460:- = 1412:-
29000:- 3,4% (986:-) + 460:- = 1446:-

 

För Lernia-anställda är det som vanligt GFL:en som gäller och den kommer att påverkas nästa gång den revideras.

 

Löneöversyn = översyn av lönerna där de lokala parterna går igenom de anställdas löner och ser vad som ska rättas till. GFL = genomsnittligt förtjänstläge.
Fyra gånger om året revideras GFL:en på Scania och beroende på om personer har slutat, eller börjat på Scania kan GFL:en både öka och minska.
 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt bemanningsavtal klart 

Tuesday, May 23, 2017 12:24:00 PM Categories: Centrala avtal Lernia LO

 

 

Som vi skrev om i förra Hyttbyggaren sade LO i början av månaden upp avtalet angående nytt kollektivavtal för bemanningsanställda, eftersom motparten Bemanningsföretagen inte ville erbjuda anställda inom bemanningsbranschen samma villkor som ordinarie personal. Men efter hårda förhandlingar träffades slutligen en överenskommelse om ett nytt treårigt avtal. Avtalet ger likvärdiga villkor för bemanningsanställda som för ordinarie personal och det ingår en extra avsättning till pension. Parterna är även överens om att tillsätta en arbetsgrupp om arbetsmiljö under avtalsperioden. Syftet är bland annat att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att sprida goda exempel. Avtalet börjar gälla från och med första maj 2017.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Besök av Karl-Petter 

Tuesday, May 23, 2017 12:17:00 PM Categories: LO Verkstadsklubben

 

 

 

Den 16 Maj besökte LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson verkstadsklubben för att diskutera LOs förslag om sk ”utbildningsjobb” för att få ut personer som saknar gymnasiekompetens i arbete. Dessutom passade klubben på att framföra våra synpunkter när det gäller övertid, samt den bristfälliga infrastrukturen i vår del av landet. Karl-Petter fick även en rundvandring på företaget där han passade på att prata med några av våra medlemmar ute i verkstäderna.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Tuesday, May 23, 2017 12:16:00 PM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej på er igen alla medlemmar. Nu är vi klara med årets löneförhandling en förhandling som har speglats i ett bra klimat från båda parter. Resultatet av förhandlingen får vi vara ganska nöjda med, vi får en bit över det centrala avtalets värde och det är ett steg i att ta i fatt på våra konkurrenter. Detta har vi pratat med företaget om, vårt mål kommer vara att försöka komma i kapp lite varje lönerevision mot våra konkurrenter. övertidsdiskussion är en stor fråga för oss i nuläget, vi har ett enormt tryck på oss p.g.a. det höga orderläget. Situationen är ansträngande för alla parter, vi har frågan högt uppe på vår dagordning och diskuterar detta med företaget

 

//Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt avtal klart! 

Friday, May 12, 2017 3:01:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

 

MSS (Metall Scania Sverige) har valt att teckna avtal om de första två åren av det treåriga centrala avtalet.
Nivån på 3,4% + 460kr för de två första åren pekar tydligt ut riktningen, Scania skall ha bra löner!

 

Under förhandlingarnas gång så har MSS förhandlare i huvudsak argumenterat utifrån punkterna nedan:
• Det går bra för Scania, vi har råd med bättre löner.
• Scania behöver höja sitt relativa löneläge.
• Lönenivåerna behöver vara högre om Scania skall lyckas rekrytera och behålla personal.
• Vi bygger en premiumprodukt och våra löner borde också vara bättre än andras.

 

Klicka på bilden nedanför för att läsa mer:

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt Bemanningsavtal klart 

Friday, May 12, 2017 8:01:00 AM Categories: Centrala avtal Förhandlingar Lernia Löner

Med avtalslöst tillstånd sedan 1 maj och efter intensiva förhandlingar nåddes till slut ikväll (10/5) en preliminär överenskommelse om nytt Bemanningsavtal. Avtalet gäller för tre år framåt och innehåller en höjning av garantin med 6,5 procent under avtalsperioden.

Den stora stötestenen under förhandlingarna har gällt kravet på att få till en form av avsättning till extra pension, liknande den som finns på övriga avtalsområden inom IF Metall.

- Det är mycket positivt att vi nu har fått igenom detta krav och att vi har möjlighet att bygga vidare på avsättningen på liknande sätt som gjorts inom IF Metalls övriga avtal i framtida avtalsförhandlingar, säger Anna Gustafsson, avtalsansvarig för Bemanningsavtalet på IF Metall.

Resultatet blir en avsättning till extrapension för bemanningsanställda (BEP) på 0,4 procent under avtalsperioden.

- Vi är också mycket nöjda över att vi har fått till en avsättning som omfattar även alla som är under 25 år, säger Anna Gustafsson. 

Ytterligare en framgång i det nya Bemanningsavtalet är att det under avtalsperioden kommer att finnas en partsgemensam arbetsgrupp som ska jobba med arbetsmiljöfrågor inom bemanningsbranschen.

- Detta är en viktig fråga då anställda inom bemanningsbranschen ofta har en extra utsatt arbetsmiljö, säger Anna Gustafsson. 

Den preliminära överenskommelsen om nytt Bemanningsavtal ska nu godkännas av samtliga 14 LO-förbund. 

Läs mer

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Bemanningsavtalet uppsagt 

Tuesday, May 9, 2017 11:16:00 AM Categories: LO

 

 

Förra veckan meddelade LO att man säger upp bemanningsavtalet som gick ut 30/4.
Enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson väljer LO-förbunden att säga upp avtalet eftersom bemanningsanställda inte erbjuds samma villkor som ordinarie personal.
– Det ska vara samma kostnad och villkor att ta in bemanningsanställda som ordinarie personal. Detta vill inte bemanningsföretagen gå med på. Därför ser vi ingen annan lösning än att säga upp avtalet, säger Torbjörn Johansson.
När denna Hyttbyggare skrivs har ingen ny överenskommelse gjorts. Vi vet i dagsläget inte vad detta kan få för konsekvenser för våra arbetskamrater från Lernia men när vi har mer information kommer vi att sprida den i våra vanliga kanaler: via kontaktombuden, på vår hemsida och via Verkstadsklubbens sida på Facebook.
 

År 2000 tecknades det första bemanningsavtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs medlemsförbund och det fanns två huvudmotiv för att teckna avtalet.
Det ena motivet var att de som jobbar på uthyrningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden.
Det andra motivet var att minska risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats, alltså att minska risken för så kallad social dumpning.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 52 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 50 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2018 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt