• RSS
  • Subscribe

Nyhetsbrev från MSS 

Wednesday, January 31, 2018 4:12:00 PM Categories: Lernia MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

Justeringar i Scanias flexibilitetsavtal för Verkstadsanställda

 
En avgörande fråga för vår framtida konkurrenskraft är hur vi kan följa marknadsefterfrågan och ändå på ett optimalt sätt utnyttja våra resurser. Företaget och IF Metall har därför sedan början av 2000 talet haft överenskommelser kring Flexibilitet. 
 
Under hösten 2017 har diskussioner förts och parterna är nu överens om att justera det befintliga avtalet vad gäller Flexibel bemanning. Detta görs för att säkerställa flexibilitet och företagets attraktivitet i framtiden.

 

(Klicka på bilden nedan för att läsa som pdf.)

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om olyckan är framme 

Tuesday, January 30, 2018 10:14:00 AM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar

 

 

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

 

Viktigt att anmäla!

Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, så som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.

 

Om man skadar sig på jobbet, skall detta anmälas till PL, som skriver in detta i TIA. Samtidigt gör man anmälan i TIA.
-Scania-anställda anmäls till Försäkringskassan och
AFA arbetskada.
-Lernia-anställda anmäls till Lernia, som i sin tur skickar till Försäkringskassan och AFA arbetskada.

 

Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

TIA är Scanias system för risk-, tillbud- och arbetsskadehantering.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Tuesday, January 30, 2018 10:12:00 AM Categories: Arbetsmiljö Verkstadsklubben

 

 

På verkstadsklubbens ordinarie styrelsemöte 26/1 valdes Magnus Boström MCLLB2 till skyddsombud.

 

Vad är ett skyddsombud?
Skyddsombudet representerar arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses av fackklubben på arbetsplatsen. Finns ingen klubb utser avdelningen ett skyddsombud. Skyddsombudet bevakar att arbetsgivaren sköter sina åtaganden när det gäller säkerheten på arbetsplatsen. Skyddsombudet har befogenheter att kräva vissa undersökningar och stoppa arbete som innebär direkt fara för liv eller hälsa. Du kan alltid prata med skyddsombudet på din arbetsplats om arbetsmiljöfrågor.

 

Vem har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen?
Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet bedrivs i en sund och säker miljö. Det är också arbetsgivarens uppgift att se till att det bedrivs arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och arbetssjukdomar.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vem varslar övertid? 

Tuesday, January 30, 2018 10:11:00 AM Categories: Arbetsmiljö Arbetstider

 

Övertid varslas av närmaste chef, eller högre. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport OLO 

Tuesday, January 30, 2018 10:10:00 AM Categories: Förhandlingar

 

 

Efter uppsägningar på Intralog 2009 fick 7 personer återanställning 2010. De fick då ny koncernanställningstid. Detta har efter förhandling nu återställts och de har fått tillbaka tidigare koncernanställningstid, ca 7 år.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande om bonusen 2017 

Tuesday, January 30, 2018 10:08:00 AM Categories: Ordförande har ordet SRB

 

 

Hej på er, vi får många frågor angående bonusutfallet för 2017. Scanias resultat kommer efter det att VW har redovisat sin årsrapport. Detta kommer att redovisas någon gång under mars månad och ligger till grund för hur stor bonusen blir.

 

/Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förändringar i försäkringar 

Wednesday, January 17, 2018 8:49:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

I och med att det är nytt år justeras priserna på en del av de försäkringar man kan teckna till genom sitt medlemskap.

De försäkringar som påverkas är:
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen sänks från 79:-/månad till 66:-/månad.
Utökat skydd i medlemsolycksfall – Fritid(*) för medlem höjs med en krona till 22:-/månad.
Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad höjs med två kronor till 46:-/månad.
Sparliv 60+ (kombination av efterlevandeskydd och sparande) sänks med 8:-/månad.

För mer information se www.folksam.se/ifmetall.

 

 

*Alla medlemmar under 65 år i IF Metall omfattas av Medlemsolycksfallsförsäkring - Fritid som innehåller följande delar:

•Medicinsk invaliditet, 200 000 kronor
•Olycksfallsersättning
•Akutersättning
•Sjukhusvistelse
•Rehabiliteringskostnader
•Tandskadekostnader
•Kroppsskadeersättning
•Krisförsäkring

För att försäkringen ska kunna tillämpas krävs ett läkarbesök.

I försäkringen kan du göra ett tillval: Utökat skydd i medlemsolycksfall – Fritid för 22 :-/månad och därigenom höja det medicinska invaliditetsbeloppet till 1 000 000 kronor.

Det går även att medförsäkra sin partner för 46:-/månad.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Olycka utredd 

Wednesday, January 17, 2018 8:48:00 AM Categories: Arbetsmiljö

 

 

Olyckan där en person blev påkörd av en truck under skärmtaket har utretts och Arbetsmiljöverket har nu återkommit med ett utlåtande om att de är nöjda med åtgärderna.

 

Målet är naturligtvis att olyckor inte ska ske över huvud taget. Därför är det viktigt att vi alltid rapporterar risker och tillbud vid händelser som kunde ha slutat illa. Tillbudet är en signal om att något allvarligt skulle kunna hända nästa gång och att man behöver göra något för att det inte ska ske.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Bonus för 2017 

Wednesday, January 17, 2018 8:44:00 AM Categories: SRB

 

Vi får som vanligt så här års en hel del frågor kring hur stor förra årets bonus blir, men än så länge har vi inget exakt svar på den frågan.

Hur stor resultatbonusen blir för 2017 regleras som bekant numera av hur stor nettovinst Scania gör. Vinsten fastställs i bokslutet och utdelningen till resultatbonusen beslutas formellt i bolagsstyrelsen.

I tabellen till höger kan du se exempel på hur mycket företagets vinst genererar i bonus.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Försäkringskommittén informerar 

Tuesday, December 19, 2017 1:36:00 PM Categories: Försäkringar

 

 

Du vet väl att du som är medlem i IF Metall kan teckna till följande tilläggsförsäkringar:

 

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

-          Vid arbetsoförmåga (långvarig sjukskrivning)

-          Vissa diagnoser (Allvarliga sjukdomar/skador)

-          Dödsfall

 

Medförsäkrad

-          Försäkra sin partner med samma villkor som en själv fast partnern inte har samma förbund

 

Utökad Medlemsolycksfall

-          Utökad medlemsolycksfall ökar ersättning för medicinsk invaliditet med 800 000kr.

 

Medlemsbarn

-          Ersättningar vid sjukdom och olycksfall tom. 25 år

-          Skyddar ekonomiskt vid sjukdom och olycksfall.

-          Gäller för dina make/makas, sambo/partners barn

-          Gäller för exempelvis kritisk sjukdom, akutersättning, sjukhusvård, fritidsaktivitet, vård i hemmet mm.

 

Hemförsäkring

-          Hemförsäkringens pris baseras på postnummer men också hur många som finns i bostaden.

 

För mer information se www.folksam.se/ifmetall.

 

Vill du ha hjälp att gå igenom dina försäkringar, kontakta någon av våra försäkringsinformatörer:

Joakim Johansson 765 511

Joakim Rylin 765 326

Daniel Lazic 765 767

Eva Davidsdottir

Eva-Lena Sarajlija Stenshaga

Fredrik Sjöbäck 765 098

Matthias Pettersson 765 027

Tobias Engström 763 780

Ulf Aldebert 765 892

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 56 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt