• RSS
  • Subscribe

Påminnelse om budgetmöte 

Tuesday, November 7, 2017 1:05:00 PM Categories: Avd 38 Östra Småland Möten

 

Alla valda representantskapsombud ska ha fått hem kallelse och handlingar till avdelningens budgetmöte i Västervik 20/11. Avdelningen betalar ersättning för förlorad förtjänst och reseersättning till tjänstgörande ombud. (Samåkning ska tillämpas.) Om du inte kan gå på mötet ska du lämna dina handlingar till någon i respektive gruppstyrelse, alternativt klubbstyrelsen, så att vi kan skicka en ersättare istället.

Även de som inte är ombud är välkomna att delta på mötet, men då utan ersättning för resa/förlorad förtjänst.

Du som är ombud är välkommen till Auktionen, 14:00, Torsdagen den 9/11 då vi som är ombud på Scania har ett förberedande möte där vi går igenom handlingarna och lyfter eventuella frågor.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Föranmälda frågor till nomineringsmötet 

Tuesday, November 7, 2017 10:44:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

Verkstadsklubben har beslutat att testa möjligheten att skicka in föranmälda frågor till klubbens nomineringsmöte. Frågor kan mailas till verkstadsklubbens gruppbrevlåda: ifmetall.oskarshamn@scania.com
Klubbstyrelsen förbehåller sig rätten att välja bort frågor som inte är relevanta. Naturligtvis går det fortfarande bra att ställa frågor direkt på mötet.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny i valberedningen 

Tuesday, November 7, 2017 10:43:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

På klubbens årsmöte fick klubbstyrelsen i uppdrag att ta fram ytterligare namn till valberedningen. På styrelsemötet 3/11 valdes Carolina Söderberg MCAAT1 in i klubbens valberedning.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förändringar i SRB 

Friday, October 27, 2017 8:15:00 AM Categories: SRB

 

För ett tag sedan fick alla andelsägare ett brev med information om resultatbonusstiftelsen. -Gamla andelar i årsfonder kommer att bytas mot andelar i en ny totalfond.

 

Omläggningen medför inte några skattekonsekvenser för dig som andelsägare och du behöver inte lämna några uppgifter i din självdeklaration för 2017. Reglerna för hur länge dina andelar i stiftelsen är bundna förändras inte på grund av omläggningen till totalfond. Detta innebär att de andelar som Scania betalar in till stiftelsen är bundna i minst tre kalenderår och precis som tidigare kan utskiftas/tas ut vid ett tillfälle per år.

 

När sammanslagningen är klar får du ett bekräftelsebrev från stiftelsen som redovisar hur många nya andelar du har fått i totalfonden. Summan av andelarna som du får i totalfonden kommer ha exakt samma värde som dina gamla årsfondandelar.

 

Mer information finns på stiftelsens hemsida: http://www.scaniafacken.com/scaniafacken/utskiftning.aspx

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Fel på avgiften för Lernia 

Friday, October 27, 2017 8:14:00 AM Categories: Avd 38 Östra Småland Lernia

 

Ett stort antal medlemmar som är anställda på Lernia har fått inbetalningskort hemskickat tillsammans med ett meddelande om att fackavgiften för Mars inte är betald. Detta beror på ett fel i datasystemet som hanterar avgifterna och förbundet arbetar på att korrigera detta. Om man ser på lönespecifikationen för April att avgiften dragits är allt ok och man behöver inte göra något. Vid frågor kontakta IF Metall avd 38 på telefon: 0491-76 73 90.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vart har ideologin försvunnit i debatten? 

Friday, October 27, 2017 8:13:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Det fanns en tid när ideologin var vårt rättesnöre, vi var en organisation som alltid framhävde vikten av frihet jämlikhet och broderskap. Man hade en aktiv medlemskår som ställde upp på våra möten, en medlemskår som ställde upp för varandra, man hjälpte en kompis i nöd, signalen var alltid stark. Det kanske i en del öron låter som föråldrat gammalt tankesätt, men faktum är att vi i dag har blivit för bekväma, jag hör en del av våra företrädare säga att man har ett arbete, då måste jag säga vad då arbete! Vi har väl blivit valda att representera medlemmarna i alla fall tycker jag det för det är något som jag brinner för. Nu låter det som om allt skulle vara dåligt, men det finns otroligt många duktiga och kompetenta företrädare i vår organisation som lägger otroligt mycket energi för att få organisationen att leva vidare.

 

Känner mig otroligt stolt över vad vi i vår klubb uträttar, en bra fingervisning är väl att vi har en skaplig organisationsgrad på 94%, finns fortfarande saker att uträtta för vi får aldrig vara nöjda för då är vi illa ute, kampen måste alltid vara kokande.

 

Men något måste ändå vara fel när rapporten kom att den totala organisationstillhörigheten alla förbund inkluderade var 65%.Då blir i alla fall jag livrädd. Vi måste bli mera proaktiva, vi kan inte bara ha värvningskampanjer även om det givetvis är ett måste, vi måste ställa oss frågan varför man väljer att lämna förbunden. Fortsätter detta så kommer framtiden inte vara rolig, när det samtidigt blåser blåbruna vindar.

 

Nej kamrater förena eder, för vi måste få bort det egoistiska tänket och få solidariteten i förarsätet.

 

Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vikten av att stå samman och vara organiserade 

Friday, October 27, 2017 8:11:00 AM Categories: LO

 

Samhall plockar ”knock-down” på OLO. 2/10 varslades det om konflikt för Samhall och samtliga avtalsområden inom LO gick ihop. Det är 39 avtalsområden inom Samhall. Tack vare den organiseringen blev det stor press på motparten, vilket bar frukt och man kom överens om löneökningar och en låglönesatsning som följer märket. Detta utan att man behövde använda varslade stridsåtgärder.

/Ulf Aldebert, gruppordförande, OLO

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Välkomna! 

Friday, October 27, 2017 8:10:00 AM Categories: Medlemskap

 

Vi hälsar de ca 100 Lernia-anställda som 16/10 gick över till Scania välkomna. Tidigare Lernia-anställda som går över till Scania behöver fylla i en ny fullmakt för att få avgiften dragen på lönen och slippa få inbetalningskort hemskickat. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala. Har du fortfarande inte fyllt i fullmakt, säg till ditt kontaktombud, eller kom upp på klubbexpeditionen så hjälper vi dig.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Rapport från försäkringskommittén 

Tuesday, October 10, 2017 1:27:00 PM Categories: Försäkringar

 

Den 23 augusti började vi på nytt med Samverkan för Medlemsnytta. Vi började då på Kvastmossen där vi höll till i ca en månad. Därefter började vi på nytt på Scania den 13 september

Från det vi började med Samverkan så har vi genomfört ca 400 samtal och vi har hittat mycket Premiebefrielse, AGS och även TFA-fall.

 

Vid första samtalet träffar man en försäkringsinformatör och går då igenom följande:

•             Försäkringar via lag

•             Försäkringar via kollektivavtal

 

Andra samtalet är ett möte med Folksam där Peter Florbrant är rådgivare och han går igenom detta:

•             Medlemsförsäkringar via facket

•             Pension & sparande

•             Övriga försäkringar kopplat till fackligt medlemskap


/Försäkringskommittén

 

AGS (Avtalsgruppsförsäkring)

                - Gäller från den 15: e sjukdagen till dag 360

                - Ger dig Ca: 10 % utöver det som FK betalar

                - Kvalifikationstid: Varit anställd i 90 dagar

 

TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)

                - Om du skadas på jobbet

                - Färdolycksfall

                - Sjukdom som klassas som arbetsskada

 

 
Share This Using Popular Bookmarking Services

Glöm inte fullmakten! 

Tuesday, October 10, 2017 1:22:00 PM Categories: Lernia Medlemskap Verkstadsklubben

 

Det dyker fortfarande upp medlemmar som inte uppmärksammat att man behöver fylla i en fullmakt för att avgiften ska dras på lönen när man byter arbetsgivare. Därför påminner vi igen om detta. Tidigare Lernia-anställda som går över till Scania behöver alltså fylla i en ny fullmakt. Fördelen med att slippa inbetalningskort är, förutom att det är enklare, att man inte riskerar att ”straffa ut sig” om man glömmer betala.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 55 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt