• RSS
  • Subscribe

Ordförande informerar 

Wednesday, February 14, 2018 9:59:00 AM Categories: Ordförande har ordet Verkstadsklubben

 

 

Utfasningen

Nu kommer produktionen att ställas om och vi kommer enbart att producera NTG från vecka 11. Produktionen i gamla kaross kommer att stängas vecka 10, förutom dörrproduktionen som kommer att fortsätta i ytterligare 2 veckor. Det kommer att innebära förändringar för en del av våra inhyrda i våra verkstäder. Har ni några frågor så är det bara att höra av sig till verkstadsklubben.

 

Flexibilitet

Med anledning av att Scania och IF Metall har träffat en överenskommelse om ett nytt flexibilitetsavtal gällande flexibel bemanning har parterna i Oskarshamn träffat en lokal överenskommelse. I Oskarshamn fortsätter vi att tillämpa den gamla lokala överenskommelsen från 2015 även under 2018. Detta på grund av utfasningen av NTG-projektet.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Årsmöte 2018 

Wednesday, February 14, 2018 9:58:00 AM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

 

Verkstadsklubbens årsmöte hålls Torsdag 22 Februari, kl 15:12 i Parken. På dagordningen står bland annat val av kassör, tre styrelseledamöter, sju ersättare, en revisor och 2 revisorsersättare.

OBS! Eftersom det blir personval om ersättarplatserna uppmanar vi de som har möjlighet att komma i god tid till mötet då registrering kommer att ske vid ankomst.
-Ta med Scania-ID!

Förbundsordförande Marie Nilsson kommer att delta på mötet.

Mötet är betalt och alla medlemmar hälsas välkomna!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Jobbexpress på prov 

Wednesday, February 14, 2018 9:56:00 AM

 

 

Efter att verkstadsklubben på uppdrag av medlemmar lyft frågan om en busslinje för arbetspendlare genomförde företaget en enkät i syfte att undersöka intresset för detta. Eftersom antalet intresserade var tillräckligt stort går man nu vidare med ett test av en busslinje mellan Kalmar och Oskarshamn, som om det slår väl ut kan komma att bli permanent.

Den största delen inpendlare kommer från Kalmar och Mönsterås men exakt vilka stopp det blir på vägen är inte klart ännu.

Testet kommer att genomföras mellan april och juni, med bussturer som passar för skiftgående personal (ej nattskift).

Mer information kommer inom kort.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nyhetsbrev från MSS 

Wednesday, January 31, 2018 4:12:00 PM Categories: Lernia MSS (Metall Scania Sverige) Verkstadsklubben

 

Justeringar i Scanias flexibilitetsavtal för Verkstadsanställda

 
En avgörande fråga för vår framtida konkurrenskraft är hur vi kan följa marknadsefterfrågan och ändå på ett optimalt sätt utnyttja våra resurser. Företaget och IF Metall har därför sedan början av 2000 talet haft överenskommelser kring Flexibilitet. 
 
Under hösten 2017 har diskussioner förts och parterna är nu överens om att justera det befintliga avtalet vad gäller Flexibel bemanning. Detta görs för att säkerställa flexibilitet och företagets attraktivitet i framtiden.

 

(Klicka på bilden nedan för att läsa som pdf.)

Share This Using Popular Bookmarking Services

Om olyckan är framme 

Tuesday, January 30, 2018 10:14:00 AM Categories: Arbetsmiljö Försäkringar

 

 

Om du råkar ut för ett olycksfall i arbetet ska du inte bita ihop, utan gå till läkare direkt. Dessutom ska du alltid anmäla skadan, även om den går att fixa med ett plåster eller en kortare sjukskrivning. Hur obetydlig skadan eller olyckan du råkat ut för än tycks vara, kan du aldrig veta vilka konsekvenser den får i framtiden. Därför är det viktigt att uppsöka läkare direkt om du råkat ut för en olycka på jobbet. Går man inte till läkare och får skadan dokumenterad direkt kan det bli svårt att bevisa sambandet mellan olyckshändelsen och eventuella framtida besvär, vilket i sin tur leder till att det kan bli svårt att få ersättning från våra avtalsförsäkringar.

 

Viktigt att anmäla!

Risker, tillbud och arbetsskador ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskador och allvarliga tillbud ska anmälas till olika instanser, så som Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

En arbetsskada eller ett tillbud ska alltid utredas och åtgärdas enligt riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsskada behöver i många fall även anmälas till försäkringskassan.

 

Om man skadar sig på jobbet, skall detta anmälas till PL, som skriver in detta i TIA. Samtidigt gör man anmälan i TIA.
-Scania-anställda anmäls till Försäkringskassan och
AFA arbetskada.
-Lernia-anställda anmäls till Lernia, som i sin tur skickar till Försäkringskassan och AFA arbetskada.

 

Även risker och tillbud som inte leder till skada ska rapporteras i systemet.

 

TIA är Scanias system för risk-, tillbud- och arbetsskadehantering.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nytt skyddsombud 

Tuesday, January 30, 2018 10:12:00 AM Categories: Arbetsmiljö Verkstadsklubben

 

 

På verkstadsklubbens ordinarie styrelsemöte 26/1 valdes Magnus Boström MCLLB2 till skyddsombud.

 

Vad är ett skyddsombud?
Skyddsombudet representerar arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud utses av fackklubben på arbetsplatsen. Finns ingen klubb utser avdelningen ett skyddsombud. Skyddsombudet bevakar att arbetsgivaren sköter sina åtaganden när det gäller säkerheten på arbetsplatsen. Skyddsombudet har befogenheter att kräva vissa undersökningar och stoppa arbete som innebär direkt fara för liv eller hälsa. Du kan alltid prata med skyddsombudet på din arbetsplats om arbetsmiljöfrågor.

 

Vem har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen?
Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet bedrivs i en sund och säker miljö. Det är också arbetsgivarens uppgift att se till att det bedrivs arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och arbetssjukdomar.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Vem varslar övertid? 

Tuesday, January 30, 2018 10:11:00 AM Categories: Arbetsmiljö Arbetstider

 

Övertid varslas av närmaste chef, eller högre. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport OLO 

Tuesday, January 30, 2018 10:10:00 AM Categories: Förhandlingar

 

 

Efter uppsägningar på Intralog 2009 fick 7 personer återanställning 2010. De fick då ny koncernanställningstid. Detta har efter förhandling nu återställts och de har fått tillbaka tidigare koncernanställningstid, ca 7 år.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande om bonusen 2017 

Tuesday, January 30, 2018 10:08:00 AM Categories: Ordförande har ordet SRB

 

 

Hej på er, vi får många frågor angående bonusutfallet för 2017. Scanias resultat kommer efter det att VW har redovisat sin årsrapport. Detta kommer att redovisas någon gång under mars månad och ligger till grund för hur stor bonusen blir.

 

/Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förändringar i försäkringar 

Wednesday, January 17, 2018 8:49:00 AM Categories: Försäkringar

 

 

I och med att det är nytt år justeras priserna på en del av de försäkringar man kan teckna till genom sitt medlemskap.

De försäkringar som påverkas är:
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen sänks från 79:-/månad till 66:-/månad.
Utökat skydd i medlemsolycksfall – Fritid(*) för medlem höjs med en krona till 22:-/månad.
Medlemsolycksfall – Fritid för medförsäkrad höjs med två kronor till 46:-/månad.
Sparliv 60+ (kombination av efterlevandeskydd och sparande) sänks med 8:-/månad.

För mer information se www.folksam.se/ifmetall.

 

 

*Alla medlemmar under 65 år i IF Metall omfattas av Medlemsolycksfallsförsäkring - Fritid som innehåller följande delar:

•Medicinsk invaliditet, 200 000 kronor
•Olycksfallsersättning
•Akutersättning
•Sjukhusvistelse
•Rehabiliteringskostnader
•Tandskadekostnader
•Kroppsskadeersättning
•Krisförsäkring

För att försäkringen ska kunna tillämpas krävs ett läkarbesök.

I försäkringen kan du göra ett tillval: Utökat skydd i medlemsolycksfall – Fritid för 22 :-/månad och därigenom höja det medicinska invaliditetsbeloppet till 1 000 000 kronor.

Det går även att medförsäkra sin partner för 46:-/månad.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 57 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt