• RSS
  • Subscribe

Archives

ATT och KV 

Tuesday, May 8, 2018 1:06:00 PM Categories: Löner

 

I lönesystemet finns ett så kallat anställningstidstillägg (ATT), som ger ett tillägg på lönen efter hur länge man varit anställd på Scania. Anställningstidstillägget börjar utbetalas efter 5 års anställningstid och ökar därefter enligt tabellen nedan. Det ska betalas ut från den månaden man kvalificerat sig.
Innan man införde vårt nuvarande lönesystem (2005) fanns istället något som kallas kvalifikationslön (KV), vilket innebar att de som hade en teknisk grundutbildning eller yrkeserfarenhet från andra företag fick ett lönetillägg.
De som anställts efter 2005 har alltså ATT och de som varit anställda längre har KV, men i båda fallen är det idag anställningstid som räknas
.

 

Fr.o.m År

Kronor

0

0

6

50

7

100

8

150

9

200

10

250

11

300

12

350

13

400

14

450

15

500

16

550

21

800

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ett tryggare arbetsliv 

Tuesday, May 8, 2018 1:03:00 PM Categories: Från Förbundet

 

Industrin är ibland en farlig och slitsam arbetsplats. Därför krävs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdom. Vi vill se fortsatta ökade resurser till Arbetsmiljöverket och deras inspektioner, och vi vill att alla ska ha tillgång till företagshälsovård.

När olyckor ändå inträffar så måste polis och åklagare hantera arbetsmiljöbrott bättre och snabbare. Det ska kosta om man slarvar med säkerheten – det handlar om våra liv!

Industrin förändras snabbt, och industriarbetarnas kunskaper måste byggas på i takt med teknikutvecklingen. Därför vill vi se ett nationellt system för lärande i arbetet. Det stärker industrin, men ökad kompetens innebär också en ökad anställningstrygghet.

Svensk industri är framgångsrik tack vare modern teknik och trygga, kompetenta medarbetare. Trots det finns det krafter som vill göra det lättare att sparka folk och lagstifta om lägre löner. Sätt stopp för det – rösta för ett tryggare arbetsliv!

Läs mer om IF Metalls viktigaste frågor inför valet: https://www.ifmetall.se/aktuellt/val-2018/

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Första Maj 

Tuesday, April 24, 2018 12:57:00 PM Categories: Avd 38 Dackebygden LO Medlemskap Verkstadsklubben

 

Första Maj är allmän helgdag i Sverige sedan 1939 och arbetarrörelsens internationella högtidsdag då arbetare över hela Sverige, och i stora delar av världen, samlas för att demonstrera för arbetstagarnas rättigheter. Men varför firar vi 1 Maj, och behöver man bry sig om 1 Maj idag?

 

Första Maj, som arbetarrörelsens dag, instiftades 1890 till åminnelse av bland annat Haymarketmassakern 1886, då strejkande arbetare demonstrerade för åtta timmars arbetsdag på torget Haymarket i Chicago. Dagen före hade två demonstrerande arbetare skjutits ihjäl av polisen och när 200 poliser ingrep för att lösa upp demontrationen kastade någon en bomb på en sidogata. I det kaos som följde började polisen och några arbetare beskjuta varandra vilket ledde till sju polisers och minst fyra arbetares död.

 

I Sverige känner de flesta till händelserna i Ådalen 1931 då fem strejkande arbetare skjöts ihjäl av militär. En annan historisk konflikt är Mackmyrakonflikten 1906. Det året hade det bildats en fackförening av arbetare vid massafabriken i Mackmyra. När detta kom till företagsledningens kännedom skickades brev ut där de anställda sades upp om de inte omedelbart lämnade fackföreningen, men arbetarna vägrade. Arbetsgivaren svarade med att vräka 40 familjer från sina bostäder. Arbetarna fick dock ett massivt stöd av de svenska fackföreningarna, och företaget tvingades ge efter på grund av konflikten. Fackföreningen fick bildas och många arbetare fick tillbaka sina arbeten och bostäder.

 

Av historien lär vi oss att goda villkor inte är självskrivna eller medfödda rättigheter på något sätt. De har kommit till genom kamp. Men behöver vi fortfarande demonstrera på första maj? Har vi det inte ganska bra egentligen? Det kanske man kan tycka, men hoten mot våra arbetsvillkor och den svenska modellen duggar fortfarande tätt. Arbetsgivare och högerpolitiker vill splittra arbetarrörelsen. Bara den senaste tiden har det kommit förslag på att lagstifta lägstalöner, instifta låglönejobb och luckra upp LAS. Syftet är att splittra arbetarna. Det gamla uttrycket "Enade vi stå, söndrade vi falla" beskriver det bra. Är inte arbetarrörelsen enad tappar den makt. Förlorar arbetarrörelsen sin makt kan de villkor vi kämpat och förhandlat oss till förloras: semester, föräldrapenning, sjukpenning, allmän sjukvård, pension, ja det mesta kan försämras. Därför är kampen i dag lika viktig som för 100 år sedan.
- Därför demonstrerar vi på första maj!

 

// Klubbstyrelsen

 

Första Maj i Oskarshamn
 

DEMONSTRATION
13:00 Samling vid Mäster Palms plats
13:30 Avmarsch till stadsparken

MÖTE
14:00 Stadsparken vid scenen

AKTIVITETER
Musik av Elin Namnieks
Fika
Korvgrillning
Ponnyridning
Fiskdamm
Ansiktsmålning
Allsång

TALARE
Andreas Erlandsson, Socialdemokraterna
Laila Naraghi, Socialdemokraterna
Lena Granath, Vänsterpartiet
Sara Malek, SSU Oskarshamn

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Veckovila 

Tuesday, April 24, 2018 12:55:00 PM Categories: Arbetstider Centrala avtal Lokala avtal

 

Enligt Teknikavtalet ska man ha minst 35 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Det är detta som brukar kallas veckovila.

I ett lokalt avtal har Scania och MSS (koncernfacket) kommit överens om att brytpunkten för varje sjudagarsperiod är lika med tidpunkten för förmiddagsskiftets start måndag morgon. På Scania i Oskarshamn är det 06:24 måndag morgon som gäller.

Mellan 06:24 måndag och 06:24 nästkommande måndag ska man alltså ha fått åtminstone en period med 35 timmars sammanhängande ledighet.

Om man pga till exempel övertid behöver förlägga veckovilan på ordinarie arbetstid är Scania och MSS överens om att ersättning ska utgå som om han/hon hade arbetat, dvs månadslön plus eventuella tillägg.

 

Ur Teknikavtalet:
§4 Mom. 4:7 Veckovila

Om de lokala parterna inte enas om annat ska arbetstagare ha minst 35 timmars sammanhängande viloperiod under varje period om sju dagar (veckovila). Veckovilan ska så långt möjligt förläggas till veckoslut.

[…]

Om veckovila förläggs till ordinarie arbetstid ska ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas. Det ankommer på de lokala parterna att överenskomma om sådan ersättning.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Kontaktombudens rätt att gå på möten 

Tuesday, April 24, 2018 12:54:00 PM Categories: Möten Verkstadsklubben

 

När man väljs till kontaktombud anmäler verkstadsklubben det till företaget. Kontaktombudet meddelar sin produktionsledare vilka tider vi har kontaktombudsträffar och att hen förväntas gå på dessa. Då kan inte PL komma i efterhand och säga att man inte får gå på mötet. Naturligtvis kan det hända någon enstaka gång att ett kontaktombud inte kan gå på en kontaktombudsträff, till exempel om väldigt många är sjuka på samma avdelning. I så fall ska verkstadschefen ringa till någon i klubbstyrelsen och meddela detta.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förhandlarrapport 

Tuesday, April 10, 2018 1:50:00 PM Categories: Förhandlingar

 

Förhandlingen gällande nattskift på MC är nu avslutad. Företaget ser positivt på förslaget om reducerat nattskift som IF Metall presenterade, men i dagsläget bedöms inte volymen vara sådan att extra kapacitet behövs. Man anser dock att nattskift är ett av många alternativ som kommer att utvärderas när behovet av ökad kapacitet uppkommer och man tar med sig detta förslag för eventuella framtida kapacitetsökningar.
Verkstadsklubben/Gruppstyrelserna fortsätter att bevaka övertidsuttaget och kommer att fortsätta lyfta frågan gentemot företaget.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ny ungdomsansvarig 

Tuesday, April 10, 2018 1:44:00 PM Categories: Verkstadsklubben

På klubbens årsmöte valdes Simon Nilsson (instrumentpanelen) till ny ungdomsansvarig. Han och övriga i ungdomskommittén håller nu på att planera årets arbete. Idéer på aktiviteter som ungdomskommittén kan anordna kan lämnas till Simon.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Varför arbetar IF Metall politiskt? 

Tuesday, April 10, 2018 1:42:00 PM Categories: Från Förbundet

 

 

Vissa saker är svåra att lösa genom förhandlingar med arbetsgivaren, till exempel sjukvård och barnomsorg. Därför anser vi att det är vår plikt att driva medlemmarnas åsikter även politiskt för att vara med och påverka samhället. Om vi inte deltar kommer det alltid vara någon annan som gör det och frågan är om vi vill lämna över makten till andra? Arbetsgivarna påverkar politiskt och skulle inte komma på tanken att sluta vara drivande eller försöka påverka.

 

Här är några stora historiska exempel på när fackliga krav och politisk vilja har burit frukt:

1919 Åttatimmars arbetsdag (inte 12 eller mer som tidigare)
1921 Allmän och lika rösträtt
1928 Lagen om kollektivavtal
1936 Lagen om förenings- och förhandlingsrätt. Parterna ges rätt att förhandla och arbetarna får rätt att organisera sig fackligt utan att straffas för det
1938 Två veckors semester, som 1951 blev tre och 1978 fem
1955 Allmän sjukförsäkring
1960 Avskaffandet av särskilda ”kvinnolöner”
1971 40-timmars arbetsvecka
1974 Föräldraledighet blir en rättighet
1974 Lagen om anställningsskydd
1977 Arbetsmiljölagen och lagen om medbestämmande
2001 Maxtaxa

Detta är rättigheter vi inte hade haft om det inte funnits människor inom fack och politik som kämpat för dem.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Aha! - Quiz om jämställdhet 

Tuesday, April 10, 2018 1:37:00 PM Categories: Från Förbundet Medlemskap Verkstadsklubben

 

 

28 Mars kunde man delta i IF Metalls quiz om jämställdhet i Furans matsal. Här kan du se de rätta svaren.

 

Fråga 1. Vad betyder jämställdhet?
Rätt svar: En jämn fördelning av makt mellan kvinnor och män.
Jämställdhet handlar i grund och botten om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter att forma sina liv och därmed påverka villkoren i organisationen, i hemmet, på arbetsplatsen och i samhället. Jämställdhet är en fråga om makt. När makten är jämnt fördelad mellan kvinnor och män har vi nått jämställdhet.

 

Fråga 2. Hur mycket lägre pension har kvinnor, i genomsnitt, än män?
Rätt svar: 33 procent.
När arbetslivet är över får kvinnor i genomsnitt 67 procent av mäns pension. De yngre något mer och de äldre något mindre. Bland annat beror detta på en könssegregerad arbetsmarknad, dvs. kvinnor som grupp och män som grupp arbetar inom olika branscher och yrken och allmänt tjänar mansdominerade yrken mer än de kvinnodominerade. Dessutom arbetar kvinnor i högre utsträckning deltid och tar större ansvar för föräldraledighet och ledighet för vård av barn.

 

Fråga 3. Vilket år togs beslutet att avskaffa särskilda kvinnolöner i kollektivavtalen?
Rätt svar: 1960.
1960 slöt LO (Landsorganisationen) och SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) avtal om att under en femårsperiod plana ut och avskaffa de särskilda kvinnolönerna inom sina avtalsområden.

 

Fråga 4. Hur många procent av lF Metalls medlemmar är män?
Rätt svar: 80 procent.
Av lF Metalls totalt 313000 medlemmar är 80 procent män och 20 procent kvinnor. lF Metall är LO:s tredje största kvinnoförbund.

 

Fråga 5. Vilket påstående är sant?
Rätt svar: Fler män än kvinnor dör inom industrin varje år.
Nio av tio arbetsrelaterade dödsolyckor drabbar män. Män och kvinnor arbetar ofta i olika yrken och branscher. Detta får olika konsekvenser för män och kvinnor när det gäller arbetsmiljö. Skillnaderna blir särskilt tydliga när vi talar om allvarliga olyckor och dödsolyckor.

 

Fråga 6. vilket påstående stämmer om belastningsskador inom industrin?
Rätt svar: Kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av belastningsskador.
Kvinnor har oftare arbetsuppgifter som är repetitiva och monotona samt ger mindre utrymme till flexibilitet. Arbetsuppgifter som ger belastningsskador i rygg, axlar, nacke, knän och handleder.

 

Fråga 7. Hur stor andel av unga kvinnor bland lF Metalls medlemmar har blivit utsatta för sexuella trakasserier på sin arbetsplats under 2017?
Rätt svar: 59 procent.
I lF Metalls undersökning, tillsammans med Novus, uppger 59 procent av unga kvinnor och 34 procent av samtliga kvinnor av lF Metalls medlemmar att de blivit utsatta för handlingar som kan beskrivas som sexuella trakasserier på sina arbetsplatser under 2017.

 

Fråga 8. Hur många kvinnor har eller har haft posten som förbundsordförande i lF Metall?
Rätt svar: En.
lF Metall bildades 2006 av Svenska Metallindustriarbetarförbundet och Industrifacket och har sedan dess haft 3 ordförande: 2 män och 1 kvinna. Men redan 1902 blev Anna Sterky ordförande i Kvinnornas fackförbund 1902-1907. Anna Sterky var den första kvinnan att leda ett fackförbund för arbetare.

 

Fråga 9. Vilket påstående stämmer om kompetensutveckling inom industrin?
Rätt svar: Män oroar sig mindre än kvinnor för sina möjligheter till kompetensutveckling.
lF Metalls undersökning om medlemmarnas kompetensutveckling visar att många saknar sådan och att kvinnor får minst möjlighet. Vid ekonomisk nedgång drabbas kvinnor mest, utan kompetensutveckling har de svårt att behålla jobbet eller att få nytt jobb. Kompetensutveckling för alla, oavsett kön, ger industrin konkurrensfördelar och individen möjlighet att utvecklas och att ställa om till nya jobb.

 

Fråga 10. Vilket påstående är inte en av lF Metalls handlingslinjer?
Rätt svar: lF Metall ska öka andelen män i administrativa och rådgivande organ genom att kvotera. Målet om minst 50 procent män ska vara uppfyllt 2020 på central nivå och avdelningsnivå.
lF Metalls högst beslutande organ, kongressen, fastställer totalt nio handlingslinjer som är ledande för förbundets verksamhet under kongressperioden (2017-2020). Två av dessa nio fokuserar på jämställdhet och kvinnors arbetssituation inom industrin. lF Metall arbetar för att skapa schyssta, inkluderande och jämställda arbetsplatser.

 

Vinnare:

Thomas Hagberg (10 rätt)       Presentkort 500:-
Per Knutsson (8 rätt)               Presentkort 250:-
Fredrik Nilsson                        Powerbank

Grattis!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Quizza om jämställdhet 

Wednesday, March 28, 2018 7:57:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap Verkstadsklubben

 

Onsdag 28 Mars kommer representanter för verkstadsklubben att stå i entrén till Furans matsal som ett led i förbundets arbete för jämställdhet. Där kan man delta i en quiz om jämställdhet, med möjlighet att vinna presentkort från Handel Oskarshamn. Första pris som lottas ut bland de med flest rätt är ett presentkort på 500:- och andra pris ett presentkort på 250:-. Dessutom kommer en powerbank att lottas ut bland samtliga inlämnade svar, oavsett antal rätt.
Namnen på vinnarna, samt de rätta svaren kommer att publiceras i Hyttbyggaren.

Plats: Furan
Tid: 28/3 11:30-13:00 samt 17:30-19:00

 

Det kommer även att finnas möjlighet att bli medlem på plats, eller bara stanna till och prata en stund.

-Välkomna!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 58 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt