• RSS
  • Subscribe

Ny försäkringsinformatör 

Tuesday, October 10, 2017 1:21:00 PM Categories: Försäkringar Verkstadsklubben

 

På klubbstyrelsens ordinarie möte 6/10 valdes Oskar Karlsson på dörrline till ny försäkringsinformatör.

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förtydligande om Lernia-ärenden 

Tuesday, October 10, 2017 1:18:00 PM Categories: Avd 38 Östra Småland Lernia

 

 

Personärenden som rör Lernia-anställda hanteras fortsättningsvis av IF Metalls avdelning 38 Östra Småland, med kontor i Forum-huset där ombudsman Marcus Kvarnberg ansvarar för inhyrningsfrågor.
Telefon till avdelningen: 0491 – 76 73 90
Verkstadsklubben kan naturligtvis hjälpa till med kontakten med avdelningen om medlemmen så önskar.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande förklarar - Vad är mss? 

Tuesday, October 10, 2017 1:16:00 PM Categories: MSS (Metall Scania Sverige) Ordförande har ordet

 

Vad är MSS som man ibland kan höra från våra fackliga representanter? Jag ska här ge en förklaring. MSS är en förkortning av Metall Scania Sverige, alltså vår koncernfackliga styrelse i Sverige. Denna styrelse är representerad av samtliga tre klubbar i Södertälje, Oskarshamn och Luleå. Den har kortfattat uppgiften att företräda och förhandla för alla Sverige-övergripande frågor. Några exempel på detta är vårat flexibilitetsavtal, lönerevisioner(löneförhandlingar) och semesterförläggningen. Styrelsen är representerad av personer från samtliga klubbar och vi har varje månad styrelsemöte via skype/telefon. Vi har också styrelsemöten där vi träffas live, så som nominerings-, årsmöten och tematräffar kring någon aktuell fråga.

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Hur mår jag i mitt arbete? 

Friday, September 15, 2017 11:14:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 

 

I alla frågor som rör arbetsplatsen har arbetsgivaren ansvar att informera, åtgärda och återkoppla, men för att detta ska vara möjligt så behöver arbetsgivaren få veta!
Därför vill vi uppmana er att ta upp alla frågor som rör er arbetsplats. Det kan röra sig om all övertid, gamla kaross existens, kvalitén, förändringar i verksamheten, ledarskapet m.m. I ett första steg vänd er till närmaste chef, får ni inget svar vänd er till verkstadschef och givetvis till någon i respektive gruppstyrelse eller verkstadsklubben.
Belys därför frågorna och eventuella problem.

 

Varför undrar ni?
I vissa diskussioner har fack och företag inte samma bild. Därför vill vi ha er hjälp med detta.
Detta är en rättighet/skyldighet ni har som arbetstagare, att ta upp allt som rör och påverkar er vardag när ni befinner er på arbetet.

 

// Verkstadsklubben
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Så arbetar IF Metall med jämställdhet 

Friday, September 15, 2017 11:12:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

Alla gynnas av att både kvinnor och män har lika villkor och möjligheter, inte bara på arbetsplatsen utan också i samhället. Du är medlem i en organisation som aktivt arbetar med jämställdhet för alla.


Vi vill ha jämställda arbetsplatser – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att skada sig fysiskt eller psykiskt.
• Kvinnor och män ska få utbildning och utveckling i arbetet i samma omfattning.
• Kvinnor och män ska ha likvärdig lön och löneutveckling.

 

Vi vill ha ett jämställt förbund – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska ha samma inflytande i det fackliga arbetet på arbetsplatsen.
• Kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i avdelningen.
• Kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i förbundet.

 

Vi vill ha ett jämställt samhälle – några frågor är särskilt viktiga:
• Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till utbildning. Det nuvarande mönstret med kvinno- respektive mansdominerade yrkesutbildningar måste brytas. Skolans studie- och yrkesorientering behöver förbättras. Det behövs särskilda satsningar för att informera tjejer om vad ett jobb inom industrin innebär.
• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och rättigheter i arbetslivet, ett centralt krav är lika lön för lika arbete.
• Kvinnor och män ska vara lika representerade på beslutsfattande poster.

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Medlem värvar medlem 

Friday, July 7, 2017 11:14:00 AM Categories: Från Förbundet Medlemskap

 

 

I IF Metall jobbar vi ständigt på hur vi på olika sätt kan bli fler medlemmar som påverkar allas vår vardag på jobbet och i samhället. Ju fler vi är som går samman desto starkare är vår röst och våra avtal för bra villkor.

Det ska vara enkelt att bli medlem hos oss och därför kan man nu bli medlem via hemsidan.
Du som redan är medlem i IF Metall är också en av de viktigaste personerna för att berätta om facket och värva nya medlemmar för att bli fler och starka tillsammans.

 

Det vill vi belöna!
Värvar du en ny medlem via hemsidan under 2017 belönas du med en biobiljett.
Kampanjen pågår hela året och målet är att värva 2 000 nya medlemmar via medlemskap på hemsidan.
Hjälp oss alla att bli en ännu starkare röst på jobbet och i samhället!

 

Så här enkelt deltar du i vår kampanj Medlem värvar medlem.
Alla medlemmar inklusive förtroendevalda, men inte anställda i IF Metall, som värvar ny medlem via webbinträdet på hemsidan har möjlighet att få en biobiljett per värvad medlem (dock för max 10 medlemmar).
För att få en biobiljett skickar du namn och personnummer på dig själv och på den person du har värvat till kampanj@ifmetall.se.
En gång i månaden skickas biobiljetter ut från IF Metalls organisationsenhet.
Den som har frågor kontaktar sin avdelning eller skickar ett mejl till kampanj@ifmetall.se.

Tack för att du som medlem i IF Metall hjälper oss alla att bli starka tillsammans!

 

Medlemsförmåner

Förutom den största vinsten du som medlem i facket har – kollektivavtalet – finns också en rad andra förmåner. Ditt medlemskap i IF Metall ger mängder med rabatter och erbjudanden på allt från resor, friskvård och hemelektronik till teater och frisörbesök. Vi har både nationella och lokala erbjudanden. Du hittar mer information under medlemserbjudanden på IF Metalls hemsida.
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ändrad inkomst till försäkringskassan 

Friday, July 7, 2017 11:02:00 AM Categories: Löner

 

 

Vid anmälan av ändrad inkomst vill försäkringskassan att man ska ange datum då löneavtalet skrevs på. Det datum som gäller vid den senaste löneförhandlingen är 11 Maj. Den nya lönen gäller som tidigare rapporterats med retroaktivitet från och med 1 April.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterlön och semesterersättning för Lernia 

Friday, July 7, 2017 11:01:00 AM Categories: Lernia Löner

 

 

Semester utges enligt lag. Semesterlön och semesterersättning utges med 13,3 % av semesterlöneunderlaget.
För anställda efter den 1 maj 2013 utges semesterlön och semesterersättning med 13 % av semesterlöneunderlaget.


Semesterlöneunderlaget utgörs av:
•Timlön
•Rörlig lön (ob-, övertidsersättning, ackord, provision)
•Semesterlön för sparad semester
•Genomsnittlig dagsinkomst för eventuell semesterlönegrundande frånvaro

 


 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Friday, July 7, 2017 10:58:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

 

Hej igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er. Det börjar bli dags för semester och det behövs efter den intensiva vår som vi har haft med dubbelkörning. Det har varit ett hårt tryck på er med den produktion som har varit, och det har genererat en hel del övertid. Det jobb som ni medlemmar har gjort under året har varit fantastiskt, så jag vill med detta önska er alla en trevlig semester.

 

// Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson
 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Information för feriearbetare 

Monday, June 26, 2017 8:10:00 AM Categories: Löner

 

 

Verkstadsklubben hälsar ferieanställda välkomna till våra verkstäder. Från klubbens sida uppmanar vi våra medlemmar att ta väl hand om de som kommit in på företaget.
Med anledning av att företaget har tagit in ferieanställda gör verkstadsklubben en kortare genomgång i Hyttbyggaren om vad som gäller för feriearbetare. Om det finns frågor kontakta gärna din produktionsledare, lönekontoret eller verkstadsklubben. Finns det frågor om ev. medlemskap i IF Metall, kontakta klubbexpeditionen.

Nedanstående uppgifter är hämtade från de överenskommelser som finns mellan verkstadsklubben och företaget. Regelverket finns med i våra lokala avtal och betalningsnormer.

Ersättning för feriearbetare
Yngre än 18 år                       83 kr/tim
18 år och äldre                      107 kr/tim
Minst 2 års högskolestudier     114 kr/tim
Minst 3 års högskolestudier     117 kr/tim

Företaget gör numera en tydligare skillnad mellan ferieanställda och semestervikarie. Feriearbete är utanför ordinarie bemanning och ersätter ingen annan anställd. En semestervikarie ersätter en person i den ordinarie bemanningen och ska därför erhålla nivålön 1 i aktuellt värderingsområde. Det som tillkommer i båda fallen är OB-, skiftformstillägg och semesterersättning enligt avtal.

Ersättning för semestervikarie – timlön motsvarande medarbetare 1
VO 1 (montering, vissa arbeten i målerierna)         128 kr/tim
VO 2 (kontroll, justering)                                      131 kr/tim
VO 3 (press, kaross, vissa arbeten i målerierna)     136 kr/tim
VO 4 (logistik)                                                     125 kr/tim
 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 54 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 50 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt