• RSS
  • Subscribe

Archives

Ja till tredje avtalsåret 

Tuesday, October 9, 2018 12:52:00 PM Categories: Centrala avtal Lokala avtal Löner

 

 

Ett enigt IF Metalls avtalsråd beslutade att säga ja till det tredje avtalsåret när de samlades i Stockholm. Ställningstagandet grundas på en bedömning av hur de ekonomiska förutsättningarna har utvecklats.

 

 - Nuvarande avtal ger IF Metalls medlemmar fortsatta reala löneökningar. Detta sker parallellt med att sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. De senaste åren har också svensk industri stärkt sina positioner och industrins investeringar har ökat, sa IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och fortsatte:
- Dessutom har medlemmars möjlighet till deltidspension ökat och ett ytterligare steg tas under avtalsåret 2019.

 

Flera faktorer pekar på en stark konkurrenskraft i svensk industri och innevarande avtalsperiods reallöneökningar bedöms fortsätta även 2018 och 2019. Det visar den rapport av ekonomiska bedömningar som förbunden i Facken inom industrin har gjort och som IF Metalls utredare Göran Nilsson presenterade på IF Metalls avtalsråd.

Parterna inom industrin har en lönenormerande roll, det vill säga sätter märket, för hela den svenska arbetsmarknaden. Det ställningstagande som IF Metalls avtalsråd tar måste därför beakta vad en uppsägning skulle få för konsekvenser för lönebildningen på hela den svenska arbetsmarknaden. IF Metall måste agera på ett sätt som bidrar till långsiktiga och stabila ekonomiska förutsättningar.

 

- Vårt övergripande mål är ökad reallön och förbättrade anställningsvillkor. Vår uppfattning att alla anställda ska ha del av det växande produktionsresultatet. Dessa mål ska nås på ett sätt som är förenligt med de samhällsekonomiska förutsättningarna, bibehållen internationell konkurrenskraft och en hög sysselsättning, sa Veli-Pekka Säikkälä.
(Text från www.ifmetall.se)


Lokal lönerevision

Efter att avtalsrådet sagt ja till det tredje året har koncernfacket (MSS) börjat förbereda sig för den lokala lönerevisionen för tredje året som nu ska ske. Verkstadsklubben återkommer med information om detta när de lokala förhandlingarna kommit igång.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Arbetstidsöverenskommelse 

Tuesday, October 9, 2018 12:51:00 PM Categories: Arbetstider

 

 

När man av någon anledning byter arbetstider, oavsett om det gäller en personlig överenskommelse mellan arbetare och chef eller om företaget behöver byta skift på personer,  skrivs en så kallad arbetstidsöverenskommelse.

Arbetstidsöverenskommelsen anger mellan vilka tider ens ordinarie arbetstid ligger, samt vilka raster man har. Företaget sparar ett ex och individen får ett ex. Dessutom skickar företaget en kopia till verkstadsklubben så att de kan kontrollera att avtal och lagar följs.

I de fall företaget behöver ändra arbetstider för en individ har hen en månad på sig innan arbetstiderna börjar gälla. Detta för att individen ska kunna ombesörja till exempel ändrad barnpassning och annat praktiskt som rör förläggningen av ens arbetstid.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

IF Metalls krav i valet 

Thursday, August 30, 2018 9:48:00 AM Categories: Från Förbundet

 

IF Metall har fyra krav på de politiska partierna i valet. Stöd dessa krav genom att rösta för att de ska bli verklighet i riksdagsvalet den 9 september. Rösta på ett parti som tar våra krav på allvar!

 

·         Ökad trygghet i och mellan jobben!

·         Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska!

·         Ingen ska behöva dö av jobbet!

·         Nej till osäkra anställningar och lägre löner!


Ökad trygghet i och mellan jobben!

Vi vill att svensk industri ska vara konkurrenskraftig, så att industrijobb finns kvar i Sverige. Då behöver vi en regering som satsar på industrin, som investerar för framtiden istället för att sänka skatter. Vi behöver också få kompetensutveckling så att vi kan ta de nya jobb som växer fram i den snabba teknikutvecklingen. Då ökar vår anställningstrygghet. Om vi ändå blir arbetslösa ska vi ha en a-kassa som ger trygghet i omställningen till ett nytt jobb.

 

Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska!

Om vi blir sjuka eller skadade ska sjukförsäkringen ge det stöd vi behöver, så länge vi behöver det. Vägen tillbaka från sjukdom till arbete ska vara trygg och inte präglas av fattigdom. Sjukförsäkringen måste förbättras, men det finns politiska krafter som återigen vill låta en bortre tidsgräns avgöra hur länge vi får vara sjuka. Vi behöver en regering som vill fortsätta förbättra sjukförsäkringen – inte försämra den!

 

Ingen ska behöva dö av jobbet!

Eftersom industrin kan vara en farlig arbetsplats behövs ett aktivt arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och sjukdomar. Resurserna till Arbetsmiljöverket har ökat men fler satsningar behövs – inte nedskärningar och försämringar. Det är våra liv det handlar om! När olyckor ändå händer ska polis och åklagare hantera arbetsmiljöbrott bättre och snabbare. Vi vill också att oavsett anställningsform ska alla ges rätt och tillgång till företagshälsovård.

 

NEJ till osäkra anställningar och lägre löner!

I Sverige har vi en framgångsrik modell där fack och arbetsgivare förhandlar om villkor och  löner. Det har inneburit ökade reallöner i 20 år, utan att industrins konkurrenskraft har försämrats. Vi behöver en regering som förstår värdet av denna svenska modell. Trygga anställningar gör att vi presterar bättre. Ändå finns det politiker som vill göra det lättare att sparka folk och som vill lagstifta om sänkta löner!

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Förtidsröstning 

Thursday, August 30, 2018 9:47:00 AM

 

22 augusti till 9 september kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. Så här gör du:

 

1.    Ta valkuvert och valsedlar
Vid röstningslokalen brukar det finnas bord där valsedlarna har lagts ut. Genom att ta valsedlar för flera partier kan du undvika att någon får reda på vad du tänker rösta på. Vid ingången till röstningslokalen står oftast en röstmottagare som delar ut valkuvert och hänvisar dig till en ledig valskärm.
 

2.    Gör i ordning rösten bakom en valskärm
Bakom valskärmen gör du i ordning din röst. Om det är flera val samtidigt ska endast en valsedel läggas i varje valkuvert. Det finns en penna bakom varje skärm som du kan använda om du vill personrösta, det vill säga sätta ett kryss i rutan för den kandidat på valsedeln som du helst vill ska bli vald för partiet.
 

3.    Lämna rösten till röstmottagaren
Därefter går du till röstmottagarna och lämnar fram valkuvertet eller valkuverten. Då måste du kunna visa att du är du. Det gör du genom att:
- visa en id-handling
- vara känd av röstmottagaren
- någon annan intygar din identitet. Den personen måste i så fall visa sin id-handling eller vara känd av röstmottagaren.
 

4.    Lämna ditt röstkort
Röstmottagaren stoppar ned röstkortet och valkuvertet eller valkuverten i ett fönsterkuvert som klistras igen. Röstmottagaren antecknar i en väljarförteckning att du har lämnat en förtidsröst. Fönsterkuvertet läggs sedan ner i en uppsamlingslåda.

 

För mer information se www.val.se

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, August 30, 2018 9:45:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej och välkomna tillbaka från semestern alla medlemmar vilken kanonsommar vi haft, hoppas att ni har haft det bra under ledigheten. Nu blir det en vardag igen med allt vad det innebär, från klubbens sida fortsätter den fackliga kampen med att försöka få till lösningar kring dom frågor som står högst upp på agendan. Ett ord på vägen, glöm inte att våga fråga, för vi finns där för er.

 

/ Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Ordförande har ordet 

Thursday, July 12, 2018 8:22:00 AM Categories: Ordförande har ordet

 

Hej igen alla medlemmar, hoppas att allt är bra med er. Det börjar bli dags för semester, det behövs efter den intensiva vår som vi har haft med dubbelkörningen och övergången till vår nya hytt. Det har varit en hård belastning på er med den produktion som har varit och all den problematik som detta skapat. Detta har också renderat i en hel del övertid. Det arbete som ni medlemmar har gjort under året har varit fantastiskt, så jag vill med detta önska er alla en riktigt trevlig semester.
 

/ Mvh klubbordförande Mikael ”Sippa” Johansson

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nya förtroendevalda 

Thursday, July 12, 2018 8:20:00 AM Categories: Verkstadsklubben

 


Klubbstyrelsen har valt Karl Ahrlin MCABB2 och Urban Persson MBBLA1 till nya kontaktombud, samt Robert Dracic MBLNA till nytt skyddsombud. Daniel Hag Bisak har valts till lokalt huvudskyddsombud för SIM. Övriga Skyddsombud på SIM är Tobias Engström QCOAE, Sandy Bengtsson QCOBA, Mathias Gustafsson QCOAT, Jesper Holmqvist QCOAA och Jens Christian Wiuff QCOAC.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Semesterfakta 

Thursday, July 12, 2018 8:20:00 AM Categories: Arbetstider Löner Verkstadsklubben

 

Förläggning av semestern
Förläggningen av huvudsemestern blir veckorna 29 till 32 d.v.s. 16 juli till 12 augusti. Enligt Teknikavtalet är arbetsgivaren skyldig att ge arbetstagarna en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti. Det finns ingen självklar rätt till den femte veckan i anslutning till de fyra stoppveckorna.

 

Semesterdagar
Det är semesterlagen som styr beräkningen av antalet semesterdagar. Intjänandeår för årets semester är 1 april 2017 till 31 mars 2018. Antalet anställningsdagar under ovanstående period divideras med 365 för att sedan multipliceras med 25. Avrundning görs uppåt. Om man har haft frånvaro under året som inte är semesterlönegrundande avräknas de från anställningstiden. Vad som är semesterlönegrundande frånvaro framgår i semesterlagen, det kan vara egen sjukdom, del av föräldraledighet, viss typ av utbildning mm.

 

Semesterlönen
Semesterlönen är ordinarie månadslön med semestertillägg. Semestertillägget är 0,8% per dag av ordinarie månadslön (”fast tillägg”), samt ett ”rörligt tillägg” som bestäms av ett koncernavtal och för anställda på Scania är det 14% av de semesterlönegrundade tilläggen (i första hand OB- och övertidsersättningar) som man erhållit under föregående kalenderår, dividerat med antalet semesterdagar. Det rörliga beloppet ska framgå på lönespecen från majlönen. Semestertillägget för huvudsemester betalas ut i förskott på junilönen för 20 dagar. Sparade dagar kan inte betalas ut i förskott, de betalas som tidigare i efterskott.

 

Lägsta semesterlön – “Balkongtillägget”
Lägsta semesterlön är en garanti för lågt avlönade medlemmar att få ut en extra slant till semestern. Många medlemmar tvingas av ekonomiska skäl att tillbringa semestern hemma, på balkongen, därav uttrycket balkongtillägg. Arbetar man inom Teknikavtalet IF Metall och har en månadslön som understiger 25 537 kronor inklusive rörliga tillägg berörs man av balkongtillägget. För Teknikavtalet IF Metall är balkongtillägget 1379:-/dag.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Nattskift på MC 

Thursday, July 12, 2018 8:19:00 AM Categories: Arbetstider Förhandlingar

 

Som vi informerat om har vi tidigare lyft frågan gentemot företaget om ett reducerat nattskift på MC. Då var svaret att företaget ännu inte såg ett behov av det. Därefter har verkstadsklubben fortsatt lyfta frågan vid olika tillfällen och i olika forum, även högre upp i organisationen. Ett grundligt förarbete av montering/materialhanterings gruppstyrelse har även gjorts.
Nu har företaget kommit överens med verkstadsklubben om att införa ett reducerat nattskift på MC. Syftet är att fånga upp tapp i produktionen som sker under dag- och kvällstid, och därigenom utjämna produktionstakten. Förhoppningsvis ska detta minska behovet av övertid. Verkstadsklubben ser positivt på att företaget har lyssnat på våra argument och att man nu gör denna åtgärd.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Övertidsinformation 

Tuesday, June 19, 2018 9:37:00 AM Categories: Arbetstider

 

Eftersom det är, och har varit en period med mycket övertid kan det vara på sin plats att påminna om vad som gäller.

Företaget kan berordra övertid när de anser att det behövs. Det är alltså inget som förhandlas med facken! När företaget beslutat att övertid behöver köras är det närmaste chef, eller högre som varslar respektive individ. Detta eftersom det är de som har arbetsmiljöansvaret. En teamleader tex har inte befogenhet att kräva att en arbetskompis ska jobba över om denna inte vill. Övertid ska varslas före sista rasten på ordinarie arbetstid. Om man inte kan arbeta vid ett övertidstillfälle säger man det till chefen. Det finns inget som säger att man behöver ”ansöka om ledigt” på tid som är utanför ordinarie arbetstid!

 

Skäl att inte arbeta övertid?
När vi kommer in på skälen att inte jobba övertid vet klubben ungefär var gränsen går mellan ett giltigt skäl eller inte, men varje enskilt fall måste prövas var för sig. Följande rutin/förhandlingsordning gäller vid sådant tillfälle:

• Företaget beordrar övertid av den anställde.
• Den anställde meddelar skäl att han/hon inte kan vid det tillfället.
• Företaget säger nej till skälen och hävdar fortfarande skyldighet att arbeta.
• Den anställde kontaktar gruppstyrelse/verkstadsklubb som gör en bedömning av skälen.
• Om klubben bedömer skälen som ok begär klubben förhandling med företaget.
• Om inte överenskommelse nås i förhandlingen kan klubben, i samråd med förbundet, begära tolkningsföreträde. Då gäller klubbens uppfattning i det enskilda tillfället till frågan är avgjord i förhandling eller domstol, och det är klubben som är skadeståndsansvarig om vi har fel. Den enskilde går fri.

 

Ovanstående förhandlingsordning är enda sättet för verkstadsklubben att driva enskilda personers rätt att slippa arbeta vid ett övertidstillfälle. Förutom detta regleras mängden övertid en individ kan arbeta i kollektivavtalet. En person får arbeta max 50 timmar övertid per månad, och max 150 timmar per år (därefter kan arbetstagaren själv gå med på ytterligare 50 timmar). Enligt vårt lokala flexibilitetsavtal Vårt lokala flexibilitetsavtal säger att övertid och +SFA tillsammans inte får överstiga 225 timmar per år.

Dessutom verkar klubben i alla forum där vi sitter med för att mängden övertid ska minska. Både skyddsorganisationen och den allmänfackliga organisationen påpekar ständigt de negativa effekterna av mycket övertid. I slutänden är det dock företagets rätt att beordra övertid när det krävs.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services
Page 10 of 60 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 > >>

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt