Lyckad lönerörelse nu avslutad!

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Monday, April 11, 2022 2:05:00 PM Categories: Lokala avtal Löner MSS (Metall Scania Sverige)

 

Årets förhandling med företaget har utifrån vårt perspektiv bedrivits i god anda och varit konstruktivt och där båda parterna har fått ge och ta. Vårt första bud var en fördubbling av det centrala avtalet, alltså 1,7% + 1,7%.

Företaget har kommit med motbud och vi har svarat, för att till slut landa på den gemensamma överenskommelsen 1,7% + 1,1% med det totala värdet 2,8%. Den nya lönen kommer redan på löneutbetalningen i april.

 

Vi träffade företaget för en första sittning den 23 februari, där vi parter gjorde en analys av marknadsläget och gick igenom företagets ekonomiska läge. Den 10 mars hade vi det första förhandlingstillfället som sedan har följts av flera partsgemensamma möten.
Parallellt har vi MSS-förhandlare träffats för att diskutera den fortsatta strategin samt tillsammans med Verkstadsklubben löneansvarig och förhandlare. Utgångspunkten i våra argument har bland annat varit företagets ekonomi och lönerörelserna på likande arbetsplatser.


Vi är överens med företaget att fortsätta arbetet med att ta ikapp med jämförbara företag inom vår bransch. Vi har även fått med i årets protokoll att vi från IF Metalls vill diskutera en lokal ökning av ersättningarna för obekväm arbetstid (OB) och övertid vid nästa löneöversyn.
Nu fortsätter det långsiktigt strategiska arbetet för att säkra en god löneutveckling för IF Metalls medlemmar. Vi ser hoppfullt på det kommande året!

Detta avtal löper från 1 April 2022 till 31 mars 2023 (12 månader)
Centrala 1,7 + lokala 1,1 = 2,8%


Räkna ut den nya lönen genom att ta din månadslön x 1,028


Exempel:

28 000 x 1,028 =28 784
en ökning med 784 kr!

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2022 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt