Sammanfattning från Årsmötet

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Friday, February 22, 2013 8:19:00 AM Categories: Aktuellt på Scania Möte

 

Den 13:e Februari var det dags för Scania verkstadsklubbs årliga medlemsmöte.

 

Som ordförande för mötet bjöds Marie Heikkinen in. Marie är vice ordförande för LO-sektionen

i Södertälje och nominerad till ordförande för Socialdemokraterna i Södertälje.

 

Vi gick igenom verksamhetsberättelser, handlingsplaner och de medverkande på mötet fattade

beslut kring 2013 års verksamhetsplan.

 

Valberedningen presenterade sitt förslag på kandidater som stod på nyval såväl som omval.

Styrelsens sammansättning blev utifrån den demokratiska omröstningen som följer:

 

 


Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt