Avtalsrörelsen - Dags för Scania att ge tillbaka

  • RSS

Klubbladsarkiv
 

 

 

 

 

 

Archives

Friday, June 4, 2010 9:24:54 AM Categories: Avtalsrörelsen Lön

Under våren 2009 gick Scania ut med att de behövde de anställdas hjälp för att inte gå med förlust, de anställda ställde upp och gick bland annat med på gå ned i lön och arbetstid för att hjälpa till.Nu på måndag den 7 juni var det planerat att företaget skulle träffa förhandlarna från verkstadsklubbarna i Luleå, Södertälje och Oskarshamn en andra gång för att diskutera våra krav utifrån det nya centrala avtalet. Beklagligt nog så har företaget nu lämnat besked att de inte är redo att gå vidare i förhandlingen ännu. Något nytt datum för nästa träff är i dagsläget inte satt. Verkstadsklubben vill i det här klubbladet redogöra för hur vi ser på förutsättningarna runt den lokala avtalsrörelsen.

 

Det nya centrala avtalet

Det centrala avtalet som IF Metall tecknade med Teknikföretagen ger oss 0,9 % löneökning i år och 1,9 % nästa år. Utöver detta tillkommer 0,4% i löneglidning. Den nivå som man kommit överens om i det centrala avtalet har lagts utifrån tanken att alla företag skall kunna klara av lönenivån. På så sätt är nivån i det centrala avtalet ett golv. De lokala parterna får sedan komma överens om vad som är en rimlig lönehöjning utöver den centrala. Det finns gott om hårt sargade företag inom IF Metalls avtalsområde som inte klarar av en högre löneökning än den. Scania är inte ett av dem!

 

Krisen 2009

Under 2009 gick Scania med 1,1 miljarder i vinst. Under ett år präglat av den värsta ekonomiska kris vi sett sedan andra världskriget gick Scania med god marginal med vinst. Detta hade inte varit möjligt om inte vi som anställda på Scania hade ställt upp: Vi gick med på den historiskt banbrytande uppgörelsen att gå ned i lön och arbetstid. Vi höjde även taket för hur många timmar minus-SFA företaget fick ta ut per anställd vilket hade till följd i att många numera har en stor tidsskuld som skall arbetas ikapp. Det är dags för Scania att erkänna att vi som är anställda har dragit ett tungt lass igenom

denna kris.

 

Våra förväntningar

Nu är konjunkturen en annan och Scania kämpar frenetiskt för att hinna med att leverera lastbilar i den takt som de efterfrågas. Det jobbas mycket övertid och plus-SFA och det rekryteras nyanställda i en rask takt. Scanias högsta ledning fick nyss en löneförhöjning på hela 6,5 % för 2009 och 2010. Den naturliga frågan som följer är: Varför skall vi nöja oss med futtiga 0,9 % löneökning i år och 1,9 % nästa år. Vi förtjänar mer!

 

Det är med detta i ryggen som IF Metalls förhandlare kommer att gå in för att på allvar påbörja förhandlingarna.

 

klicka här för att ladda ned klubbladet i dess helhet.


Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Scania Verkstadsklubb Södertälje | Kontakt