Verkstadsklubben på Scania vill sprida information & ta debatten

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, December 11, 2012 7:44:00 AM Categories: Verkstadsklubben

Vår kommun har på senare tid upplevt en ökad aktivitet av extrema grupper som bedriver kampanjer mot asyl och flyktingmottagande.

 

Verkstadsklubben på Scania har uppmärksammat detta och vill göra en insats genom att ta debatten och hjälpa till med information. Verkstadsklubben har också sett att Expotidningen är ett bra verktyg att dela ut till medlemmarna för att visa sitt ställningstagande, engagemang och nå många av IF Metalls medlemmar med det budskap Expo ger och förena i kampen mot extrema grupper i samhället.

 

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, utbildning och engagemang. Expo föreläser för elever och lärare på skolor. Skriver granskande reportage och rapporter, och skapar mötesplatser för antirasister runt om i landet.

 

Sedan flera år har Stiftelsen Expo ett utbildningssamarbete tillsammans med IF Metall centralt.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2021 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt