Uppdaterad siffersticka

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, February 2, 2016 10:45:00 AM Categories: Från Förbundet Försäkringar

 

 

"Sifferstickan" innehåller aktuella ersättningsbelopp gällande social-, och avtalsförsäkringar samt en kort information om de försäkringar som ingår i medlemskapet eller som kan kompletteras. Den har nu uppdaterats med aktuella siffror för 2016.

 

Nedan finns ett urval av aktuella siffror:
 

Basbelopp
Prisbasbelopp                    44 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp         45 200 kr
Inkomstbasbelopp             59 300 kr

 

Socialförsäkringar
– Högsta sjukpenninggrundande inkomst                      332 200 kr
– Högkostnadsskydd, sjukvård (landstinget beslutar)     1 100 kr/12 mån.period
– Högkostnadsskydd, medicin                                      2 200 kr/12 mån.period

 

Allmän pension
– Högsta pensionsgrundande inkomst                           444 750 kr = 7,5 inkomstbasbelopp

 

Tandvård
Allmänna tandvårdsbidraget är 150 kr eller 300 kr beroende på ålder.

 

Högkostnadsskydd
Om man under en 12-månadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger
3 000 kr gäller högkostnadsskyddet.
– 50 procent av referenspriset för sammanlagda åtgärder mellan 3 000 och 15 000 kr
– 85 procent av referenspriset för den del som överstiger 15 000 kr

 

Arbetsskadeförsäkring
– Lägsta inkomstförlust för att få livränta prövad      11 075 kr
– Begravningshjälp                                                13 290 kr
– Tandolycksfall

 

Hela "sifferstickan" hittar du här.

Du vet väl att ”Sifferstickan” också finns som en behändig Android-app?               
Scanna QR-koden här nedanför med mobilen för att hämta appen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt