Treårigt avtal klart

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Wednesday, April 12, 2017 2:15:00 PM Categories: Centrala avtal Från Förbundet

 

 

Sista mars blev man överens om ett nytt teknikavtal. Det nya avtalet gäller för perioden 1 april 2017 till och med 31 mars 2020, varav det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Det totala avtalsvärdet på 6,5 procent är fördelat på en löneökning på 6 procent och utökad avsättning till delpension på 0,5 procent. Det innehåller även en låglönesatsning. Det som händer härnäst är att avtalsrådet samlas onsdag 12/4 för att enas om en rekommendation till förbundsstyrelsen, som i sin tur sedan formellt ska godkänna avtalet.

 

Hur fungerar låglönesatsningen?

När lönerna ska räknas upp tar man fram en lönepott som i kronor och ören anger hur mycket lönekostnaden för företaget ska höjas. Därefter fördelas lönepotten på det sätt som det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om.
Låglönesatsningen innebär att man i beräkningen av hur stor lönepotten ska vara räknar upp alla löner som ligger under 24000:-. (På Scania i Oskarshamn är det ca 160 st.)
Det finns även en minsta löneökning som varje individ är garanterad. Den 1 Juni 2018 ska alla heltidsanställda ha fått en löneökning på minst 570 kronor per månad, och för tiden efter den 1 juni 2018 till och med den 1 juni 2019 är motsvarande garanti 300 kronor per månad.

 

Premier till delpension

Uppbyggnaden av deltidspension påbörjades i avtalsrörelsen 2013. Deltidspensionspremien betalas in av arbetsgivaren och förvaltas sedan av AMF.
Premierna baseras på all lön och ersättning som intjänats respektive kalenderår. Det blir ett individuellt sparande som ligger kvar även om anställningen upphör. Om individen inte utnyttjar sin rätt till deltidspension utbetalas de intjänade rättigheterna vid ordinarie ålderspension, dvs. som en förstärkning av pensionen.

Systemet med avsättning är uppbyggt enligt följande:

1 april 2013 0,9 procent
1 april 2014 0,3 procent
1 april 2015 0,3 procent
1 april 2016 0,2 procent
1 april 2017 0,2 procent
1 april 2019 0,3 procent

Totalt: 2,2 procent

 

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2020 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt