Tillsammans stärker vi europa

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Thursday, April 11, 2019 7:55:00 AM Categories: Från Förbundet

 

 

 

EU-samarbetet är viktigt för vår industri. Det ger bättre möjligheter till export och handel, vilket ger bättre förutsättningar för industrijobb i Sverige. Genom EU-samarbetet kan vi också vara med och förbättra arbetsmiljön och -villkoren för industriarbetare i hela Europa. Det tjänar vi alla på. IF Metall vill se ett EU som tar strid för din arbetsmiljö och våra fackliga rättigheter.

 

De här frågorna är viktiga för industriarbetarna i Europaparlamentsvalet i maj 2019:

 

*  Våra jobb behöver EU
Tack vare EU-samarbetet stärks vår exportindustri. Hela två tredjedelar av vår export går till länderna inom EU:s så kallade inre marknad, där vi har bättre villkor än i handeln med andra länder. Därför behöver vi politiker som står upp för frihandel och öppenhet. Det ger fler industrijobb och ökade exportinkomster, inkomster som behövs för att finansiera vår välfärd.

*  Ett EU för oss
EU behöver stärka de sociala och fackliga fri- och rättigheterna. Vår rätt till en rättvis lön och vår makt över våra kollektivavtal måste vara skyddad av EU, på samma sätt som företagens rättigheter skyddas. EU:s grundlag behöver ett starkare skydd för vår rätt att teckna kollektivavtal både för svenska och utstationerade arbetare, rätten till fortbildning i arbetslivet och rätten till en pension som går att leva på. Inom EU ska industriarbetare inte konkurrera med varandra med låga löner och undermåliga arbetsvillkor.

Ingen ska dö av jobbet
Varje år dör nästan 4 000 arbetare på jobbet i Europa. Genom EU-samarbetet kan vi med gemensamma regler och lagar förbättra arbetsmiljön för industriarbetare i Sverige och över hela Europa. Vi behöver politiker som står upp mot de arbetsgivare som vill öka vinster på bekostnad av arbetsmiljön och säkerheten på jobbet. Inom EU ska industriarbetare inte konkurrera med varandra genom brister och besparingar i arbetsmiljön.

*  Ett demokratiskt Europa
Fackliga rättigheter är inte möjliga utan mänskliga och demokratiska rättigheter. Högerextrema krafter skadar industriarbetarna och våra fackliga intressen. Vi behöver politiker som sätter människan framför marknaden, och som är en motkraft till de högerextrema, antidemokratiska krafter som vinner mark i Europa. Europa behöver mer demokrati – inte mindre.

 

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2024 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt