Svenska industriarbetare lever farligt

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Friday, May 2, 2014 7:38:00 AM Categories: Arbetsmiljö

 

IF Metall har låtit statistiska centralbyrån göra en arbetsmiljöundersökning bland medlemmarna. Rapporten är nedslående. Belastningsskador, tunga jobb och enformiga arbetsuppgifter är vardag inom svensk industri.
SCB har genomfört enkätundersökningen under perioden september – oktober 2013. Urvalet bestod av 6000 personer och totalt svarade 2842 personer.
Liknande undersökningar gjordes både 1999 och 2006. Jämfört med dessa år har belastningsskadorna ökat.

 

 

Läs mer på Dagens Arbetes hemsida: http://www.da.se

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2019 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt