Se återbetalning av AFK på lönespec:en

  • RSS
  • Subscribe

Archives

Tuesday, April 5, 2022 6:55:00 AM Categories: Lokala avtal

 

Vi har fått frågor om var man kan se hur återbetalningen till stoppdagsbanken sker.
Detta står numera på lönespecifikationen. (Se exempel nedan.)

 

 

 

 

 

I exemplet ovan var det en stoppdag den 4 Februari då det drogs 8 timmar ur individens stoppdagsbank.
3,39 timmar av intjänad arbetstidsförkortning under februari månad har satts in i stoppdagsbanken och företaget har lagt till lika mycket. (Totalt 6,78 timmar till stoppdagsbanken.)
Vid månadsskiftet var aktuellt saldo i stoppdagsbanken -58,44 timmar.

 

Share This Using Popular Bookmarking Services

Site Map | Printable View | © 2008 - 2023 Verkstadsklubben Scania Oskarshamn | Kontakt